08.02.17 Engineering

 0    47 fiche    Dav
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Time after time, employers have requested the inclusion of qualifications
commencer à apprendre
Raz po raz, pracodawcy proszą o zawarcie kwalifikacji
apprentices
commencer à apprendre
praktykanci
They’ve always used them, they trust them and they like them
commencer à apprendre
Oni zawsze korzystali z nich, ufają im i to im się podoba
being imposed by government
commencer à apprendre
narzucane przez rząd
an essential mark of competence
commencer à apprendre
istotnym znakiem kompetencji
insisting on apprentices
commencer à apprendre
kładąc nacisk na praktykantów
I expect there to be significant abuse of the scheme
commencer à apprendre
Spodziewam się, że w znaczącym stopniu nadużywanie systemu
now covers a vast range of
commencer à apprendre
obecnie obejmuje szeroką gamę
Some engineers are far better than others
commencer à apprendre
Niektórzy inżynierowie są o wiele lepsi od innych
Due to the nature of the “slave labour” approach to
commencer à apprendre
Ze względu na charakterystyczne "niewolniczy rynek pracy" podejście do
I never received sufficient practical support/reinforcement
commencer à apprendre
Nigdy nie otrzymałem wystarczającego praktycznego wsparcia / wzmocnienia
This has not prevented me from gaining other industry
commencer à apprendre
To nie powstrzymało mnie od rozwoju w inny przemysł
related qualifications
commencer à apprendre
związanych z kwalifikacjami
attaining a reasonably proficient position as
commencer à apprendre
osiągnięcie stosunkowo sprawnie pozycji jako
knowledge was vastly superior to the manager
commencer à apprendre
wiedza była znacznie lepsza od kierownika
what hope is there for either situation
commencer à apprendre
jaka jest nadzieja dla każdej sytuacji
So why bother with a degree in the first place?
commencer à apprendre
Więc po co się męczyć z dyplomem w pierwszej kolejności?
in this context vocational specific degrees are merely another form of that.
commencer à apprendre
w tym kontekście zawodowym konkretne stopnie są po prostu inna forma tego.
Skills based apprenticeships become more valuable
commencer à apprendre
Umiejętności oparte na praktyce zawodowej stają się bardziej wartościowe
Stratasys has unveiled its new
commencer à apprendre
Stratasys zaprezentował swój nowy
machines is aimed squarely at designers and manufacturers looking to develop fast
commencer à apprendre
maszyny jest skierowany bezpośrednio do projektantów i producentów, którzy chcą rozwijać szybko,
accurate prototypes are using a variety of thermoplastic materials.
commencer à apprendre
dokładne prototypy wykorzystują różnorodne materiały termoplastyczne
a vast market opportunity
commencer à apprendre
ogromna szansa rynkowa
who demand a professional quality rapid prototyping solution
commencer à apprendre
którzy wymagają profesjonalnej jakości rozwiązanie szybkiego prototypowania
that’s simple to use
commencer à apprendre
to proste w użyciu
produces reliable, high-quality results
commencer à apprendre
produkuje niezawodne, wysokiej jakości rezultaty
it is affordable to own and operate
commencer à apprendre
jest niedrogi do posiadania i prowadzenia
new patents pending just for
commencer à apprendre
Nowe patenty oczekują tylko na
microchips are increasingly seen as
commencer à apprendre
mikroczipy są coraz częściej postrzegane jako
and whilst interconnects are widely seen as
commencer à apprendre
i chociaż interkonekty są powszechnie postrzegane jako
unable to create
commencer à apprendre
nie można utworzyć
key innovations
commencer à apprendre
Główne innowacje
it is integrated into a silicon substrate
commencer à apprendre
jest zintegrowana z podłożem krzemu
Silicon is the basic material for
commencer à apprendre
Krzem jest podstawowym materiałem do
can handle data
commencer à apprendre
może obsługiwać dane
McLaren forms dream team
commencer à apprendre
McLaren tworzy drużynę marzeń
next generation of powertrains.
commencer à apprendre
Kolejna generacja układów napędowych.
Alongside BMW, who previously worked on the engine for the legendary McLaren F1
commencer à apprendre
Obok BMW, który wcześniej pracował na silniku dla legendarnego McLarena F1
This is an exciting project that plays to the strengths of all partners,
commencer à apprendre
To ekscytujący projekt, który odgrywa rolę dla mocnych stron wszystkich partnerów,
McLaren Automotive has an exceptional reputation for
commencer à apprendre
McLaren Automotive posiada wyjątkową reputację
Much of fundamental research will be carried out at
commencer à apprendre
Wiele z podstawowego badania będą przeprowadzone w
the material is notoriously difficult to work with
commencer à apprendre
materiał jest bardzo trudny do pracy z
after tremendous effort in research
commencer à apprendre
Po ogromnym wysiłku w badaniach
We will work closely with our customers to follow their changing needs and provide them with new solutions
commencer à apprendre
Będziemy ściśle współpracować z naszymi klientami, aby śledzić ich zmieniające się potrzeby i dostarczać im nowych rozwiązań
focusing on reinforced metal replacement materials.
commencer à apprendre
koncentrując się na wzmocnionych materiałów zamiennych dla metalu.
I’m honored to help and support GE
commencer à apprendre
Jestem zaszczycony, aby pomóc i wesprzeć GE
accustomed to working independently which is a quality employers value
commencer à apprendre
przyzwyczajeni do samodzielnej pracy, która jest wartością dla pracodawcy

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.