Adding more points to a topic

 0    16 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
(I wonder) If I might just add something?
commencer à apprendre
Czy mógłbym coś dodać/dopowiedzieć?
Also...
commencer à apprendre
Też/Także/Również/Poza tym...
And...
commencer à apprendre
I/Oraz/Również/Także...
And also...
commencer à apprendre
A także/Jak również...
And then... Moreover...
commencer à apprendre
A następnie/Później/Po czym/Z kolei
Apart from this/that...
commencer à apprendre
Poza tym/Oprócz tego/Prócz tego...
Besides...
commencer à apprendre
Poza tym/Oprócz tego...
Furthermore...
commencer à apprendre
Nadto/Ponadto/Przy tym/Poza tym/Do tego jeszcze/W dodatku...
In addition to...
commencer à apprendre
W dodatku/Na dodatek/Ponadto...
In addition to...
commencer à apprendre
Oprócz...
Including...
commencer à apprendre
Wliczając (w to)/W tym...
Let me add (a few points)...
commencer à apprendre
Pozwolę sobie dodać (kilka szczegółów)...
Not to mention the fact that...
commencer à apprendre
Nie mówiąc już o takim fakcie, jak...
To add (to what I said)...
commencer à apprendre
W dodatku (do tego, co powiedziałem)/W uzupełnieniu/Na dodatek/A ponadto...
To say nothing of...
commencer à apprendre
Nie mówiąc już o/Żeby nie wspomnieć o...
What is more...
commencer à apprendre
(A) ponadto...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.