404 - If There's Anything I Can't Stand - Desperate Housewives - 24.06.2014r

 0    207 fiche    29dexon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Jeśli jest coś, czego nie mogę znieść
commencer à apprendre
If There's Anything I Can't Stand
Gdy zmarł jej pierwszy mąż, Brie myślała, że pozbyła się swojej teściowej
commencer à apprendre
When her first husband died, Bree thought she was rid of her mother-in-law
twórczy, kreatywny (np. pisarz, kreator mody)
commencer à apprendre
creative
twórczy, kreatywny (np. pisarz, kreator mody)
commencer à apprendre
to be imaginative, to have ideas that can be implemented in performing a job
synonim
commencer à apprendre
inventive
pomysłowy, wynalazczy
commencer à apprendre
creative
Daniel zaszła w ciążę a Brie wpadła na pomysł (postanowiła ruszyć głową)
commencer à apprendre
Danielle got pregnant, and Bree got creative
pejoratywny, ujemny
commencer à apprendre
pejorative
Coś, co jest pejoratywne, wyraża czyjąś negatywną ocenę lub, rzadziej, samo jest przedmiotem takiej oceny
commencer à apprendre
pejorative
maskarada, komedia (określenie pejoratywne)
commencer à apprendre
charade, American English
rozplatać, rozplątać, pruć, strzępić
commencer à apprendre
unravel
rozwiązywać, rozwikłać (np. zagadkę)
commencer à apprendre
unravel
wyjaśnić tajemnicę
commencer à apprendre
solve a mystery
Spróbowaliśmy wyjaśnić tę tajemnicę
commencer à apprendre
We attempted to solve this mystery
rozwiązać zagadkę
commencer à apprendre
solve a mystery
rozwiązać zagadkę
commencer à apprendre
unravel a mystery
upokorzony, poniżony
commencer à apprendre
humiliated
upokarzać, kompromitować
commencer à apprendre
humiliate
poniżenie, upokorzenie
commencer à apprendre
humiliation
poniżający, upokarzający
commencer à apprendre
humiliating
upokarzająca klęska
commencer à apprendre
humiliating defeat
Wkrótce cała ta komedia zostanie całkowicie rozwiązana i zostaniemy upokorzeni
commencer à apprendre
Soon this whole charade will completely unravel and we will be humiliated.
zmieniać się, zaczynać być jakimś
commencer à apprendre
turn
Romans karlosa i Gabi zrobił się ryzykownyy
commencer à apprendre
Carlos and Gaby's affair turned dangerous
zarwać noc
commencer à apprendre
pull an all-nighter
pociągnąć coś (np. linę)
commencer à apprendre
pull on sth
zaciągać się czymś (np. papierosem)
commencer à apprendre
pull on sth
pociągnąć coś (np. z butelki)
commencer à apprendre
pull on sth
być w pobliżu, być w okolicy
commencer à apprendre
be around
Będę w pobliżu jeśli mnie potrzebujesz
commencer à apprendre
I'll be around if you need me
być blisko, być w pobliżu, czasownik
commencer à apprendre
be around
istnieć, być, czasownik
commencer à apprendre
be around
istnieć, być, czasownik
commencer à apprendre
be about
Gdyby mnie się to przydażyło, facet długo by nie pożył
commencer à apprendre
If she pulled something like that on me, that guy wouldn't be around for long.
i wróciła dawna sąsiadka
commencer à apprendre
And an old neighbor returned
dom spokojnej starości
commencer à apprendre
nursing home
synonim
commencer à apprendre
old people's home
sanatorium
commencer à apprendre
nursing home
prywatna klinika, prywatna klinika położnicza
commencer à apprendre
nursing home
Nie chciałam, żeby biedna ciocia Lily dożyła swych dni w nomu starców
commencer à apprendre
I didn't want poor Aunt Lily to spend her final days in a nursing home.
Jak miło z twojej strony
commencer à apprendre
That is so kind of you.
Kochana jesteś
commencer à apprendre
That is so kind of you.
Pani Sims powróciła na Wisteria Lane w sobotę
commencer à apprendre
Lillian Sims returned to Wisteria Lane on a Saturday
wyłaniać się, pojawiać się, ukazywać się
commencer à apprendre
emerge
wyłaniać się, pojawiać się, ukazywać się
commencer à apprendre
to appear, to come into existence
pojawiać się ponownie
commencer à apprendre
re-emerge
Gdy wyłoniła się z karetki stwierdziła, że okolica nie zmieniła się w czasie jej nieobecności
commencer à apprendre
As she emerged from the ambulance it occurred to her the neighborhood looked exactly as she had left it
Potem pomyślała, że trzeba było pomalować dom na niebiesko
commencer à apprendre
She then decided she should have painted her house blue
Chwilę później zastanawiała się też, czy spotka swego męża w niebie
commencer à apprendre
Moments later she wondered if she would see her husband in Heaven
przejść, przelecieć
commencer à apprendre
go through
O takich sprawach myśli starsza pani, gdy wraca do domu, by w nim umrzeć
commencer à apprendre
These are just some of the thoughts that go through an old woman's mind when she comes home, to die.
przybiec
commencer à apprendre
come running
Jeśli będziesz czegoś potrzebowała, zadzwoń, a ja zaraz przybiegnę
commencer à apprendre
Now if you need anything, you just ring this little bell, and I'll come running.
Przykro mi, że sprawiam ci kłopot
commencer à apprendre
I'm sorry to be so much trouble.
brzemię, obciążenie
commencer à apprendre
burden
synonim
commencer à apprendre
encumbrance
ładunek
commencer à apprendre
burden
synonim
commencer à apprendre
load
Ale pocieszę cię, że nie będę zawadzać wam długo
commencer à apprendre
Well, the good news is I won't be a burden much longer.
Nie mów tak
commencer à apprendre
Oh, don't say that
Lekarz twierdzi, że jest spora szansa, że zostaniesz z nami jeszcze przez długi czas
commencer à apprendre
The doctors say there's a good chance that you'll be with us for a very long time.
Wiem, jak jest katrin
commencer à apprendre
I know what's happening to me, Katherine.
Nie musisz mnie okłamywać
commencer à apprendre
You don't need to lie Aunt Lily
Jak to jest?
commencer à apprendre
What does it feel like?
Kiedy się umiera?
commencer à apprendre
Dying?
Nie tak źle
commencer à apprendre
I mean It's not that bad.
Mam szczęście
commencer à apprendre
I feel lucky.
kończyć się, wyczerpywać się, zabraknąć
commencer à apprendre
run out
zastanawiać się na czymś, głęboko nad czymś rozmyślać
commencer à apprendre
reflect on sth
zastanawiać się nad swoim życiem
commencer à apprendre
reflect on your life
Gdy wiesz, że twój czas się kończy, masz okazję podsumować swoje życie
commencer à apprendre
When you know time is running out, you get a chance to reflect on your life.
Starałam się przeżyć je jak najlepiej
commencer à apprendre
I really did try to live a good one.
Mało powiedziane, nie tyko się starałaś
commencer à apprendre
You did more than try.
Bóg przyjmie cię z otwartymi ramionami
commencer à apprendre
God is going to welcome you with open arms.
Nie jestem tego taka pewna
commencer à apprendre
I'm not so sure
Jak możesz tak mówić
commencer à apprendre
Oh, why would you say that?
Wciąż m yślę o Dylan
commencer à apprendre
I keep thinking about Dylan
zasłaniać coś, tuszować coś
commencer à apprendre
cover sth up
O tym, że zatuszowaliśmy całą sprawę
commencer à apprendre
What we did, what we covered up.
Nie było innego wyjścia
commencer à apprendre
We did what we had to.
Trzeba było komuś powiedzieć
commencer à apprendre
We should have told someone.
Nie mogliśmy
commencer à apprendre
We couldn't.
Wiesz przecież
commencer à apprendre
You know that.
Popełniliśmy błąd
commencer à apprendre
It It was a mistake.
naprawiać (np. krzywdę), skorygować (np. rachunki), sprostować (np. mylne fakty)
commencer à apprendre
rectify
zły uczynek, występek
commencer à apprendre
misdeed
naprawić krzywdę
commencer à apprendre
rectify a misdeed
Ale możemy go jeszcze naprawić
commencer à apprendre
And it's not too late to rectify it.
Twoje życie dobiega końca
commencer à apprendre
Your life may be over.
zachowywać się w taki sposób, robiąc coś
commencer à apprendre
go around doing sth
rozprzestrzeniać się po czymś (np. choroba)
commencer à apprendre
go around sth, go round sth, go about sth, British English
krążyć po czymś (np. opowieści, plotki)
commencer à apprendre
go around sth, go round sth, go about sth, British English
robić coś w sposób, w jaki zawsze się to robi (np. zachowywać się)
commencer à apprendre
go around, go round, go about, British English
Ale to nie daje ci prawa by niszczyć życie innych
commencer à apprendre
But that does not give you the right to go around destroying the lives of others.
sumienie
commencer à apprendre
conscience b
sumienie
commencer à apprendre
an inner feeling or voice viewed as acting as a guide to the rightness or wrongness of one's behavior
Nie chcę umrzeć wyrzutami sumienia
commencer à apprendre
I can't go to my grave with this on my conscience.
Proszę cię
commencer à apprendre
Please!
Musimy jej powiedzieć co stało się w tym pokoju
commencer à apprendre
We have to tell that girl what happened in this room.
Wykluczone
commencer à apprendre
Absolutely not!
piętrzyć się, nagromadzać się (np. o problemach)
commencer à apprendre
mount
wzrosnąć, wzrastać, narosnąć, narastać, nasilać się
commencer à apprendre
mount
Wspomnienia dawnych win dręczyły ją coraz bardziej i Lilian pomyślała, że im szybciej umrze, tym lepiej
commencer à apprendre
As her guilt over the past began to mount it occurred to Lillian death couldn't come quickly enough
Jej siostrzenicy też przyszło to na myśl
commencer à apprendre
This thought occurred to her niece as well.
Bob Hanter miał już dość życia w centrum miasta
commencer à apprendre
There were a lot of things Bob Hunter disliked about living in the city
szkodnik (np. chwast, owad)
commencer à apprendre
pest
utrapieniec, zaraza (o człowieku)
commencer à apprendre
pest
dżuma, zaraza
commencer à apprendre
pest
Najbardziej nie lubił nieproszonych gości
commencer à apprendre
And the thing he hated most were the pests.
czyhać, czaić się
commencer à apprendre
lurk
podpatrywać, obserwować z ukrycia
commencer à apprendre
lurk
Szczurów w zaułkach
commencer à apprendre
The rats that lurked in the alleys
tłoczyć się, mrowić się
commencer à apprendre
swarm
roić się
commencer à apprendre
swarm
Much w śmietnikach
commencer à apprendre
The flies that swarmed the garbage
insekt, robak
commencer à apprendre
bug, American English
spółdzielnia
commencer à apprendre
co-op
spółdzielnia
commencer à apprendre
a cooperative society, business, or enterprise.
Karaluchów w mieszkaniu
commencer à apprendre
The bugs that invaded his co-op
Starałem się
commencer à apprendre
I have tried it your way
druga połówka, partner
commencer à apprendre
significant other
druga połówka, partner
commencer à apprendre
a person with whom someone has an established romantic or sexual relationship
W końcu poinformował swoją lepszą połowę, że czas się wyprowadzić
commencer à apprendre
Finally, Bob informed his significant other it was time to leave the city.
suburbia, dzielnice mieszkalne na obrzeżach miast
commencer à apprendre
suburbia
Zamieszkali więc na przedmieściach
commencer à apprendre
So they moved to suburbia
Ale okazało się, e i tam zdarzają się nieproszeni goście
commencer à apprendre
Which they quickly discovered had a few pests
Sąsiedzie
commencer à apprendre
Hey, neighbor!
Nie znamy się jeszcze, nie mieliśmy okazji żeby się spotkać
commencer à apprendre
Oh, we haven't gotten a chance to meet.
Jestem Suzan, mieszkam obok
commencer à apprendre
I'm Susan, I live next door.
Miło mi, jestem Li
commencer à apprendre
Hi, I'm Lee.
Przyszłam się tylko przywitać
commencer à apprendre
I I just wanted to say hi.
osoba organizująca przeprowadzkę
commencer à apprendre
mover, American English
firma zajmująca się przeprowadzkami
commencer à apprendre
public mover
Wiesz, widziałam osoby organizujące przeprowadzkę wnoszących do środka wasze meble
commencer à apprendre
You know, I saw the movers taking in some of your furniture
i muszę powiedzieć, że Pan i Pańska żona macie znakomity gust
commencer à apprendre
and I just have to say you and your wife have gorgeous taste.
Potrzebujesz pomocy?
commencer à apprendre
Need some help?
Tak i to bardzo
commencer à apprendre
Yeah, like you wouldn't believe.
Jestem Bob, partner Li
commencer à apprendre
I'm Lee's partner, Bob.
Jesteście partnerami!
commencer à apprendre
Oh, you're partners!
Co to za interes?
commencer à apprendre
What kind of business?
wykonywać ćwiczenia fizyczne, pracować
commencer à apprendre
work out
W każdym razie ni mówcie tym ze zrzeszenia Lokatorów, że pracujecie w domu, będą się czepiać
commencer à apprendre
You know, whatever it is just don't let the neighborhood association hear that you work out of your house.
odjazdowy, spoko, świetny, znakomity
commencer à apprendre
cool, informal
wyluzowany, spokojny
commencer à apprendre
cool, informal
Będą się czepiać
commencer à apprendre
They're so not cool.
Tak naprawdę jesteśmy partnerami życiowymi
commencer à apprendre
Actually we're life partners.
O super
commencer à apprendre
Oh, that's super!
telewizja kablowa
commencer à apprendre
cable
Rozumiem, oglądam dużo telewizji
commencer à apprendre
Yeah, I've seen a lot of cable, so I get it.
żyć zgodnie z czymś, spełniać oczekiwania
commencer à apprendre
live up to sth
stereotyp, szablon
commencer à apprendre
stereotype
stereotyp, uproszczony, schematyczny obraz osób, grup, stosunków społecznych ukształtowany na podstawie niepełnej lub fałszywej wiedzy, utrwalony jednak przez tradycję i trudny do zmiany
commencer à apprendre
stereotype
szufladkować (kogoś), traktować stereotypowo (kogoś, coś)
commencer à apprendre
stereotype
Mam nadzieję, że dorastamy do stereotypu
commencer à apprendre
I hope we can live up to your stereotype.
Proszę nie zwracać na niego uwagi
commencer à apprendre
Don't mind him!
zbzikowany, stuknięty, nawiedzony (ekscentryczny)
commencer à apprendre
cranky, informal
gderliwy, zrzędliwy, marudny
commencer à apprendre
cranky, informal
To z nadmiaru świeżego powietrza
commencer à apprendre
He's just a little cranky from all the fresh air.
Nie przepraszaj za mnie
commencer à apprendre
Do not apologize for me.
Sam mówiłeś, że przeprowadzka dobrz zrobi Rafaelowi
commencer à apprendre
Lee, you're the one who said moving here would be better for Raphael.
To znaczy, że jest was trzech?
commencer à apprendre
So there's there's three of you.
przytulny
commencer à apprendre
cozy
wygodny, komfortowy
commencer à apprendre
cozy
poufały
commencer à apprendre
cozy
Musi być wam razem wesoło
commencer à apprendre
Well, that must be cozy
Tak jesteśmy gejami mormonami
commencer à apprendre
Yes. We're gay mormons.
Rafael to pies
commencer à apprendre
Raphael is your dog, of course.
No tak, przecież wy nie możecie mieć dzieci
commencer à apprendre
You know, 'cause you folks can't have kids.
ludzie, grupa ludzi
commencer à apprendre
folk, folks, American English
nic, nicość
commencer à apprendre
nowt, British English informal
podejrzany
commencer à apprendre
queer
pedał, pedzio
commencer à apprendre
queer, taboo
są ludzie i ludziska
commencer à apprendre
there's nowt so queer as folk
pedałkowaty, pedziowaty
commencer à apprendre
queer, taboo
To znaczy, oczywiście możecie
commencer à apprendre
I mean of course you can have kids
Wiecie, czasy się zmieniły i teraz już wam wolno
commencer à apprendre
You You know, because times have changed and now you're allowed.
Jaki ładny pies
commencer à apprendre
What a nice dog
Pójdę już
commencer à apprendre
I should go.
Miło było poznać
commencer à apprendre
Nice to meet you.
Wpadaj kiedy chcesz
commencer à apprendre
Hey, stop by any time, Susan
Co ty robisz
commencer à apprendre
What are you doing?
Mam przesyłkę doa Danieli
commencer à apprendre
I have a delivery for Danielle Van De Kamp.
Proszę tu podpisać
commencer à apprendre
Can I get you to sign here, please?
To dla nas?
commencer à apprendre
Is that for us?
Nie, dla Daniel
commencer à apprendre
No, it's for Danielle.
Dziwne
commencer à apprendre
That's odd.
Kto kupił jej skuter
commencer à apprendre
Who would send her a scooter?
Wiedziałam. Filis
commencer à apprendre
I knew it! Phyllis.
Matka Reksa
commencer à apprendre
Rex's mother.
uczucie (miłości lub przyjaźni do kogoś), przywiązanie
commencer à apprendre
affection
Czy nie czujesz do niego żadnego przywiązania?
commencer à apprendre
Don't you feel any affection towards him?
On spojrzał na nią z uczuciem
commencer à apprendre
He looked at her with affection
Czułam do niego rosnące przywiązanie
commencer à apprendre
I felt a growing affection for him
sympatia, sentyment
affection
commencer à apprendre
wzruszenie, tkliwość
czyjeś uczucia
commencer à apprendre
sb's affection
publiczne okazywanie uczuć
commencer à apprendre
PDA, public display of affection
głęboka sympatia
commencer à apprendre
deep affection
z czułością, czule
commencer à apprendre
with affection
przejaw sympatii
commencer à apprendre
display of affection
dotyczący uczuć, uczuciowy
commencer à apprendre
affectional
okruch, okruszyna, okruszek (np. chleba, ciasta)
commencer à apprendre
crumb
odrobina
commencer à apprendre
crumb
odrobina sympatii
commencer à apprendre
crumb of affection
przenieść swoją sympatię, zmienić obiekt sympatii
commencer à apprendre
transfer your affections
Od jego śmierci usiłuje wkupić się w łaskę dzieci
commencer à apprendre
Ever since he died she's been trying to buy the children's affection.
Super maszynka
commencer à apprendre
Well, it's a honey of a bike.
doceniać coś, być za coś wdzięcznym
commencer à apprendre
appreciate sth

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.