404 - 01 - If There's Anything I Can't Stand - Desperate Housewives - 24.06.2014r

 0    118 fiche    29dexon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Jeśli jest coś, czego nie mogę znieść
commencer à apprendre
If There's Anything I Can't Stand
Gdy zmarł jej pierwszy mąż, Brie myślała, że pozbyła się swojej teściowej
commencer à apprendre
When her first husband died, Bree thought she was rid of her mother-in-law
twórczy, kreatywny (np. pisarz, kreator mody)
commencer à apprendre
creative
twórczy, kreatywny (np. pisarz, kreator mody)
commencer à apprendre
to be imaginative, to have ideas that can be implemented in performing a job
synonim
commencer à apprendre
inventive
pomysłowy, wynalazczy
commencer à apprendre
creative
Daniel zaszła w ciążę a Brie wpadła na pomysł (postanowiła ruszyć głową)
commencer à apprendre
Danielle got pregnant, and Bree got creative
pejoratywny, ujemny
commencer à apprendre
pejorative
Coś, co jest pejoratywne, wyraża czyjąś negatywną ocenę lub, rzadziej, samo jest przedmiotem takiej oceny
commencer à apprendre
pejorative
maskarada, komedia (określenie pejoratywne)
commencer à apprendre
charade, American English
rozplatać, rozplątać, pruć, strzępić
commencer à apprendre
unravel
rozwiązywać, rozwikłać (np. zagadkę)
commencer à apprendre
unravel
wyjaśnić tajemnicę
commencer à apprendre
solve a mystery
Spróbowaliśmy wyjaśnić tę tajemnicę
commencer à apprendre
We attempted to solve this mystery
rozwiązać zagadkę
commencer à apprendre
solve a mystery
rozwiązać zagadkę
commencer à apprendre
unravel a mystery
upokorzony, poniżony
commencer à apprendre
humiliated
upokarzać, kompromitować
commencer à apprendre
humiliate
poniżenie, upokorzenie
commencer à apprendre
humiliation
poniżający, upokarzający
commencer à apprendre
humiliating
upokarzająca klęska
commencer à apprendre
humiliating defeat
Wkrótce cała ta komedia zostanie całkowicie rozwiązana i zostaniemy upokorzeni
commencer à apprendre
Soon this whole charade will completely unravel and we will be humiliated.
zmieniać się, zaczynać być jakimś
commencer à apprendre
turn
Romans karlosa i Gabi zrobił się ryzykownyy
commencer à apprendre
Carlos and Gaby's affair turned dangerous
zarwać noc
commencer à apprendre
pull an all-nighter
pociągnąć coś (np. linę)
commencer à apprendre
pull on sth
zaciągać się czymś (np. papierosem)
commencer à apprendre
pull on sth
pociągnąć coś (np. z butelki)
commencer à apprendre
pull on sth
być w pobliżu, być w okolicy
commencer à apprendre
be around
Będę w pobliżu jeśli mnie potrzebujesz
commencer à apprendre
I'll be around if you need me
być blisko, być w pobliżu, czasownik
commencer à apprendre
be around
istnieć, być, czasownik
commencer à apprendre
be around
istnieć, być, czasownik
commencer à apprendre
be about
Gdyby mnie się to przydażyło, facet długo by nie pożył
commencer à apprendre
If she pulled something like that on me, that guy wouldn't be around for long.
i wróciła dawna sąsiadka
commencer à apprendre
And an old neighbor returned
dom spokojnej starości
commencer à apprendre
nursing home
synonim
commencer à apprendre
old people's home
sanatorium
commencer à apprendre
nursing home
prywatna klinika, prywatna klinika położnicza
commencer à apprendre
nursing home
Nie chciałam, żeby biedna ciocia Lily dożyła swych dni w nomu starców
commencer à apprendre
I didn't want poor Aunt Lily to spend her final days in a nursing home.
Jak miło z twojej strony
commencer à apprendre
That is so kind of you.
Kochana jesteś
commencer à apprendre
That is so kind of you.
Pani Sims powróciła na Wisteria Lane w sobotę
commencer à apprendre
Lillian Sims returned to Wisteria Lane on a Saturday
wyłaniać się, pojawiać się, ukazywać się
commencer à apprendre
emerge
wyłaniać się, pojawiać się, ukazywać się
commencer à apprendre
to appear, to come into existence
pojawiać się ponownie
commencer à apprendre
re-emerge
Gdy wyłoniła się z karetki stwierdziła, że okolica nie zmieniła się w czasie jej nieobecności
commencer à apprendre
As she emerged from the ambulance it occurred to her the neighborhood looked exactly as she had left it
Potem pomyślała, że trzeba było pomalować dom na niebiesko
commencer à apprendre
She then decided she should have painted her house blue
Chwilę później zastanawiała się też, czy spotka swego męża w niebie
commencer à apprendre
Moments later she wondered if she would see her husband in Heaven
przejść, przelecieć
commencer à apprendre
go through
O takich sprawach myśli starsza pani, gdy wraca do domu, by w nim umrzeć
commencer à apprendre
These are just some of the thoughts that go through an old woman's mind when she comes home, to die.
przybiec
commencer à apprendre
come running
Jeśli będziesz czegoś potrzebowała, zadzwoń, a ja zaraz przybiegnę
commencer à apprendre
Now if you need anything, you just ring this little bell, and I'll come running.
Przykro mi, że sprawiam ci kłopot
commencer à apprendre
I'm sorry to be so much trouble.
brzemię, obciążenie
commencer à apprendre
burden
synonim
commencer à apprendre
encumbrance
ładunek
commencer à apprendre
ładunek Anglais
burden
synonim
commencer à apprendre
load
Ale pocieszę cię, że nie będę zawadzać wam długo
commencer à apprendre
Well, the good news is I won't be a burden much longer.
Nie mów tak
commencer à apprendre
Oh, don't say that
Lekarz twierdzi, że jest spora szansa, że zostaniesz z nami jeszcze przez długi czas
commencer à apprendre
The doctors say there's a good chance that you'll be with us for a very long time.
Wiem, jak jest katrin
commencer à apprendre
I know what's happening to me, Katherine.
Nie musisz mnie okłamywać
commencer à apprendre
You don't need to lie Aunt Lily
Jak to jest?
commencer à apprendre
What does it feel like?
Kiedy się umiera?
commencer à apprendre
Dying?
Nie tak źle
commencer à apprendre
I mean It's not that bad.
Mam szczęście
commencer à apprendre
I feel lucky.
kończyć się, wyczerpywać się, zabraknąć
commencer à apprendre
run out
zastanawiać się na czymś, głęboko nad czymś rozmyślać
commencer à apprendre
reflect on sth
zastanawiać się nad swoim życiem
commencer à apprendre
reflect on your life
Gdy wiesz, że twój czas się kończy, masz okazję podsumować swoje życie
commencer à apprendre
When you know time is running out, you get a chance to reflect on your life.
Starałam się przeżyć je jak najlepiej
commencer à apprendre
I really did try to live a good one.
Mało powiedziane, nie tyko się starałaś
commencer à apprendre
You did more than try.
Bóg przyjmie cię z otwartymi ramionami
commencer à apprendre
God is going to welcome you with open arms.
Nie jestem tego taka pewna
commencer à apprendre
I'm not so sure
Jak możesz tak mówić
commencer à apprendre
Oh, why would you say that?
Wciąż m yślę o Dylan
commencer à apprendre
I keep thinking about Dylan
zasłaniać coś, tuszować coś
commencer à apprendre
cover sth up
O tym, że zatuszowaliśmy całą sprawę
commencer à apprendre
What we did, what we covered up.
Nie było innego wyjścia
commencer à apprendre
We did what we had to.
Trzeba było komuś powiedzieć
commencer à apprendre
We should have told someone.
Nie mogliśmy
commencer à apprendre
We couldn't.
Wiesz przecież
commencer à apprendre
You know that.
Popełniliśmy błąd
commencer à apprendre
It It was a mistake.
naprawiać (np. krzywdę), skorygować (np. rachunki), sprostować (np. mylne fakty)
commencer à apprendre
rectify
zły uczynek, występek
commencer à apprendre
misdeed
naprawić krzywdę
commencer à apprendre
rectify a misdeed
Ale możemy go jeszcze naprawić
commencer à apprendre
And it's not too late to rectify it.
Twoje życie dobiega końca
commencer à apprendre
Your life may be over.
zachowywać się w taki sposób, robiąc coś
commencer à apprendre
go around doing sth
rozprzestrzeniać się po czymś (np. choroba)
commencer à apprendre
go around sth, go round sth, go about sth, British English
krążyć po czymś (np. opowieści, plotki)
commencer à apprendre
go around sth, go round sth, go about sth, British English
robić coś w sposób, w jaki zawsze się to robi (np. zachowywać się)
commencer à apprendre
go around, go round, go about, British English
Ale to nie daje ci prawa by niszczyć życie innych
commencer à apprendre
But that does not give you the right to go around destroying the lives of others.
sumienie
commencer à apprendre
conscience b
sumienie
commencer à apprendre
an inner feeling or voice viewed as acting as a guide to the rightness or wrongness of one's behavior
Nie chcę umrzeć wyrzutami sumienia
commencer à apprendre
I can't go to my grave with this on my conscience.
Proszę cię
commencer à apprendre
Please!
Musimy jej powiedzieć co stało się w tym pokoju
commencer à apprendre
We have to tell that girl what happened in this room.
Wykluczone
commencer à apprendre
Absolutely not!
piętrzyć się, nagromadzać się (np. o problemach)
commencer à apprendre
mount
wzrosnąć, wzrastać, narosnąć, narastać, nasilać się
commencer à apprendre
mount
Wspomnienia dawnych win dręczyły ją coraz bardziej i Lilian pomyślała, że im szybciej umrze, tym lepiej
commencer à apprendre
As her guilt over the past began to mount it occurred to Lillian death couldn't come quickly enough
Jej siostrzenicy też przyszło to na myśl
commencer à apprendre
This thought occurred to her niece as well.
Bob Hanter miał już dość życia w centrum miasta
commencer à apprendre
There were a lot of things Bob Hunter disliked about living in the city
szkodnik (np. chwast, owad)
commencer à apprendre
pest
utrapieniec, zaraza (o człowieku)
commencer à apprendre
pest
dżuma, zaraza
commencer à apprendre
pest
Najbardziej nie lubił nieproszonych gości
commencer à apprendre
And the thing he hated most were the pests.
czyhać, czaić się
commencer à apprendre
lurk
podpatrywać, obserwować z ukrycia
commencer à apprendre
lurk
Szczurów w zaułkach
commencer à apprendre
The rats that lurked in the alleys
tłoczyć się, mrowić się
commencer à apprendre
swarm
roić się
commencer à apprendre
swarm
Much w śmietnikach
commencer à apprendre
The flies that swarmed the garbage
insekt, robak
commencer à apprendre
bug, American English
spółdzielnia
commencer à apprendre
co-op
spółdzielnia
commencer à apprendre
a cooperative society, business, or enterprise.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.