STRONA 3 SEASON 15

 0    70 fiche    thomasch818
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I’m sunbathing at the beach.
commencer à apprendre
Ja opalam sie na plaży.
Desert is an uninhabited place.
commencer à apprendre
Pustynia jest niezamieszkanym miejscem.
You rented a room, in a small quest house.
commencer à apprendre
Wynająłeś pokój w małym pensjonacie
Staying at a youth hostel, would be the cheapest option.
commencer à apprendre
Pobyt w schronisku młodzieżowym, będzie najtańszym rozwiązaniem.
During her trip across Europe, she stayed mainly at youth hostels.
commencer à apprendre
Podczas swojej podróży po Europie, ona przebywała głównie w schroniskach młodzieżowych.
He booked a room at a motel
commencer à apprendre
On zarezerwował pokój w motelu
The motel was old, but well maintained
commencer à apprendre
Motel był stary, ale dobrze utrzymane
Sebastian checked into a road motel.
commencer à apprendre
Sebastian zameldował sie w przydrożnym motelu...
They live in a block of flats, in this street.
commencer à apprendre
Oni mieszkają w bloku na tej ulicy.
The front door of the apartment building, was locked
commencer à apprendre
Drzwi frontowe w budynku mieszkalnym były zamknięte.
We must rent an apartment in Warsaw.
commencer à apprendre
Mm musimy wynająć mieszkanie w Warszawie.
I want to rent something in the autumn.
commencer à apprendre
Chcę wynająć coś na jesien.
The house you rent is in a good neighbourhood.
commencer à apprendre
Dom ktury wynajmujesz jest w dobrym sąsiedztwie.
She moved to London.
commencer à apprendre
Ona przeniosła się do Londynu.
He has moved house, twice in a year.
commencer à apprendre
On przeprowadzał sie dwa razy w roku.
Sebastian needs someone to help him moved house.
commencer à apprendre
Sebastian potrzebuje kogoś, kto pomoże mu sie przeprowadzić...
What is the world's largest city?
commencer à apprendre
• Jakie jest największe miasto na świecie?
They’ve always wanted to travel around the world.
commencer à apprendre
Oni zawsze chcieli podróżować po świecie.
People from all over the world, come to visit this museum.
commencer à apprendre
Ludzie z całego świata przyjeżdżają, aby odwiedzić to muzeum.
It is an example of a volcanic rock.
commencer à apprendre
Jest to przykład skały wulkanicznej.
Climbing rocks is one of our favourite leisure time activities.
commencer à apprendre
Wspinaczka po skałach jest jednym z naszych ulubionych zajęć w czasie wolnym.
The tunnel was cut, in the rock.
commencer à apprendre
Tunel został wycięty w skale.
I grew up in the countryside, surrounded by nature.
commencer à apprendre
Dorastałem na wsi, w otoczeniu przyrody.
The forces of nature, are often unpredictable.
commencer à apprendre
Siły natury są często nieprzewidywalne.
You reached the top of the mountain.
commencer à apprendre
Dotarłeś na szczyt góry.
She could see, only the top of head from behind the fence.
commencer à apprendre
Ona widziała tylko czubek głowy zza ogrodzenia.
He was promoted to regional manager.
commencer à apprendre
On, awansował na stanowisko kierownika regionalnego.
Sebastian spoke a lot, about regional development in Poland.
commencer à apprendre
Sebastian mówił dużo o rozwoju regionalnym w Polsce.
They lived, in the western region of the country.
commencer à apprendre
Oni mieszkali w zachodnim regionie kraju.
We’re the luckiest people, in the world.
commencer à apprendre
My jesteśmy najszczęśliwszymi ludzimi na świecie.
I almost got lost, in the dense forest
commencer à apprendre
Prawie zgubił się w gęstym lesie
Nothing in the world, could comfort you.
commencer à apprendre
Nic na świecie nie może cię pocieszyć.
She lives in a small village by the ocean.
commencer à apprendre
Ona mieszka w małej wiosce nad oceanem.
He grew up on the ocean.
commencer à apprendre
On dorastał nad oceanie.
Sebastian stayed, in a small village by the sea.
commencer à apprendre
Sebastian zatrzymał sie w małej wiosce nad morzem.
The boat headed towards open sea.
commencer à apprendre
Łódź kierowała się na otwarte morze.
Sebastian was sitting by the river.
commencer à apprendre
Sebastian siedział przy rzece.
The River Nile, flows through Egypt.
commencer à apprendre
Rzeka Nil płynie przez Egipt.
Coast is the area, where the sea meets the land.
commencer à apprendre
Wybrzeże to obszar, gdzie morze spotyka się z lądem...
They drove along the coast to Sopot.
commencer à apprendre
Oni pojechali wzdłuż wybrzeża do Sopotu.
We dream about crossing the USA from coast to coast.
commencer à apprendre
My marzymy o przemierzeniu USA od wybrzeża do wybrzeża.
I bought a house by the seaside.
commencer à apprendre
Kupiłem dom nad morzem.
You spent your summer vacation by the seaside.
commencer à apprendre
Spędziłeś swoje letnie wakacje nad morzem.
She spent her holiday, in a small village on the coast.
commencer à apprendre
Ona spędzała wakacje w małej miejscowości na wybrzeżu.
New York i, on the East Coast.
commencer à apprendre
Nowy Jork jest na wschodnim wybrzeżu.
Los Angeles is the biggest city of the West Coast.
commencer à apprendre
Los Angeles jest największym miastem na zachodnim wybrzeżu.
Australia is the world's smallest continent.
commencer à apprendre
Australia jest najmniejszym kontynentem na świecie.
He promises, he won’t do that ever again.
commencer à apprendre
On obiecuje, że nie zrobi tego nigdy więcej.
During this trip, Sebastian travelled across the continent.
commencer à apprendre
Podczas tej podróży Sebastian podróżował po całym kontynencie.
After three months on the boat, they dream about dry land.
commencer à apprendre
Po trzech miesiącach na łodzi oni marzą o suchy lądzie.
We can find some place up, in the mountains.
commencer à apprendre
My możemy znaleźć jakieś miejsce w górach.
I spent my holiday in the mountains.
commencer à apprendre
Spędziłem wakacje w górach.
You have a small house in the mountains.
commencer à apprendre
Masz mały domek w górach.
It was difficult to cycle up the hill.
commencer à apprendre
Ciężko było wjechać rowerem na wzgórze.
She saw him standing on the top of the hill.
commencer à apprendre
Ona widziała go stojącego na szczycie wzgórza.
He was looking down, upon a lovely valley.
commencer à apprendre
On patrzył w dół na wspaniałą doliny.
Sebastian went to the San Gabriel Valley.
commencer à apprendre
Sebastian pojechał do Doliny Gabriel.
They went on a walk to the forest.
commencer à apprendre
Oni poszli na spacer do lasu.
Tropical forests, are the lungs of our planet.
commencer à apprendre
Lasy tropikalne są płucami naszej planety.
Where is my wallet? I can't see it anywhere.
commencer à apprendre
Gdzie jest mój portfel? Nie widzę go nigdzie.
You won't find a better deal, anywhere in the city.
commencer à apprendre
Nie znajdziesz lepszej oferty nigdzie w mieście.
This is her country. She doesn’t want to live anywhere else.
commencer à apprendre
Jest to jej kraj. Ona nie chce mieszkać nigdzie indziej.
He didn’t have, anywhere to go.
commencer à apprendre
On nie miał dokąd pójść.
Where was Sebastian?
commencer à apprendre
Gdzie był Sebastian?
Where were they last night? Nowhere.
commencer à apprendre
Gdzie oni byli wczoraj w nocy? Nigdzie.
We aren’t going anywhere.
commencer à apprendre
My nigdzie nie idziemy.
I'm going nowhere.
commencer à apprendre
Ja nigdzie nie idę
There isn’t anywhere, where you could use a phone.
commencer à apprendre
Nie ma tu miejsca, gdzie możesz skorzystać z telefonu.
There's nowhere, where it's allowed to smoke.
commencer à apprendre
Nie ma miejsca, gdzie można palić.
coast
commencer à apprendre
coast Anglais
wybrzeże

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.