Miejsce zamieszkania - Accommodation (Poziom B2) - Residenza - Alloggio (Livello B2)

 0    25 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
barka mieszkalna
Wypożyczyli łódź mieszkalną na jedno lato i tak im się spodobało, że chcieli zostać na niej na zawsze.
commencer à apprendre
casa galleggiante
Affittarono una casa galleggiante per un'estate e gli piacque così tanto che volevano rimanerci per sempre.
miejsce zamieszkania, zakwaterowanie
Znalazłeś już zakwaterowanie w Wielkiej Brytanii?
commencer à apprendre
luogo di residenza, alloggio
Hai già trovato un alloggio in Gran Bretagna?
chata
Kiedyś wszystkie wiejskie chaty w tym rejonie były zbudowane z drewna i miały dachy kryte strzechą.
commencer à apprendre
casa in campagna
Una volta, tutte le case di campagna in questa zona erano fatte di legno e avevano tetti di paglia.
bardzo cienki
Te ściany są bardzo cienkie, więc nie będzie problemu z ich wyburzeniem.
commencer à apprendre
molto sottile
Queste pareti sono molto sottili, quindi demolirle non sarà un problema.
mieszkanie
Nie stać mnie na zakup własnego mieszkania, ale myślę o wzięciu kredytu.
commencer à apprendre
appartamento
Non posso permettermi di acquistare il mio appartamento, ma sto pensando di chiedere un prestito.
przytulny, niewyszukany
Wynajęliśmy mały, przytulny pokój.
commencer à apprendre
accogliente, semplice
Abbiamo affittato una stanza piccola e accogliente.
nic nadzwyczajnego
Nowa szkoła Toma to nic nadzwyczajnego.
commencer à apprendre
niente di speciale
La nuova scuola di Tom non è niente di speciale.
+18 fiche
La leçon fait partie du cours
"Słownictwo Włoskie na poziomie B2"
(Un total de 1 232 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Le cours comprend également les ensembles de flashcards suivants:

Sztuka - The arts (Poziom B2) - Arte - Le arti (livello B2)Cechy charakteru i osobowość - Character and personality (Poziom B2) - Tratti caratteriali e personalità - Carattere e personalità (Livello B2)Ubiór - Clothes (Poziom B2) - Abbigliamento - Vestiti (Livello B2)Przestępczość - Crime (Poziom B2) - Crimine - Crimine (Livello B2)Edukacja - Education (Poziom B2) - Istruzione - Istruzione (Livello B2)Jedzenie i picie - Food and drink (Poziom B2) - Cibo e bevande - Cibo e bevande (Livello B2)Geografia - Geography (Poziom B2) - Geografia - Geografia (Livello B2)Zdrowie - Health (Poziom B2) - Salute - salute (Livello B2)Języki - Languages (Poziom B2) - Lingue - lingue (Livello B2)Media - The media (Poziom B2) - Media - I media (livello B2)Pieniądze - Money (Poziom B2) - Denaro - Soldi (Livello B2)Środowisko naturalne - Nature and environment (Poziom B2) - Ambiente naturale - Natura e ambiente (Livello B2)Zwierzęta - Animals (Poziom B2) - Animali - Animali (Livello B2)W drodze - On the road (Poziom B2) - In viaggio - In viaggio (Livello B2)Wygląd - Physical appearance (Poziom B2) - Aspetto - Aspetto fisico (Livello B2)Związki - Relationships (Poziom B2) - Relazioni - Relazioni (Livello B2)Usługi - Services (Poziom B2) - Servizi - Servizi (Livello B2)Zakupy - Shopping (Poziom B2) - Compere - Shopping (Livello B2)Sport - Sport (Poziom B2) - Sport - Sport (Livello B2)Podróże i wakacje - Travel and holidays (Poziom B2) - Viaggi e vacanze - Viaggi e vacanze (Livello B2)Przebieg dnia - Day schedule (Poziom B2) - Corso giornaliero - Programma giornaliero (Livello B2)Pogoda - Weather (Poziom B2) - Meteo - Meteo (Livello B2)Praca - Work (Poziom B2) - Lavoro - Lavoro (Livello B2)FCE - Phrasal verbs 1 - FCE - Verbi frasali 1FCE - Phrasal verbs 2 - FCE - Verbi frasali 2FCE - Phrasal verbs 3 - FCE - Verbi frasali 3FCE - Phrasal verbs 4 - FCE - Verbi frasali 4Idiomy - Idioms (Poziom B2) - Modi di dire - Idiomi (Livello B2)Idiomy: kolory, części ciała - Idioms: colours, body parts (Poziom B2) - Modi di dire: colori, parti del corpo (Livello B2)Inne czasowniki 1 - Verbi altri 1Inne czasowniki 2 - Verbi altri 2Inne czasowniki 3 - Verbi altri 3Inne czasowniki 4 - Verbi altri 4Inne czasowniki 5 - Verbi altri 5

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.