2. W sklepie odzieżowym

 0    28 fiche    Karmelowa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Mogę zobaczyć tą kurtkę?
commencer à apprendre
May I see that jacket, please?
Macie to w czerwonym kolorze?
commencer à apprendre
Do you have it in red?
Macie krótsze?
commencer à apprendre
Do you have a shorter one?
To jest trochę za duże.
commencer à apprendre
It is a bit too large.
Macie mniejsze?
commencer à apprendre
Do you have a smaller one?
Ile to kosztuje?
commencer à apprendre
How much is it?
To jest na przecenie.
commencer à apprendre
It's on sale.
Wezmę to.
commencer à apprendre
I'll take it.
Czy macie jakieś krótsze sukienki?
commencer à apprendre
Do you have any shorter dresses?
Obawiam się, że to za drogie dla mnie.
commencer à apprendre
I'm afraid it's too expensive for me.
Mogę to przymierzyć?
commencer à apprendre
Can I try it on?
Całkiem dobrze, dzięki.
commencer à apprendre
Quite well, thank you.
Jaka jest cena tego zegarka?
commencer à apprendre
What is the price of this watch?
Przepraszam, orientuje się pan gdzie jest kasa?
commencer à apprendre
Excuse me, do you happen to know where the checkout is?
Ile kosztuje ta koszula?
commencer à apprendre
How much does this shirt cost?
Ten kolor mi pasuje.
commencer à apprendre
This color suits me well.
Przepraszam, czy mógłby pan wskazać mi przymierzalnię?
commencer à apprendre
Excuse me, could you show me where the fitting room is?
Czy może mi pan pokazać
commencer à apprendre
Could you show me
Nie pasuje mi.
commencer à apprendre
It doesn't fit me.
Czy mogę płacić kartą?
commencer à apprendre
Can I pay by credit card?
Czy możesz mi powiedzieć gdzie jest dział z obuwiem?
commencer à apprendre
Could you tell me where the shoes department is?
Czy to jest w wyprzedaży?
commencer à apprendre
Is this in the sale?
Czy wy macie kartę stałego klienta?
commencer à apprendre
Do you have a loyalty card?
Czy to ma gwarancje?
commencer à apprendre
Does it have warranty?
Gdzie dostanę?
commencer à apprendre
Where can I get?
To wszystko, dziękuje
commencer à apprendre
That's all, thank you
Macie to w innych kolorach?
commencer à apprendre
Do you have it in different colours?
Czy może mi Pani doradzić?
commencer à apprendre
Can you give me some advice?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.