4. W sklepie obuwniczym

 0    25 fiche    Karmelowa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Masz jakiś kolor lub styl na myśli?
commencer à apprendre
Do you have any color or style in mind?
Muszą pasować do mojej sukienki.
commencer à apprendre
They need to match my dress.
Ten obcas jest zbyt wysoki dla mnie
commencer à apprendre
That shoe's heel is way too high for me.
Co to za rozmiar?
commencer à apprendre
What size is it?
Noszę rozmiar 38.
commencer à apprendre
I wear a size 38
Macie jakieś płaskie buty?
commencer à apprendre
Do you have any flat shoes?
Potrzebuję nowych addidasów do użycia kiedy ćwiczę.
commencer à apprendre
I need new sneakers to use when I exercise.
Mamy masę butów
commencer à apprendre
We have a bunch of schoes
Oto one
commencer à apprendre
Here they are
Te są bardzo wygodne
commencer à apprendre
These are very comfortable
Będziesz chciał też je kupić? Tak, będę
commencer à apprendre
Would you like to but them also? Yes, I would
Są o wiele lepsze niż moje stare buty do biegania.
commencer à apprendre
They are a lot better than my old running shoes.
Proszę
commencer à apprendre
Here you go
Macie jakieś?
commencer à apprendre
Do you have any?
Proszę spakuj je
commencer à apprendre
Please pack them.
Chodźmy do środka tego sklepu.
commencer à apprendre
Let's go inside this shop...
Powinnam je kupić?
commencer à apprendre
Should I buy them?
Weź to jeśli ci się podoba.
commencer à apprendre
Take it if you like it.
Nie mogę się zupełnie zdecydować.
commencer à apprendre
I can't make up my mind at all
To z powodu ceny.
commencer à apprendre
It's because of the price.
Przejrzyj też inne partie
commencer à apprendre
Check the other lots too.
Nie ma przymusu brania jeśli ci się nie podoba.
commencer à apprendre
There is no compulsion of taking if you don't like it.
Najwyższy czas żebyś nosiła coś modnego
commencer à apprendre
It's high time that you wear something that's in.
Myślałam to samo
commencer à apprendre
I was thinking the same too.
Chcesz wyjść?
commencer à apprendre
Do you want to go out?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.