3.3 Learning foreign languages

 0    38 fiche    bytommagdalena
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
uczenie się języków obcych
commencer à apprendre
learning foreign languages
konieczne (2 znaczenia)
commencer à apprendre
necessary, essential
niewielka szansa (nie small)
commencer à apprendre
slim chance
rynek pracy
commencer à apprendre
job market
obywatel
commencer à apprendre
a citizen
Unia europejska
commencer à apprendre
The European Union
kraje członkowskie
commencer à apprendre
Member countries
dobra znajomość
commencer à apprendre
good command
równe
commencer à apprendre
equal
możliwości pracy
commencer à apprendre
job opportunities
niechętny
commencer à apprendre
unwilling
zatrudniać (z take)
commencer à apprendre
to employ, take on
możliwości zawodowe
commencer à apprendre
career prospects
wielojęzyczny
commencer à apprendre
multilingual
korzystać z internetu
commencer à apprendre
use the internet
kompetencja językowa
commencer à apprendre
linguistic competence
dużo podróżować (2 znaczenia)
commencer à apprendre
travel a lot, travel widly
porozumiewać się
commencer à apprendre
to communicate
czuć się pewnie
commencer à apprendre
feel confident
zawrzeć nowe przyjaźnie
commencer à apprendre
make new friends
poszerzać horyzonty myślowe
commencer à apprendre
broaden sb's mind
korzystna inwestycja
commencer à apprendre
profitable investment
korzyść
commencer à apprendre
benefit
dobrze płatna praca
commencer à apprendre
well paid job
skuteczny
commencer à apprendre
effective
opanować
commencer à apprendre
master
ułatwiać
commencer à apprendre
facilitate
wymiana studentów
commencer à apprendre
student exchange
obóz
commencer à apprendre
a camp
wymowa
commencer à apprendre
pronunciation
słownictwo
commencer à apprendre
vocabulary
płynność
commencer à apprendre
fluency
poznawać inne kultury
commencer à apprendre
to get to know other cultures
język ojczysty
commencer à apprendre
a mother tongue
publikacje naukowe
commencer à apprendre
scientific publications
lotnictwo
commencer à apprendre
aviation
kwalifikacje zawodowe
commencer à apprendre
job qualifications
magiczny klucz
commencer à apprendre
the magic key

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.