26th June 2014

 0    32 fiche    pkempkiewicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
znany jako
commencer à apprendre
also known as,
Chorwacja
commencer à apprendre
Croatia
ostatnio
commencer à apprendre
recently
na zewnątrz
commencer à apprendre
outdoors
on drapie się po głowie
commencer à apprendre
He's scratching his head.
cegła
commencer à apprendre
brick
latarnia
commencer à apprendre
lamp post
rzucić czymś w coś / kogoś
commencer à apprendre
to throw sth AT sth /sb
rzucić coś do kogoś
commencer à apprendre
to throw sth TO sb
rzuć (to) do mnie
commencer à apprendre
throw it to me
ona ma na sobie różową marynarkę
commencer à apprendre
She is wearing a pink jacket.
w kropki
commencer à apprendre
dotted
koc w kratkę
commencer à apprendre
a checkED blanket
Za każdym razem kiedy słyszę tę piosenkę, myślę o mojej mamie.
commencer à apprendre
Every time I hear this song, I think of my mother.
Za każdym razem kiedy oglądam ten film, myślę o moim dzieciństwie.
commencer à apprendre
Whenever I watch this film, I think of my childhood.
Co myślisz o mojej nowej fryzurze?
commencer à apprendre
what do you think of my new haircut?
O czym myślisz?
commencer à apprendre
What are you thinking about?
rozważać
commencer à apprendre
to consider
Rozważam przeprowadzkę do innego miasta.
commencer à apprendre
I’m thinking about moving to a different city.
Często myslę o tych wszystkich nieprzyjemnych rzeczach, które ona mi powiedziała.
commencer à apprendre
I often think about all these rude things she said to me.
Myślę o zrobieniu
commencer à apprendre
I’m thinking about doING intensive English course in England.
przemyśleć
commencer à apprendre
to think over / to think through
pozwól, że to przemyślę.
commencer à apprendre
let me think it over
Czy mogę do ciebie oddzwonić w przyszłym tygodniu.
commencer à apprendre
Can I call you back next week?
wracać myslami do przeszłości
commencer à apprendre
think back to/over/on
I like to think back on my university years, that was a great time in my life.
wybiegać myślami w przyszłość
commencer à apprendre
to think ahead
We need to think ahead at least 5 years if we want our company to have a long-term success.
długoterminowy sukces
commencer à apprendre
long-term success
wymyślić coś
commencer à apprendre
to think up
We need to think up a way to distract Laura while we plan her surprise party. I spent half an hour trying to think up a good excuse for why I was late to work.
odwrócić czyjąś uwagę
commencer à apprendre
to distract sb
wymówka
commencer à apprendre
excuse
czasami myslę sobie...
commencer à apprendre
Sometimes I think to myself
Whenever I’m in a meeting, I think to myself, “this is a huge waste of time”.
Nie pomyślałem, żeby...
commencer à apprendre
I didn’t think to do sth...
Sorry I didn’t see your message, I didn’t think to check my email before I left the house. Sorry, I didn't think to call you back, I was in a rush.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.