20th Feb 2014

 0    17 fiche    pkempkiewicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Planuję nic nie robić i oglądać telewizję.
commencer à apprendre
I'm planning to do nothing and watch TV.
Nie planujemy pojechać na Szelment.
commencer à apprendre
We aren't planning TO go to Szelment.
nie najgorzej (w odpowiedzi na pytanie: Co słychać?)
commencer à apprendre
not too bad
Dwa dni temu moja córka przystąpiła do egzaminu z matematyki?
commencer à apprendre
Two days ago my daughter TOOK an examination in mathematics?
egzamin z matematyki
commencer à apprendre
an exam in mathematics
matura z języka polskiego
commencer à apprendre
high school final exam in Polish
krajobraz
commencer à apprendre
landscape
Nie mam pojęcia
commencer à apprendre
I have no clue
Pojechaliśmy do mojego domu.
commencer à apprendre
We went TO my home.
czy poszłaś na zakupy ze swoją siostrą?
commencer à apprendre
Did you go shopping with your sister?
On uczył się włoskiego w zeszłym roku.
commencer à apprendre
He studied Italian last year.
Czy słuchałaś muzyki popowej kiedy byłaś nastolatką?
commencer à apprendre
Did you listen to pop music when you were a teenager?
stołówka
commencer à apprendre
canteen
Czy twój brat chodzi do szkoly w sobotę?
commencer à apprendre
Does your brother go to school on Saturday?
ubierać się
commencer à apprendre
to get dressed
Co zjadłeś na obiad wczoraj?
commencer à apprendre
What did you have for dinner yesterday?
On nie przyszedł na spotkanie w środę, bo był na wakacjach.
commencer à apprendre
He didn't come to the meeting on Wednesday because he was on holiday.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.