A14: Feb 29th - March 6th (test)

 0    26 fiche    ohwellwell
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
kolejka; stać w kolejce
commencer à apprendre
queue; queue
atrakcyjny
commencer à apprendre
attractive
przyciągać
commencer à apprendre
to attract
nie oszukuj się
commencer à apprendre
Don't fool yourself!
Kto jest za? Kto jest przeciw?
commencer à apprendre
Who is for? Who is against?
Rozchmurz się!
commencer à apprendre
Cheer up!
On mówi płynnie po angielsku.
commencer à apprendre
He speaks fluent English. / He speaks English fluently.
rdzeń w drewnie
commencer à apprendre
pith
załatwić coś
Nie martw się. Załatwię to.
commencer à apprendre
deal with sth
Don't worry. I'll deal with it.
szeptać
commencer à apprendre
whisper
guzik, przycisk, klawisz
commencer à apprendre
a button
Jaka szkoda, że...
Szkoda, że nie przyszedłeś na piątkową imprezę.
commencer à apprendre
What a pity that... / That's a pity that...
That's a pity that you didn't come to the party on Friday.
Jak się ma twoja siostra?
commencer à apprendre
How is your sister doing?
należeć do kogoś
commencer à apprendre
belong to sb
kłócić się z kimś
commencer à apprendre
argue with sb
nastrój
Jestem dziś w dobrym nastroju.
commencer à apprendre
mood
I'm in a good mood today.
bimber, księżycówka
commencer à apprendre
moonshine
maleńki
commencer à apprendre
tiny
wątpliwości
commencer à apprendre
doubts
parking
commencer à apprendre
parking lot / car park
mieć ze sobą coś wspólnego
Mam dużo wspólnego z moim rodzeństwem.
commencer à apprendre
have sth in common
I have a lot in common with my siblings.
słaby
commencer à apprendre
weak
przekleństwo
commencer à apprendre
swear word
mieć dość czegoś, kogoś
Mam dość mojej roboty!
commencer à apprendre
be fed up with sth
I'm fed up with my job!
narzekać na coś, skarżyć się
commencer à apprendre
complain about sth
używany samochód
Używane samochody są o wiele tańsze niż nowe.
commencer à apprendre
used car
Used cars are much cheaper than old ones.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.