DaF lekcja 11

 0    149 fiche    Piotr Krym
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Wohnen in Köln
commencer à apprendre
Mieszkanie w Kolonii
der Bau, die Bauten
commencer à apprendre
budowa, budowy, budowle
die Kneipe, die Kneipen
commencer à apprendre
knajpa, pub, knajpy, puby
der Karneval, die Karnevale, die Karnevals
commencer à apprendre
karnawał, karnawały
der Rosenmontagszug, der Rosenmontagszüe
commencer à apprendre
pochód różanego poniedziałku
der Aschermittwoch, die Aschermittwoche
commencer à apprendre
Środa Popielcowa
die Hochschule, die Hochschulen
commencer à apprendre
uczelnia, szkoła wyższa
der Abschlusstest, die Abschlusstests
commencer à apprendre
test końcowy
die Akademie, die Akademien
commencer à apprendre
akademia, akademie
die Universität, die Universitäten
commencer à apprendre
uniwersytet, uniwersytety
das Fach, das Fäher
commencer à apprendre
przedmiot, przedmioty
das Studium, Studien
commencer à apprendre
studia
der / die Studierende, die Studierenden
commencer à apprendre
studiowanie
der Student, die Studenten
commencer à apprendre
student, studenci
die Studentin, die Studentinnen
commencer à apprendre
studentka, studentki
die Gebühr, die Gebühren
commencer à apprendre
opłata, opłaty
Studiengebühr
commencer à apprendre
czesne, opłata za studia
die Bibliothek, die Bibliotheken
commencer à apprendre
biblioteka, biblioteki
das Wohnheim, die Wohnheime
commencer à apprendre
akademik, akademiki
Sprache
commencer à apprendre
język, mowa
der Dialekt, die Dialekte
commencer à apprendre
dialekt, dialekty
die Färbung, die Färbungen
commencer à apprendre
zabarwienie, zabarwienia
das Hochdeutsch (nur Sg.)
commencer à apprendre
literacki język niemiecki
die Kommunikation (nur Sg.)
commencer à apprendre
komunikacja, porozumiewanie się
das Kommunikationsmittel, -
commencer à apprendre
środki komunikacji
das Interview, die Interviews
commencer à apprendre
wywiad
der Laut, die Laute
commencer à apprendre
dźwięk, dźwięki
klingen
commencer à apprendre
brzmieć
Putzen
commencer à apprendre
sprzątanie
abwaschen
commencer à apprendre
zmywanie
aufräumen
commencer à apprendre
sprzątać
einräumen ≠
commencer à apprendre
włożyć
ausräumen
commencer à apprendre
wyjąć
entsorgen
commencer à apprendre
usunąć, oczyścić
rausbringen (ugs.)
commencer à apprendre
wynosić
staubsaugen
commencer à apprendre
odkurzać
das Altpapier (nur Sg.)
commencer à apprendre
makulatura
der Geschirrspüler, die Geschirrspüler
commencer à apprendre
zmywarka
das Putzmittel, die Putzmittel
commencer à apprendre
środek czyszczący
das Spülmittel, die Spülmittel
commencer à apprendre
płyn do mycia naczyń
der Jahresputz (nur Sg.)
commencer à apprendre
doroczne sprzątanie
Sonstiges
commencer à apprendre
inne
Das Nomen
commencer à apprendre
rzeczownik
der Alltag (nur Sg.)
commencer à apprendre
codzienność, dzień powszedni
das Ausland (nur Sg.)
commencer à apprendre
zagranica
der Besuch, die Besuche
commencer à apprendre
odwiedziny
der Besucher, die Besucher
commencer à apprendre
Zwiedzający, klient, gość
die Besucherin, die Besucherinnen
commencer à apprendre
uczestniczka, słuchaczka, widz
der Bürger, die Bürger
commencer à apprendre
obywatel, obywatele
die Bürgerin, die Bürgerinnen
commencer à apprendre
obywatelka, obywatelki
die Erfahrung, die Erfahrungen
commencer à apprendre
doświadczenie, doświadczenia
die Haustür, die Haustüren
commencer à apprendre
drzwi wejściowe, frontowe
die Häufigkeit (nur Sg.)
commencer à apprendre
częstość
die Kosten (kein Sg.)
commencer à apprendre
koszty, opłaty
Die Heizkosten (kein Sg.)
commencer à apprendre
koszty ogrzewania
der Höhepunkt, die Höhepunkte
commencer à apprendre
szczyt, szczyty
der Husten
commencer à apprendre
kaszel
der Klub, die Klubs
commencer à apprendre
klub, kluby
die Literatur, die Literaturen
commencer à apprendre
literatura, literatury
die Meinung, die Meinungen
commencer à apprendre
opinia, opinie
der Reporter, die Reporter
commencer à apprendre
reporter, reporterzy
die Reporterin, die Reporterinnen
commencer à apprendre
reporterka, reporterzy
der Ruf (hier nur Sg.)
commencer à apprendre
reputacja
die Sammlung, die Sammlungen
commencer à apprendre
zbiór, zbiory
die Stadtsparkasse, die Stadtsparkassen
commencer à apprendre
Miejska kasa oszczędnościowa
die Suche (nur Sg.)
commencer à apprendre
poszukiwanie, poszukiwania
die Tatsache, die Tatsachen
commencer à apprendre
fakt, fakty
der Tourist, die Touristen
commencer à apprendre
turysta, turyści
die Touristin, die Touristinnen
commencer à apprendre
turystka, turystki
der Umzug, die Umzüe
commencer à apprendre
przeprowadzka, przeprowadzki
der Vergleich, die Vergleiche
commencer à apprendre
porównanie, porównania
das Video, die Videos
commencer à apprendre
film wideo, filmy wideo
der Witz, die Witze
commencer à apprendre
żart, żarty
der Zeitpunkt, die Zeitpunkte
commencer à apprendre
pora, pory
der Weg
commencer à apprendre
droga, ścieżka, trasa
Das Verb, die Verben
commencer à apprendre
czasowniki
absolvieren
commencer à apprendre
ukończyć, zdać
anbieten
commencer à apprendre
oferować, częstować
aufschließen
commencer à apprendre
Otwierać, otworzyć
abschließen
commencer à apprendre
zamykać, finalizować
anmachen ≠
commencer à apprendre
sporządzić, włączyć światło, telewizor
ausmachen
commencer à apprendre
stanowić, wyłączyć światło, telewizor
einschalten ≠
commencer à apprendre
włączać, włączyć, aktywować
ausschalten
commencer à apprendre
wyłączać, wyłączyć, eliminować
deutlich machen
commencer à apprendre
wyjaśniać,
dran sein mit + D
commencer à apprendre
czyjaś kolej na
erholen, sich von + D
commencer à apprendre
wypoczywać, odpoczywać
erinnern sich an + A
commencer à apprendre
wspominać, zapamiętać, przypominać
erkälten, sich
commencer à apprendre
przeziębić się
erkennen
commencer à apprendre
uznać, uznawać, orzec
freuen, sich auf + A
commencer à apprendre
cieszyć się na
fühlen sich
commencer à apprendre
czuć, poczuć
halten, sich an + A
commencer à apprendre
zatrzymać się przy
hoffen
commencer à apprendre
mieć nadzieję
husten
commencer à apprendre
kaszleć
kennen
commencer à apprendre
znać
kennenlernen
commencer à apprendre
poznać, poznawać
klagen
commencer à apprendre
biadolić, narzekać
meinen
commencer à apprendre
uważać, myśleć, sądzić
merken
commencer à apprendre
poczuć, zauważyć
mitlachen
commencer à apprendre
wspólnie śmiać się
Sorgen machen sich
commencer à apprendre
martwić się
Sorgen machen, sich um + A
commencer à apprendre
martwić się o
verändern sich
commencer à apprendre
zmienić, się
verbessern
commencer à apprendre
doszlifować, poprawiać
vorbei sein
commencer à apprendre
minąć, przeminąć
vorstellen, sich (etwas)
commencer à apprendre
przedstawiać, się, coś
weggehen
commencer à apprendre
odchodzić
wiedersehen
commencer à apprendre
zobaczyć
Zeit nehmen, sich
commencer à apprendre
nie spieszyć się
Das Adjekiv, die Adjektive
commencer à apprendre
przymiotnik, przymiotniki
abwechselnd
commencer à apprendre
na przemian, na zmianę
alltäglich
commencer à apprendre
codzienny, powszedni
anstrengend
commencer à apprendre
męczący
attraktiv
commencer à apprendre
atrakcyjny
ausländisch
commencer à apprendre
zagraniczny, cudzoziemski
bedeutend
commencer à apprendre
oznaczać, znaczyć, stanowić
beliebt
commencer à apprendre
popularny
besonderer, besonderes, besondere)
commencer à apprendre
szczególny, nadzwyczajny, osobny
echt
commencer à apprendre
prawdziwy
einsam
commencer à apprendre
pusty, ustronny, samotny, rzadki
fremd
commencer à apprendre
obcy, cudzy
frustrierend
commencer à apprendre
frustrować
knapp
commencer à apprendre
zaledwie
lebendig
commencer à apprendre
żywy
letzter, letztes, letzte
commencer à apprendre
ostatni, ostatnia, ostatnie
nah
commencer à apprendre
bliski, blisko
nächster, nächstes, nächste
commencer à apprendre
następny, następna, następne
übernächster, übernächstes, übernächste
commencer à apprendre
poprzedzający
sympathisch
commencer à apprendre
sympatyczny
weltweit
commencer à apprendre
światowy, na całym świecie
wichtig
commencer à apprendre
ważny, istotny
unwichtig
commencer à apprendre
nieważny, nieistotny
anders
commencer à apprendre
inaczej
extra
commencer à apprendre
ekstra
inzwischen
commencer à apprendre
tymczasem
meistens
commencer à apprendre
Na ogół, przeważnie
mindestens
commencer à apprendre
co najmniej, przynajmniej
weg
commencer à apprendre
precz, wynocha
zurzeit
commencer à apprendre
obecnie, aktualnie
einige
commencer à apprendre
nieliczni, niektórzy
ab 20.00 Uhr, ab Mai
commencer à apprendre
od dwudziestej, od maja
pro Woche, pro Monat
commencer à apprendre
Na tydzień, na miesiąc
von ... bis, von 22.00 bis 6.00 Uhr, von März bis Mai
commencer à apprendre
Od ... do...
zwischen ... und ..., zwischen 22.00 und 6.00 Uhr, zwischen März und Mai
commencer à apprendre
Pomiędzy ... i...
außerdem
commencer à apprendre
poza tym, oprócz tego
in der Nähe
commencer à apprendre
w pobliżu, pobliże
am Ende
commencer à apprendre
pod koniec, u kresu, na skraju
Was ist los in ...?
commencer à apprendre
co się dzieje w ...?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.