001: Day 1

 0    81 fiche    Lucid Dreamer
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
skilled
to be skilled as a diplomat
commencer à apprendre
wykwalifikowany
mieć talent dyplomatyczny
commander
commander in chief
commencer à apprendre
dowódca
głównodowodzący
consist of something
to consist in sth
commencer à apprendre
składać się z czegoś
polegać na czymś
command
commencer à apprendre
komenda, rozkazywać
mighty
commencer à apprendre
potężny
receive
commencer à apprendre
otrzymać
combat
commencer à apprendre
walka, bojowy
develop
commencer à apprendre
rozwijać
hire
commencer à apprendre
wynajem, wynajmować
troops
commencer à apprendre
wojsko
relentless
commencer à apprendre
nieustępliwy
to bridge the gap
commencer à apprendre
zbliżyć
evenly
commencer à apprendre
równomiernie
capacity
commencer à apprendre
zdolność
compared
commencer à apprendre
w porównaniu
over
commencer à apprendre
nad
brute
brute force
commencer à apprendre
brutslny
metoda "na siłę"
strenghten
commencer à apprendre
wzmocnić
weaken
commencer à apprendre
osłabiać
slain
stain allies
commencer à apprendre
zabici
zabici sojusznicy
capable
to be capable of doing sth
commencer à apprendre
zdolny
być w stanie coś zrobić
pinnacle
the pinnacle of the magical arts
commencer à apprendre
szczyt
szczyt sztuk magicznych
gain
commencer à apprendre
zdobyć
ascent
ascent to the throne
commencer à apprendre
wstąpienie
wstąpienie na tron
solemn
during the solemn ceremony
commencer à apprendre
uroczysty
podczas uroczystej ceremonii
relinquish
Prince Carl relinquished the throne to his younher brother,
commencer à apprendre
zrzec się
Książe Carl zrzekł się tronu na rzecz swojego młodszego brata.
remote
commencer à apprendre
oddalony
closely
commencer à apprendre
dokładnie
thus
commencer à apprendre
tak więc / tym samym
deed
commencer à apprendre
uczynek
darken
commencer à apprendre
ciemnieć
sincerely
commencer à apprendre
szczerze
appeal
commencer à apprendre
apelacja
look on
commencer à apprendre
patrzeć na
cease
commencer à apprendre
zaprzestać
bold
commencer à apprendre
śmiały, bezczelny
restlessness
commencer à apprendre
niepokój
robbery
commencer à apprendre
rabunek
commonplace
robbery became commonplace
commencer à apprendre
powszechny
rabunek stał się powszechny
surge
commencer à apprendre
wzrost
formerly
commencer à apprendre
niegdyś / dawniej
sweep
commencer à apprendre
zamiatać
guarantor
commencer à apprendre
gwarant
keeeper
commencer à apprendre
opiekun, dozorca
breathtaking
commencer à apprendre
zapierający dech
refuse
commencer à apprendre
odmawiać
rely
commencer à apprendre
polegać
self-respecting
commencer à apprendre
szanujący się
obliged
commencer à apprendre
zobowiązany
common
commencer à apprendre
pospolity
foolishness
commencer à apprendre
głupota
courage
commencer à apprendre
odwaga
after all
commencer à apprendre
ostatecznie
troop
commencer à apprendre
oddział
cunning
commencer à apprendre
sprytny, podstęp
sort something out
commencer à apprendre
wyjaśniać coś, załatwić
discharge
commencer à apprendre
rozładowanie, wystrzeliwać
inflict
inflicting damage
commencer à apprendre
zadać
zadając obrażenie
fiercely
commencer à apprendre
ostro, gwałtownie
rush
commencer à apprendre
pośpiech, pędzić
valor
commencer à apprendre
waleczność, męstwo
self-esteem
commencer à apprendre
poczucie własnej wartości
cell
commencer à apprendre
cela, komórka
ordinary
commencer à apprendre
zwykły
bowl
commencer à apprendre
miska, czasza
dummy
commencer à apprendre
manekin
rag
commencer à apprendre
szmata
malicious
commencer à apprendre
złośliwy, zły
villain
commencer à apprendre
łotr
deceased
commencer à apprendre
zmarły
purse
commencer à apprendre
portmonetka
certainly
commencer à apprendre
rzeczywiście
appreciate
commencer à apprendre
doceniać
approach
commencer à apprendre
podejście
win somebody over
commencer à apprendre
pozyskać kogoś
suspiciously
commencer à apprendre
podejrzliwie
trial
commencer à apprendre
próba, testować
enlist
commencer à apprendre
zwerbować
intimately
commencer à apprendre
intymnie
acquainted
commencer à apprendre
obeznany
chatter
commencer à apprendre
paplanina

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.