4unit jobs

 0    221 fiche    badi
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
accountant
commencer à apprendre
księgowy
Art restorer
commencer à apprendre
konserwator dzieł sztuki
babysitter
commencer à apprendre
opiekunka do dziecka
bank cashier
commencer à apprendre
Kasjer banku
barrister
commencer à apprendre
(UK) adwokat
beautician
commencer à apprendre
kosmetyczka
civil servant
commencer à apprendre
urzędnik państwowy
composer
commencer à apprendre
kompozytor
construction worker
commencer à apprendre
murarz/ robotnik budowlany
counsellor
commencer à apprendre
psycholog
customer service advisor
commencer à apprendre
pracownik działu obsługi klient
dustman
commencer à apprendre
śmieciarz
refuse collector
commencer à apprendre
śmieciarz
Fashion designer
commencer à apprendre
Projektant mody
fitness instructor
commencer à apprendre
instruktor fitness
flight attendant
commencer à apprendre
stewardessa
graphic designer
commencer à apprendre
grafik
insurance agent
commencer à apprendre
agent ubezpieczeniowy
interpreter
commencer à apprendre
tłumacz ustny
museum curator
commencer à apprendre
Kurator muzeum
nurse
commencer à apprendre
pielęgniarka
plumber
commencer à apprendre
hydraulik
receptionist
commencer à apprendre
recepcjonista/recepcjonistka
sales rep
commencer à apprendre
Przedstawiciel handlowy
sales representative
commencer à apprendre
przedstawiciel handlowy
software designer
commencer à apprendre
programista
stockbroker
commencer à apprendre
makler giełdowy
traffic warden
commencer à apprendre
kontlorer opłat parkingowych/ste miejska
translator
commencer à apprendre
tłumacz pisemny
travel agent
commencer à apprendre
pracownik biura podróży
truck driver
commencer à apprendre
kierowca ciężarówki
web designer
commencer à apprendre
projektant stron www
badly-paid
commencer à apprendre
słabo płatna
Blue-collar
commencer à apprendre
pracownik fiZyczny
caring
commencer à apprendre
zwiąZany z opieką
challenging
commencer à apprendre
trudny, stanowiący wyzwanie
creative
commencer à apprendre
twórczy
demanding
commencer à apprendre
wymagający
full-time
commencer à apprendre
pełen etat
hight-powered
commencer à apprendre
odpowiedzialny, ważny
lucrative
commencer à apprendre
dobrze płatna / lukratywna
manual
commencer à apprendre
fizyczny/ręcZny
part-time
commencer à apprendre
w niepełnym wymiarze godzin/niepełny etat
menial
commencer à apprendre
niewymagajacy kwalfikacji
permanent
commencer à apprendre
stały
profitable
commencer à apprendre
dochodowy
repetitive
commencer à apprendre
monotonny
rewarding
commencer à apprendre
satysfakcjonujący / opłacalny
temporary
commencer à apprendre
Tymczasowy
voluntary
commencer à apprendre
charytatywny
well-paid
commencer à apprendre
dobrze płatna
white-collar
commencer à apprendre
umysłowa praca itd
accounts
commencer à apprendre
dział księgowości
customer service
commencer à apprendre
dział obsługi klienta
Human resources
commencer à apprendre
dział kadr
marketing
commencer à apprendre
dział marketingu
Public relations
commencer à apprendre
dział kreujacy wiZerunek firmy
research &development
commencer à apprendre
dział Badania i Rozwój
sales
commencer à apprendre
dział sprzedaży
apprentice
commencer à apprendre
czeladnik
boss
commencer à apprendre
szef
CEO(chief executive officer)
commencer à apprendre
dyrektor zarzadzajacy
co-worker
commencer à apprendre
współpracownik
colleague
commencer à apprendre
kolega lub koleżanka z pracy
finance director
commencer à apprendre
Dyrektor Finansowy
intern
commencer à apprendre
stażysta
interviewer
commencer à apprendre
osoba przeprowadzająca rozmowy kwalifikacyjne
linę manager
commencer à apprendre
bezpośredni przełożony
management
commencer à apprendre
zarząd
managing director
commencer à apprendre
dyrektor zarządzający/nie skrót
PA (Personal assistant)
commencer à apprendre
PA (osobisty asystent)
recruiter
commencer à apprendre
osoba rekrutująca pracowników
staff
commencer à apprendre
personel
subordinate
commencer à apprendre
podwładny
superior
commencer à apprendre
przełożony zwierzchnik
trainee
commencer à apprendre
praktykant/osoba w trakcie szkolenia
volunteer
commencer à apprendre
wolontariusz
workaholic
commencer à apprendre
pracoholik
(annual) bonus
commencer à apprendre
(Roczne) premia
(annual) income
commencer à apprendre
(Roczny dochód
back pay
commencer à apprendre
zaległa zapłata
child benefit
commencer à apprendre
zasiłek na dzieci
commission
commencer à apprendre
prowizja
earn
commencer à apprendre
zarabiać
interest
commencer à apprendre
odsetki
on the dole
commencer à apprendre
na zasiłku
pay
commencer à apprendre
płaca
pay rise
commencer à apprendre
podwyżka
pension
commencer à apprendre
emerytura
pension plan
commencer à apprendre
plan emerytalny
profit
commencer à apprendre
zysk zarobek
salary slip
commencer à apprendre
pasek wynagrodzenia
shares
commencer à apprendre
udziały akcje
(starting) salary
commencer à apprendre
(pocZątkowe) wynagrodzenie
tip
commencer à apprendre
napiwek
unemployment benefit/dole
commencer à apprendre
zasiłek dla bezrobotnych
wage
commencer à apprendre
płaca / zarobki tygodniowa godzinna
employ
commencer à apprendre
zatrudniać
employee
commencer à apprendre
pracownik
employer
commencer à apprendre
pracodawca
employment
commencer à apprendre
zatrudnienie
get on with your work
commencer à apprendre
kontynuować pracę
work for (a company)
commencer à apprendre
pracować w firmie
workplace
commencer à apprendre
miejsce pracy
apply for the position of
commencer à apprendre
ubiegać się o prace na stanowisku
candidate
commencer à apprendre
kandydat
career choice
commencer à apprendre
wybór zawodu
career in
commencer à apprendre
kariera w jakiejś dZieDzinie
contract
commencer à apprendre
umowa
employment agency
commencer à apprendre
agencja pośrednictwa pracy
employment prospects
commencer à apprendre
perspektywy zatrudnienia
enter the job/labour market
commencer à apprendre
wejść na rynek pracy
Job centre
commencer à apprendre
urZąd pracy
Job interview
commencer à apprendre
Rozmowa kwalifikacyjna
Job offer
commencer à apprendre
Oferta pracy
position/post
commencer à apprendre
posada
reference
commencer à apprendre
referencje
recruitment process
commencer à apprendre
proces rekrutacji
requirements
commencer à apprendre
wymagania
take on/hire
commencer à apprendre
zatrudnić
the Job involves
commencer à apprendre
Praca polega na
vacancy
commencer à apprendre
wakat
achievment
commencer à apprendre
osiągnięcie
be fluent in
commencer à apprendre
biegle znać
committed
commencer à apprendre
oddany zaangażowany
communication skills
commencer à apprendre
umiejętności komunikacyjne
competent
commencer à apprendre
kompetentny
conscientious
commencer à apprendre
sumienny skrupulatny
efficient
commencer à apprendre
wydajny
experience in a field
commencer à apprendre
doświadczenie w dziedzinie
flexibility
commencer à apprendre
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
goal-oriented
commencer à apprendre
nastawiany na cel
highly skilled/qualified/motivated
commencer à apprendre
wysokich umiejętności / kwalifikacjach / motywowane
industrious
commencer à apprendre
prPrzedsiębiOrczy
initiative
commencer à apprendre
inicjatywa
Job experience
commencer à apprendre
Doświadczenie zawodowe
proactive
commencer à apprendre
aktywny pełen inicjatyw
qualifications
commencer à apprendre
kwalifikacje
reliable
commencer à apprendre
solidny/nie zawodny
well-organised
commencer à apprendre
dobrze zorganizowany
well-trained
commencer à apprendre
dobrze wyszkolony
work well under pressure
commencer à apprendre
umieć pracowac pod presją
working knowledge of sth
commencer à apprendre
praktyczna znajomość czegoś
administrative work
commencer à apprendre
kierowAnie zarządzanie
be in charge
commencer à apprendre
odpowiedzialna za / nadzorować/być szefem
deal with
commencer à apprendre
zajmować się czymś
delegate
commencer à apprendre
roZdzielac obowiązki
go away on business
commencer à apprendre
wyjeżdŻać służbowo
keep the books
commencer à apprendre
prowadzi księgowosc
lead a team
commencer à apprendre
stać na cZele Zespołu
management
commencer à apprendre
zarządzanie
meet deadlines
commencer à apprendre
dotrzYmywac terminów
perform Job duties
commencer à apprendre
wykonywanie obowiązków służbowych
review sb's performance
commencer à apprendre
ocenic wyniki cZyjeja pracy
supervise
commencer à apprendre
nadzorować kontrolować
take calls
commencer à apprendre
odbieranie połączeń
work in a team
commencer à apprendre
,pracowac w zespole
work on your own
commencer à apprendre
pracować samodzielnie działać na własną rękę
work to tight deadlines
commencer à apprendre
pracowac dotrzymujac napiętych terminach
work overtime
commencer à apprendre
Praca w godzinach nadliczbowych
do overtime
commencer à apprendre
pracować w nadgodzinach
learn on the job
commencer à apprendre
uczyć się zawodu w praktyce
Professional development
commencer à apprendre
Rozwój zawodowy
retrain
commencer à apprendre
przekwalifikować sie
workshops
commencer à apprendre
warsztaty
Asap
commencer à apprendre
Jak najszybciej
fyeo
commencer à apprendre
poufne/do rąk własnych
fyi
commencer à apprendre
do twojej wiadomości
be promoted
commencer à apprendre
awansowac
Company car
commencer à apprendre
Samochód służbowy
flexible working hours/ flexi time
commencer à apprendre
elastyczny czas pracy /
(go on) a leave
commencer à apprendre
(pójść) na urlop/zwolnienie
holiday pay
commencer à apprendre
wynagrodzenie za czas urlopu
Job satisfaction
commencer à apprendre
zadowolenie z Pracy
Job security
commencer à apprendre
pewność stałego zatrudniienia
lunch hour
commencer à apprendre
przerwa na lunch
maternity/paternity leave
commencer à apprendre
Urlop macierzyński / ojcowski
perks
commencer à apprendre
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
fringe benefits
commencer à apprendre
świadczenia dodstkowe że strony pracodawcy
prospects of promotion
commencer à apprendre
perspektywy awansu
sick leave
commencer à apprendre
zwolnienie lekarskie
sick pay
commencer à apprendre
zasiłek chorobowy/ wynagrodzenie za czaś choroby
take time off
commencer à apprendre
wziąć wolne
take a day off
commencer à apprendre
wziąć dzień wolny
work-life balance
commencer à apprendre
równowaga pracy i życia (prywatnego)
be self-employed
commencer à apprendre
pracowac na własny rachunek
build up your own business
commencer à apprendre
stworzyć własną firme
do freelance work
commencer à apprendre
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenie
do odd jobs
commencer à apprendre
pracować dorywczo
Run your own business
commencer à apprendre
prowadZić firme
set up (a Company)
commencer à apprendre
założyć firmę)
work from home
commencer à apprendre
pracować zdalnie z domu
(early) retirement
commencer à apprendre
(wcześniejsza) emerytura
hand in your resignation/notice
commencer à apprendre
złożyć rezygnacje / wypowiedzenie
Job loss
commencer à apprendre
utrata pracy
lay off
commencer à apprendre
zwolnić z pracy
make redundant
commencer à apprendre
zwolnić/ zredukować
quit/resign
commencer à apprendre
zwolnić się
redundancy
commencer à apprendre
redukcja etatów
retire
commencer à apprendre
przejść na emeryturę
sack/give the sack/fire
commencer à apprendre
wyrzucić z pracy
voluntary redundancy
commencer à apprendre
dobrowolne odejście Z pracy
cheap labour
commencer à apprendre
tania siła robocza
exploit
commencer à apprendre
wyzyskiwac
joblessness/unemployment
commencer à apprendre
bezrobocie / bezrobocie
jobless/unemployed
commencer à apprendre
bezrobotny
labour costs
commencer à apprendre
koszty pracy
outsource
commencer à apprendre
przekazywać produkcję innym fimom
overworked
commencer à apprendre
przepracowany
sit in
commencer à apprendre
strajk okupacyjny
strike
commencer à apprendre
strajk
the unemployed
commencer à apprendre
bezrobotni
Trade Union
commencer à apprendre
Związek Zawodowy
big fish
commencer à apprendre
Gruba ryba
call it a day
commencer à apprendre
zakończyć pracę(na dany dzień)
climb the Corporate ladder
commencer à apprendre
wspinać się po sZczeblach kariery
learn the ropes
commencer à apprendre
naucZyć się fachu
pull a few strings
commencer à apprendre
wykorzystać nieformalne kontakty
pull your weight
commencer à apprendre
przyłożyć sie
red tape
commencer à apprendre
biurokracja
think on your feet
commencer à apprendre
podejmować sYbkie decyZję

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.