6.1 Kulturowe i indywidualne strategie

 0    46 fiche    solanum
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Grubo ponad 10% działalności może zostać utracone z powodu barier kulturowych.
commencer à apprendre
Well over 10% of business can be lost because of cultural barriers.
Trzeba budować zaufanie i relacje.
commencer à apprendre
It must build trust and rapport.
zarządzanie relacjami obejmuje dwa główne komponenty
commencer à apprendre
rapport management involves two main components
zarządzanie wizerunkiem
commencer à apprendre
management of face
zarządzanie zachowaniami społecznymi
commencer à apprendre
management of sociality rights
oblicze jest związane z personalnymi wartościami
commencer à apprendre
the face is associated with personal values
poczucie wartości,
commencer à apprendre
self-esteem, sense of worth
wiarygodność
commencer à apprendre
credibility
godność
commencer à apprendre
dignity
honor, reputacja i kompetencje
commencer à apprendre
honor, reputation and competence
zachowania społeczne dotyczą społecznych praw
commencer à apprendre
sociality rights concerned with social entitlements
dotyczyć kogoś / czegoś
commencer à apprendre
be concerned with someone / something
odzwierciedlać ludzkie obawy
zaniepokojenie z powodu czegoś
commencer à apprendre
to reflect people's concerns over
concern over something
bezstronność
commencer à apprendre
impartiality, fairness
rozwaga, wyrozumiałość
commencer à apprendre
consideration, understanding
wziąć coś pod rozwagę
commencer à apprendre
to take something under consideration
integracja społeczna
commencer à apprendre
social inclusion
wykluczenie społeczne
commencer à apprendre
social exclusion
wzburzone relacje
commencer à apprendre
turbulent relations
spokojne relacje
commencer à apprendre
smooth relations
zgodne relacje
commencer à apprendre
harmonious relations
mieć z kimś dobre stosunki
commencer à apprendre
get on with the other person
postrzegać kogoś jako
commencer à apprendre
to perceive sb as
strata twarzy
commencer à apprendre
losse of face
stać na straży
stać na straży twoich praw
commencer à apprendre
uphold, upheld, upheld
to uphold your rights
istotny, nieistotny
istotny problem
commencer à apprendre
relevant, irrelevant
relevant question
podwładny, podporządkowany, podporządkowywać
commencer à apprendre
a subordinate, subordinate, to subordinate
szacunek ze względu na pozycję
należny szacunek
commencer à apprendre
deference of status
due deference
mieć wkład w dyskusję
commencer à apprendre
contribute in discussions
przeoczyć szczegóły
commencer à apprendre
to overlook details
unikać konfrontacji
commencer à apprendre
to avoid confrontation
nadepnąć komuś na odcisk
commencer à apprendre
to tread on somebody's toes
dysharmonia, niezgodność
commencer à apprendre
a mismatch
źle dobrać, nie dopasować
commencer à apprendre
to mismatch
pielęgnować ducha zespołu
commencer à apprendre
to foster team spirit
przełamać bariery
commencer à apprendre
to break down barriers
wspólne przedsięwzięcie, spółka z kapitałem mieszanym
commencer à apprendre
joint venture, J.V.
strumień dochodów
commencer à apprendre
income stream
biznes jest rzutki
commencer à apprendre
business is brisk
rzutki; ożywiać, ożywianie
commencer à apprendre
brisk, to brisk, brisking
knuć awanturę
commencer à apprendre
to cook up a storm
jednoczyć ludzi
commencer à apprendre
bring people together
zachwycać się czymś
commencer à apprendre
slave over something
rozproszone po całym świecie
commencer à apprendre
dispersed across the world
intrygujący
commencer à apprendre
intriguing
bogaci w pieniądze, biedni w brak czasu ludzie
commencer à apprendre
cash-rich, time-poor people

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.