'psycho' English

 0    28 fiche    ewciamierzwa9309
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wypierać
commencer à apprendre
displace
negować
commencer à apprendre
negate
być pod wpływem czegoś
On zrobił to pod wpływem silnych emocji
commencer à apprendre
be under the influence of something
He has done it under the influence of strong emotions.
świadomy czegoś
commencer à apprendre
aware of something
nieświadomy czegoś
Ona była nieświadoma ryzyka związanego z operacją
commencer à apprendre
unaware of something
She was unaware of the risk connected with surgery.
zmysł np. wzroku, słuchu, dotyku
commencer à apprendre
sense of sight, hearing, touch
uczucie, wrażenie, doznanie
commencer à apprendre
sensation
poczucie np humoru, obowiązku
commencer à apprendre
sense of humor, sense of duty
być zaznajomionym z czymś, znać się na czymś
commencer à apprendre
be familiar with something
I'm familiar with the notion 'confidentiality':)
napięcie
commencer à apprendre
tension
poznanie
commencer à apprendre
cognition
być posłusznym, stosować się np. zasad
commencer à apprendre
obey the rules
posłuszeństwo / nieposłuszeństwo
commencer à apprendre
obedience / disobedience
mówić to co się myśli
On w końcu mówi to co naprawdę myśli
commencer à apprendre
speak one's mind
He finally speaks his mind
uwalniać emocje
Uwolnienie negatywnych emocji jest częścią procesu leczenia
commencer à apprendre
release emotion
Releasing negative emotions is part of the healing process.
tłumić emocje
commencer à apprendre
suppress emotions
zahamowanie, blokada
commencer à apprendre
inhibition
According to Freud, the inhibition of natural emotional expressions could lead to dangerous consequences.
terapia małżeńska
commencer à apprendre
marital therapy
wrażenie
Ona zrobiła na mnie dobre wrażenie
commencer à apprendre
impression
She has made a good impression on me
samospełniająca się przepowiednia
commencer à apprendre
self-fulfilling prophecy
usprawiedliwiać kogoś/ czyjeś zahowanie
commencer à apprendre
justify someone / someone's behaviour
mieć skłonność do robienie czegoś
commencer à apprendre
have a tendency to do something
wymówka, usprawiedliwienie
nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego zahowania
commencer à apprendre
excuse
excuse jest też czasownikiem, stąd mamy wyrażenie 'excuse me'
There's no excuse for such behaviour.
wrodzony
cecha wrodzona
commencer à apprendre
innate
innate trait
dać komuś do myślenia
commencer à apprendre
give food for thought
pozbierać się, dojść do siebie
Dużo czasu minie zanim ona pozbiera się po śmierci jej przyjaciółki
commencer à apprendre
bounce back
It will take a lot of time until she bounces back after her friend's death
minie dużo czasu zanim
commencer à apprendre
it will take a lot of time before...
to przykład zdania czasowego, tzn. mimo, że obie czynności dzieją się w przyszłości po słówku 'before' będzie już Present Simple
to zajmuje dużo czasu
commencer à apprendre
it takes a long time

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.