IELTS speaking and writing

 0    62 fiche    dominik550
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
My name derives from
commencer à apprendre
Moje imię pochodzi od...
divine
commencer à apprendre
boski
to identify oneself with sb/sth
commencer à apprendre
identyfikować się z kimś, czymś
not at all!
commencer à apprendre
ależ nie! wcale nie!
a lot of fuss
commencer à apprendre
dużo zamieszania
graduate of the Poznan University of Technology
commencer à apprendre
Absolwent Politechniki Poznańskiej
graduate from Electronics and Telecommunications at PUT
commencer à apprendre
Absolwent Elektroniki i Telekomunikacji na Politechnice
my parents convinced me to choose it
commencer à apprendre
moi rodzice przekonali mnie, aby go wybrać
entrance exam
commencer à apprendre
egzamin wstępny
related to sb
commencer à apprendre
spokrewniony z
to exile sb to Siberia
commencer à apprendre
zesłać kogoś na Syberię
closely connected with software engineering
commencer à apprendre
ściśle związany z oprogramowaniem
master's thesis
commencer à apprendre
praca magisterska
I was tighted down by sth
commencer à apprendre
Byłem ograniczany, obezwładniony przez coś
What do you do for a living?
commencer à apprendre
Czym się zajmujesz? Jak zarabiasz na życie?
to revise my work
commencer à apprendre
poprawić, skontrolować moją pracę
analyst
commencer à apprendre
analityk
freedom
commencer à apprendre
swoboda, dwolność
Easter
commencer à apprendre
Wielkanoc
Holy Communion
commencer à apprendre
Komunia Święta
wake, funeral meal, funeral reception
She met her at the funeral reception.
commencer à apprendre
stypa
hind
commencer à apprendre
łania
drown
commencer à apprendre
utopić
to sink in an armchair
commencer à apprendre
zatopić się w fotelu
Teutonic Knight
commencer à apprendre
Krzyżak
order of knights
commencer à apprendre
zakon rycerski
day of a religious festival
commencer à apprendre
święto religijne
strike
to go on strike
commencer à apprendre
strajk
communism time
commencer à apprendre
czas komunizmu
massacre
commencer à apprendre
masakra
preservative
commencer à apprendre
konserwant
to fall on Saturday
commencer à apprendre
przypadać w sobotę
slaughter of civilian population
commencer à apprendre
rzeź ludności cywilnej
as long as
commencer à apprendre
dopóki ... dopóty
clash
commencer à apprendre
zderzenie, starcie, kłótnia
affiliation
commencer à apprendre
przynależność
the sun scorched our faces
commencer à apprendre
słońce spiekło nasze twarze
I saw my reflection in the mirror.
commencer à apprendre
Zobaczyłem swoje odbicie w lustrze.
to invite sb to a birthday party
commencer à apprendre
zaprosić kogoś na przyjęcie urodzinowe
related to sth
commencer à apprendre
związany z czymś
it is time somebody did something
commencer à apprendre
najwyższy czas, żeby ktoś coś zrobił
high time
commencer à apprendre
najwyższy czas
to spring to mind
commencer à apprendre
przyjść na myśl, przyjść do głowy
I would be an asset to this job/company
commencer à apprendre
Byłbym cennym nabytkiem do tej pracy
I went to an exhibition of sth
commencer à apprendre
Poszedłem na wystawę czegoś
the exhibition was held in London
commencer à apprendre
Wystawa odbyła się w Londynie
I am writing to ... (apply for a job of...)
commencer à apprendre
letter of application - początek
My reason for applying is that...
commencer à apprendre
letter of application - the reason
I would be grateful if you could...
commencer à apprendre
letter of application - formal asking for help
I would be able to attend the interview at any time which is convenient to you.
commencer à apprendre
letter of application - job interview availability
Yours faithfully
commencer à apprendre
z poważaniem (Sir/Madam)
Yours sincerely
commencer à apprendre
z poważaniem (Mr Smith)
I am very keen to have a holiday job
commencer à apprendre
Jestem bardzo chętny, by mieć pracę na wakacje
to take [or use] an occasion
commencer à apprendre
skorzystać z okazji
he can't afford a car
commencer à apprendre
on nie może sobie pozwolić na samochód
worth the effort
commencer à apprendre
warty zachodu
in terms of sth
This proposal also carries risks in terms of contagious disease and infection. It will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
commencer à apprendre
w kwestii, w odniesieniu do czegoś
Some argue that ... while others advocate that...
commencer à apprendre
Niektórzy twierdzą, że ... podczas gdy inni opowiadają się za...
I believe there is truth to/in/about both of these positions
commencer à apprendre
Wierzę, że prawda leży w oby tych spojrzeniach.
watching TV detracrs from family time
commencer à apprendre
oglądanie telewizji redukuje czas dla rodziny
earn a good salary
commencer à apprendre
dobrze zarabiać
How on earth is that possible?
commencer à apprendre
Jak na Boga jest to możliwe?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.