12th Dec 2013

 0    27 fiche    pkempkiewicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
kilka zdań
commencer à apprendre
a few sentences
kilku uczniów
commencer à apprendre
a few students
Nie śpisz jeszcze?
commencer à apprendre
Are you still up?
Czy chciałbyś, żebym Ci pomógł?
commencer à apprendre
Would you like me to help you?
Czy chciałbyś, żebym zrobiła kawę dla Ciebie?
commencer à apprendre
Would you like me to make coffee for you?
Czy chciałabyś, żebym podlała kwiatki?
commencer à apprendre
Would you like me to water your plants?
Czy chciałbyś, żebym zrobił coś do jedzenia.
commencer à apprendre
Would you like me to make sth to eat?
Czy chciałbyś, żebym zamknęła drzwi.
commencer à apprendre
Would you like me to close the door?
Czy chciałabyś, żeby on wyprasował twoja koszulę?
commencer à apprendre
Would you like him to iron your shirt?
prasować
commencer à apprendre
to iron
Czy chciałabyś, żeby ona posprzątała twój pokój?
commencer à apprendre
Would you like her to clean your room?
Czy chciałabyś, żeby oni poszli do domu?
commencer à apprendre
Would you like them to go home?
Podczas gdy oglądałem telewizję moja siostra wróciła do domu.
commencer à apprendre
While I was watching TV, my sister got back home.
Podczas gdy spałem, telefon zadzwonił.
commencer à apprendre
While I was sleeping, the phone rang.
ćwiczenie
commencer à apprendre
exercise
Poszedłem na górę po zeszyt.
commencer à apprendre
I went upstairs to get / fetch my notebook.
por
commencer à apprendre
leek
Twoja kolej, żeby sprzątnąć łazienkę.
commencer à apprendre
It's your turn to clean the bathroom.
wyprowadź psa
commencer à apprendre
fetch a dog for a walk
mieszkańcy
commencer à apprendre
inhabitants
jest dwudziesty maja
commencer à apprendre
it's THE 20th of May, it's May the twentieth
w dwudzistym wieku
commencer à apprendre
in the twentieth century
w dziewiętnastym wieku
commencer à apprendre
in the 19th century
pod koniec grudnia / w połowie października / na początku lutego
commencer à apprendre
in late December / in mid October / in early February
znak, litera
chińskie litery
commencer à apprendre
character
Chinese charcters
odpisz na mojego maila
commencer à apprendre
email me back
smacznego
commencer à apprendre
enjoy (your meal)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.