3. W sklepie odzieżowym

 0    32 fiche    Karmelowa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Tutaj jest inna koszula taka jak ta.
commencer à apprendre
Here's another shirt just like it.
Nie wiem. Nie ma ceny.
commencer à apprendre
I do not know. The tag is missing.
Czy to ma metkę z ceną?
commencer à apprendre
Does it have a price tag?
Myślę, że kupię obie.
commencer à apprendre
I think I'll buy both of them...
Lepiej najpierw to przymierz.
commencer à apprendre
You'd better try them on first...
Kupiłam ci parę spodni.
commencer à apprendre
I bought you a pair of pants.
Mam nadzieję, że pasują.
commencer à apprendre
I hope they fit.
Myślisz, że nie będą pasować?
commencer à apprendre
You think they won't fit?
Myślałam, że właśnie kupiłaś parę.
commencer à apprendre
I thought you just bought a pair.
Spodnie są dobre, ale kieszeń ma wielką dziurę.
commencer à apprendre
The pants are fine, but the pocket has a huge hole in it.
Myślę, że wolałabym to mieć w niebieskim.
commencer à apprendre
I think I’d rather have it in blue.
Chcesz iść do centrum handlowego?
commencer à apprendre
Do you want to go to the mall?
Chcę kupić trochę nowych ubrań.
commencer à apprendre
I want to buy some new clothes.
Nie lubię wydawać zbyt dużo na ubrania.
commencer à apprendre
I do not like to spend too much on clothes.
Ile ty wydajesz?
commencer à apprendre
How much do you spend?
Nie myślę, że jest koniecznie wydawać dużo pieniędzy na ubrania.
commencer à apprendre
I don't think it is necessary to spend a lot of money on clothes.
Nosisz dużo biżuteri?
commencer à apprendre
Do you wear a lot of jewelry?
Powinnyśmy zatrzymać się w kilku sklepach jubilerskich.
commencer à apprendre
We should stay at some jewelry stores.
Ja lubie... a ty?
commencer à apprendre
I like... What about you?
Mój najbardziej droga rzecz ubraniowa to prawdopodobnie
commencer à apprendre
My most expensive fashion item is propably
Lubię po prostu oglądać (bez kupowania).
commencer à apprendre
I also like just window shopping.
Przeglądanie jest fajne.
commencer à apprendre
Yes, browsing is nice.
To również dobrze wygląda, jeśli nosisz z nimi szpilki.
commencer à apprendre
It also looks good if you wear high heels with them.
Wysokie szpilki tak jakby wychodzą z mody.
commencer à apprendre
High heels are sort of going out of style
Naprawdę?
commencer à apprendre
Are they really?
Jaki rodzaj butów jest teraz w modzie?
commencer à apprendre
What kind of shoes are in style now?
Wiesz co mówią - czarny jest wyszczuplający
commencer à apprendre
You know what they say - black is slimming
Szukam czegoś o drobinę bardziej wyrafinowanego
commencer à apprendre
I'm looking for something a bit more sophisticated.
Ile kosztuje ten naszyjnik tutaj?
commencer à apprendre
How much is this necklace over here?
Ile kosztuje ten naszyjnik tam?
commencer à apprendre
How much is this necklace over there?
Ok, wezmę pierwszy.
commencer à apprendre
Ok, I'll take the first one.
Jasna sprawa
commencer à apprendre
Sure thing.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.