1.1. The family in the past and preset

 0    64 fiche    raven125
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
do przyjęcia, akceptowany
commencer à apprendre
acceptable
głowa rodziny
commencer à apprendre
head of the family
pan i władca
commencer à apprendre
master and ruler
prywatna własność
commencer à apprendre
private property
zależność finansowa
commencer à apprendre
financially dependent
rodzić i wychowywać dzieci
commencer à apprendre
to bear and rear children
wychowywać w dyscyplinie i posłuszeństwie
commencer à apprendre
to bring up in discipline and obedience
poza związkiem małżeńskim (nieślubne)
commencer à apprendre
out of wedlock
samotne niezamężne matki
commencer à apprendre
single unmarried mothers
nieślubne dzieci
commencer à apprendre
illegitimate children
piętnowany
commencer à apprendre
stigmatized
ledwie tolerowany
commencer à apprendre
barely tolerated
społeczeństwo
commencer à apprendre
society
Ruch Wyzwolenia Kobiet
commencer à apprendre
Women's Liberation Movement
wzmocniona
commencer à apprendre
strengthened
tradycyjny wzór rodzinny
commencer à apprendre
traditional family pattern
ojciec-żywiciel rodziny
commencer à apprendre
bread-winning father
matka wychowująca dziecko
commencer à apprendre
child-raising mother
rodzina, gospodarstwo domowe
commencer à apprendre
household
para
commencer à apprendre
a couple
legislacja
commencer à apprendre
legislation
nieoficjalny, swobodny
commencer à apprendre
informal
niezamężna matka
commencer à apprendre
single mother
niezamężna
commencer à apprendre
unwed
rozwiedziona
commencer à apprendre
divorced
przyznać opiekę nad dzieckiem
commencer à apprendre
granted custody
samotny rodzić
commencer à apprendre
single parent
para homoseksualistów
commencer à apprendre
Gay couple
nie do pomyślenia
commencer à apprendre
unthinkable
różne związki
commencer à apprendre
different relationship
małżeństwo
commencer à apprendre
a marriage
prawie uznać
commencer à apprendre
legally recognize
przystosować się do nowej rzeczywistości
commencer à apprendre
adapt to the new reality
życie rodzinne
commencer à apprendre
family life
mała rodzina
commencer à apprendre
a small family
założyć rodzinę
commencer à apprendre
to set up a family
nieformalny związek (konkubinat)
commencer à apprendre
free relationship
towarzysz życia
commencer à apprendre
partner
ślub cywilny
commencer à apprendre
registry wedding
ślub kościelny
commencer à apprendre
church wedding
rodzina czteroosobowa
commencer à apprendre
family of four
rodzina wielodzietna
commencer à apprendre
a family with many children
członkowie rodziny
commencer à apprendre
family members
rodzice
commencer à apprendre
parents
ojczym
commencer à apprendre
step-father
macocha
commencer à apprendre
step-mother
pasierbowie
commencer à apprendre
stepchildren
pasierb
commencer à apprendre
stepson
pasierbica
commencer à apprendre
stepdaughter
brat przyrodni
commencer à apprendre
half-brother
siostra przyrodnia
commencer à apprendre
half-sister
bliźniak
commencer à apprendre
twin brother
bliźniaczka
commencer à apprendre
twin sister
brat/siostra
commencer à apprendre
sibling
rodzeństwo
commencer à apprendre
siblings
dziadkowie
commencer à apprendre
grandparents
wnuki
commencer à apprendre
grandchildren
teściowie
commencer à apprendre
parents-in-law
teść
commencer à apprendre
father-in-law
teściowa
commencer à apprendre
mother-in-law
zięć
commencer à apprendre
son-in-law
synowa
commencer à apprendre
daughter-in-law
szwagier
commencer à apprendre
brother-in-law
szwagierka
commencer à apprendre
sister-in-law

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.