Cechy charakteru i osobowość - Character and personality (Poziom B2) - Tratti caratteriali e personalità - Carattere e personalità (Livello B2)

 0    38 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
roztargniony
Bywam bardzo roztargniony - wczoraj wyszedłem z domu w kapciach.
commencer à apprendre
distratto
Sono molto distratto: ieri sono uscito di casa indossando le pantofole.
impulsywny
Nie mogliśmy znieść jego agresywnych, impulsywnych zachowań.
commencer à apprendre
impulsivo
Non potevamo sopportare il suo comportamento aggressivo e impulsivo.
gadatliwy
Ona jest strasznie gadatliwa, nigdy się nie zamyka.
commencer à apprendre
loquace
È terribilmente loquace, non sta mai zitta.
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
commencer à apprendre
socievole
Sono socievole, ma questo non significa che voglio sempre fare festa.
obibok
Przestań być obibokiem i znajdź sobie pracę!
commencer à apprendre
fannullone
Smettila di essere un fannullone e trova un lavoro!
dowcipny
Szczerze mówiąc, chcieliśmy po prostu nakręcić naprawdę zabawny, dowcipny film.
commencer à apprendre
spiritoso
Onestamente, volevamo solo fare un film davvero divertente e divertente.
tolerancyjny, otwarty na nowe idee
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
commencer à apprendre
tollerante, aperto a nuove idee
Sono sicuro che Tom prenderà in considerazione le tue idee, è molto tollerante.
+31 fiche
La leçon fait partie du cours
"Słownictwo Włoskie na poziomie B2"
(Un total de 1 232 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Le cours comprend également les ensembles de flashcards suivants:

Miejsce zamieszkania - Accommodation (Poziom B2) - Residenza - Alloggio (Livello B2)Sztuka - The arts (Poziom B2) - Arte - Le arti (livello B2)Ubiór - Clothes (Poziom B2) - Abbigliamento - Vestiti (Livello B2)Przestępczość - Crime (Poziom B2) - Crimine - Crimine (Livello B2)Edukacja - Education (Poziom B2) - Istruzione - Istruzione (Livello B2)Jedzenie i picie - Food and drink (Poziom B2) - Cibo e bevande - Cibo e bevande (Livello B2)Geografia - Geography (Poziom B2) - Geografia - Geografia (Livello B2)Zdrowie - Health (Poziom B2) - Salute - salute (Livello B2)Języki - Languages (Poziom B2) - Lingue - lingue (Livello B2)Media - The media (Poziom B2) - Media - I media (livello B2)Pieniądze - Money (Poziom B2) - Denaro - Soldi (Livello B2)Środowisko naturalne - Nature and environment (Poziom B2) - Ambiente naturale - Natura e ambiente (Livello B2)Zwierzęta - Animals (Poziom B2) - Animali - Animali (Livello B2)W drodze - On the road (Poziom B2) - In viaggio - In viaggio (Livello B2)Wygląd - Physical appearance (Poziom B2) - Aspetto - Aspetto fisico (Livello B2)Związki - Relationships (Poziom B2) - Relazioni - Relazioni (Livello B2)Usługi - Services (Poziom B2) - Servizi - Servizi (Livello B2)Zakupy - Shopping (Poziom B2) - Compere - Shopping (Livello B2)Sport - Sport (Poziom B2) - Sport - Sport (Livello B2)Podróże i wakacje - Travel and holidays (Poziom B2) - Viaggi e vacanze - Viaggi e vacanze (Livello B2)Przebieg dnia - Day schedule (Poziom B2) - Corso giornaliero - Programma giornaliero (Livello B2)Pogoda - Weather (Poziom B2) - Meteo - Meteo (Livello B2)Praca - Work (Poziom B2) - Lavoro - Lavoro (Livello B2)FCE - Phrasal verbs 1 - FCE - Verbi frasali 1FCE - Phrasal verbs 2 - FCE - Verbi frasali 2FCE - Phrasal verbs 3 - FCE - Verbi frasali 3FCE - Phrasal verbs 4 - FCE - Verbi frasali 4Idiomy - Idioms (Poziom B2) - Modi di dire - Idiomi (Livello B2)Idiomy: kolory, części ciała - Idioms: colours, body parts (Poziom B2) - Modi di dire: colori, parti del corpo (Livello B2)Inne czasowniki 1 - Verbi altri 1Inne czasowniki 2 - Verbi altri 2Inne czasowniki 3 - Verbi altri 3Inne czasowniki 4 - Verbi altri 4Inne czasowniki 5 - Verbi altri 5

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.