macmillan ojczyzna

 0    315 fiche    magdalenamichalak5
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
hymn
commencer à apprendre
anthem
władze
commencer à apprendre
authorities
granica
commencer à apprendre
border
gabinet, rząd
commencer à apprendre
cabinet
stolica
commencer à apprendre
capital
obywatel(ka)
commencer à apprendre
citizen
rada miasta
commencer à apprendre
city council
Kongres (Stanów Zjednoczonych)
commencer à apprendre
Congress
konserwatywny
commencer à apprendre
conservative
konstytucja
commencer à apprendre
constitution
dyskutować o problemie
commencer à apprendre
debate in issue
demokracja
commencer à apprendre
democracy
demokratyczny
commencer à apprendre
democratic
wybory lokalne
commencer à apprendre
local election
wybory powszechne
commencer à apprendre
general election
uprawniony
commencer à apprendre
eligible
ambasada
commencer à apprendre
embassy
startować w wyborach
commencer à apprendre
stand for an election
startować w wyborach
commencer à apprendre
fight for an election
flaga
commencer à apprendre
flag
zorganizować konferencję prasową
commencer à apprendre
give a press conference
rząd
commencer à apprendre
government
rządzić
commencer à apprendre
govern
głowa państwa
commencer à apprendre
head of state
ojczyzna
commencer à apprendre
home country
ojczyzna
commencer à apprendre
homeland
tożsamość narodowa
commencer à apprendre
national identity
niezależny
commencer à apprendre
independent
niezależność
commencer à apprendre
independence
król
commencer à apprendre
king
królestwo
commencer à apprendre
kingdom
lewicowy
commencer à apprendre
left-wing
prawicowy
commencer à apprendre
right-wing
liberalny
commencer à apprendre
liberal
większość
commencer à apprendre
majority
manifest
commencer à apprendre
manifesto
burmistrz
commencer à apprendre
mayor
poseł
commencer à apprendre
Member of Parliament
minister
commencer à apprendre
minister
mniejszość
commencer à apprendre
minority
monarchia
commencer à apprendre
monarchy
naród
commencer à apprendre
nation
narodowy
commencer à apprendre
national
opozycja
commencer à apprendre
opposition
parlament
commencer à apprendre
parliament
partia centrowa
commencer à apprendre
centre party
członek partii
commencer à apprendre
party member
uchwalić ustawę
commencer à apprendre
pass a law
polityka
commencer à apprendre
policy
partia polityczna
commencer à apprendre
political party
polityk
commencer à apprendre
politician
polityka
commencer à apprendre
politics
lokal wyborczy
commencer à apprendre
polling station
ludność, populacja
commencer à apprendre
population
prezydent
commencer à apprendre
president
premier
commencer à apprendre
prime minister
królowa
commencer à apprendre
queen
ponownie wybrać
commencer à apprendre
re-elect
reforma
commencer à apprendre
reform
reprezentant
commencer à apprendre
representative
republika
commencer à apprendre
republic
rodzina królewska
commencer à apprendre
royal family
senat
commencer à apprendre
senate
socjalistyczny
commencer à apprendre
socialist
państwo
commencer à apprendre
state
kadencja
commencer à apprendre
term
Izba Gmin
commencer à apprendre
the House of Commons
Izba Lordów
commencer à apprendre
the House of Lords
Izba Reprezentantów
commencer à apprendre
the House of Representatives
lud, społeczeństwo
commencer à apprendre
the people
głosować na
commencer à apprendre
vote for
wygrać wybory
commencer à apprendre
win an election
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
commencer à apprendre
International Monetary Fund
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
commencer à apprendre
Organization of the Petroleum Exporting Countries
Unia Europejska
commencer à apprendre
the European Union
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
commencer à apprendre
the North Atlantic Treaty Organization
Organizacja Narodów Zjednoczonych
commencer à apprendre
the United Nations
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
commencer à apprendre
the United Nations Children's Fund
Światowa Organizacja Zdrowia
commencer à apprendre
the World Health Organization
Światowa Organizacja Handlu
commencer à apprendre
the World Trade Organization
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
commencer à apprendre
the World Wide Fund for Nature
siły zbrojne
commencer à apprendre
armed forces
bomba
commencer à apprendre
bomb
wojna domowa
commencer à apprendre
civil war
cywil
commencer à apprendre
civilian
demonstrować
commencer à apprendre
demonstrate
demonstracja
commencer à apprendre
demonstration
konflikt wewnętrzny
commencer à apprendre
domestic conflict
wybuchnąć
commencer à apprendre
explode
walki, zamieszki
commencer à apprendre
fighting
sprawy zagraniczne
commencer à apprendre
foreign affairs
międzynarodowy
commencer à apprendre
international
najechać
commencer à apprendre
invade
inwazja
commencer à apprendre
invasion
interwencja wojskowa
commencer à apprendre
military intervention
petycja
commencer à apprendre
petition
marsz protestacyjny
commencer à apprendre
protest march
bunty
commencer à apprendre
rebellion
rozruchy, zamieszki
commencer à apprendre
riot
żołnierz
commencer à apprendre
soldier
poddać się
commencer à apprendre
surrender
terrorysta
commencer à apprendre
terrorist
terroryzm
commencer à apprendre
terrorism
brutalny, agresywny
commencer à apprendre
violent
przemoc
commencer à apprendre
violence
wojna
commencer à apprendre
war
broń masowego rażenia
commencer à apprendre
weapons of mass destruction
pokój na świecie
commencer à apprendre
world peace
włamać się do
commencer à apprendre
break into
złamać prawo
commencer à apprendre
break the law
włamanie
commencer à apprendre
burglary
włamywacz
commencer à apprendre
burglar
włamać się
commencer à apprendre
burgle
przestępca
commencer à apprendre
criminal
handel narkotykami
commencer à apprendre
drug dealing
handlarz narkotykami
commencer à apprendre
drug dealer
hackerstwo
commencer à apprendre
hacking
haker
commencer à apprendre
hacker
porwanie
commencer à apprendre
kidnapping
porywacz
commencer à apprendre
kidnapper
porwać (osobę)
commencer à apprendre
kidnap
zabić
commencer à apprendre
kill
zabójca
commencer à apprendre
killer
rozbój
commencer à apprendre
mugging
zamordować, morderstwo
commencer à apprendre
murder
morderca
commencer à apprendre
murderer
drobne przestępstwo
commencer à apprendre
pretty crime
gwałt
commencer à apprendre
rape
gwałciciel
commencer à apprendre
rapist
rabunek
commencer à apprendre
robbery
rabuś, bandyta
commencer à apprendre
robber
kradzież w sklepie
commencer à apprendre
shoplifting
złodziej sklepowy
commencer à apprendre
shoplifter
kradzież, dokonywanie kradzieży
commencer à apprendre
stealing
kradzież
commencer à apprendre
theft
złodziej
commencer à apprendre
thief
wandalizm
commencer à apprendre
vandalism
wandal
commencer à apprendre
vandal
oskarżyć o
commencer à apprendre
accuse of
alibi
commencer à apprendre
alibi
aresztować za
commencer à apprendre
arrest for
zakazać czegoś
commencer à apprendre
ban from
być niezgodnym z prawem
commencer à apprendre
be against the law
postawić zarzuty czegoś
commencer à apprendre
charge with
prace społeczne
commencer à apprendre
community service
sąd
commencer à apprendre
court
wskaźnik przestępczości
commencer à apprendre
crime rate
obrona
commencer à apprendre
defence
bronić
commencer à apprendre
defend
detektyw
commencer à apprendre
detective
naoczny świadek
commencer à apprendre
eyewitness
uznać kogoś za winnego
commencer à apprendre
find someone guilty
uznać kogoś za niewinnego
commencer à apprendre
find someone innocent
ukarać grzywną/mandatem za
commencer à apprendre
fine for
pójść do sądu
commencer à apprendre
go to court
nielegalny
commencer à apprendre
illegal
uwięźnie
commencer à apprendre
imprisonment
prowadzić śledztwo
commencer à apprendre
investigate
śledztwo
commencer à apprendre
investigation
sędzia
commencer à apprendre
judge
ława przysięgłych
commencer à apprendre
jury
prawnik
commencer à apprendre
lawyer
przestępca
commencer à apprendre
offender
prokurator
commencer à apprendre
prosecutor
oskarżenie
commencer à apprendre
prosecution
wnieść oskarżenie
commencer à apprendre
prosecute
zgłosić przestępstwo
commencer à apprendre
report a crime
skazać na
commencer à apprendre
sentence to
podejrzany
commencer à apprendre
suspect
podejrzewać o
commencer à apprendre
suspect of
proces sądowy
commencer à apprendre
trail
charytatywny, organizacja charytatywna
commencer à apprendre
charity
niepełnosprawność, inwalidztwo
commencer à apprendre
disability
dyskryminować
commencer à apprendre
discriminate
dyskryminacja
commencer à apprendre
discrimination
emigrować
commencer à apprendre
emigrate
emigracja
commencer à apprendre
emigration
równość, równouprawnienie
commencer à apprendre
equality
bezdomny
commencer à apprendre
homeless
bezdomność
commencer à apprendre
homelessness
prawa człowieka
commencer à apprendre
human rights
imigrant
commencer à apprendre
immigrant
imigrować
commencer à apprendre
immigrate
imigracja
commencer à apprendre
immigration
badanie opinii publicznej
commencer à apprendre
opinion poll
ubóstwo
commencer à apprendre
poverty
rasizm
commencer à apprendre
racism
uchodźca
commencer à apprendre
refugee
religia
commencer à apprendre
religion
problem społeczny
commencer à apprendre
social issue
sondaż
commencer à apprendre
survey
bezrobotny
commencer à apprendre
unemployed
bezrobocie
commencer à apprendre
unemployment
nadrobić stratę
commencer à apprendre
catch up
ekonomia
commencer à apprendre
economics
gospodarka
commencer à apprendre
economy
nie nadążać za
commencer à apprendre
fall behind with
finanse
commencer à apprendre
finance
finansowy
commencer à apprendre
financial
wolny rynek
commencer à apprendre
free market
fundusz
commencer à apprendre
fund
popaść w długi
commencer à apprendre
get into debt
spłacić długi
commencer à apprendre
pay off debt
zbankrutować
commencer à apprendre
go bankrupt
bankructwo
commencer à apprendre
bankruptcy
obyć się bez luksusów
commencer à apprendre
go without luxuries
dochód
commencer à apprendre
income
żyć skromnie
commencer à apprendre
live on a budget
dług publiczny
commencer à apprendre
national debt
spłacić
commencer à apprendre
repay
gwałtownie wzrosnąć
commencer à apprendre
rise sharply
gwałtownie wzrosnąć
commencer à apprendre
increase sharply
wziąć pożyczkę
commencer à apprendre
take out a loan
podatek
commencer à apprendre
tax
być nie do wytrzymania
commencer à apprendre
be a real pain
bardzo chcieć coś zrobić
commencer à apprendre
be eager to do something
troska
commencer à apprendre
concern
pomóc komuś
commencer à apprendre
give someone a hand
globalny
commencer à apprendre
global
globalizacja
commencer à apprendre
globalisation
chciwy
commencer à apprendre
greedy
sterta
commencer à apprendre
pile
tolerować coś
commencer à apprendre
put up with something
pędzić
commencer à apprendre
race
założyć organizację
commencer à apprendre
set up an organisation
maleńki
commencer à apprendre
tiny
przeprowadzać reformy
commencer à apprendre
carry out reforms
wywołać skandal
commencer à apprendre
cause a scandal
minister finansów Wielkiej Brytanii
commencer à apprendre
Chancellor of the Exchequer
urzędnik państwowy
commencer à apprendre
civil servant
okręg wyborczy
commencer à apprendre
constituency
wicepremier
commencer à apprendre
deputy prime minister
elektorat
commencer à apprendre
electorate
stworzyć koalicję
commencer à apprendre
form a coalition
mieć złą prasę
commencer à apprendre
get bad press
spełniać obietnicę
commencer à apprendre
honour a promise
ujawnić informację
commencer à apprendre
leak information
ustawodawstwo
commencer à apprendre
legislation
kandydować na urząd
commencer à apprendre
run for office
odbyć kadencję
commencer à apprendre
serve a term
specjalista odpowiadający za wizerunek publiczny polityka
commencer à apprendre
spin doctor
choroby zakaźne
commencer à apprendre
communicable diseases
zasoby finansowe
commencer à apprendre
financial resources
utworzenie, powstanie
commencer à apprendre
formation
wywodzić się
commencer à apprendre
have origin in
siedziba główna
commencer à apprendre
headquarters
pociski gumowe
commencer à apprendre
rubber bullets
wysłać oddziały wojskowe
commencer à apprendre
send in troops
wycofać oddziały wojskowe
commencer à apprendre
withdraw troops
podpisać traktat
commencer à apprendre
sign a treaty
armatki wodne
commencer à apprendre
water cannons
podpalenie
commencer à apprendre
arson
podpalacz
commencer à apprendre
arsonist
dokonać zamachu na
commencer à apprendre
assassinate
zamach
commencer à apprendre
assassination
zamachowiec
commencer à apprendre
assassin
szantaż
commencer à apprendre
blackmail
szantażysta
commencer à apprendre
blackmailer
łapówkarstwo
commencer à apprendre
bribery
łapówka
commencer à apprendre
bribe
zakładnik
commencer à apprendre
hostage
nieumyślne spowodowanie śmierci
commencer à apprendre
manslaughter
kradzież kieszonkowa
commencer à apprendre
pickpocketing
kieszonkowiec
commencer à apprendre
pickpocket
piractwo
commencer à apprendre
piracy
pirat
commencer à apprendre
pirate
okup
commencer à apprendre
ransom
przemyt
commencer à apprendre
smuggling
przemytnik
commencer à apprendre
smuggler
śledzić
commencer à apprendre
stalk
natręt
commencer à apprendre
stalker
uporczywe nękanie
commencer à apprendre
stalking
ofiara
commencer à apprendre
victim
kara śmierci
commencer à apprendre
death penalty
dowody
commencer à apprendre
evidence
więzienie
commencer à apprendre
gaol
więzienie
commencer à apprendre
jail
wydać wyrok
commencer à apprendre
give a verdict
na ławie oskarżonych
commencer à apprendre
in the dock
przetrzymywać w areszcie śledczym
commencer à apprendre
keep in custody
dożywotnie więzienie
commencer à apprendre
life sentence
zeznawać
commencer à apprendre
testify
wolność słowa
commencer à apprendre
freedom of speech
żyć poniżej granicy ubóstwa
commencer à apprendre
live below the breadline
redystrybucja bogactwa
commencer à apprendre
redistribution of wealth
mieszkania chronione dla osób starszych
commencer à apprendre
sheltered accommodation
krach
commencer à apprendre
crash
waluta
commencer à apprendre
currency
spadek, tendencja zniżkowa
commencer à apprendre
downturn
tracić na wartości
commencer à apprendre
drop in value
kurs wymiany
commencer à apprendre
exchange rate
rynki finansowe
commencer à apprendre
financial markets
znaleźć się w recesji
commencer à apprendre
go into recession
wyjść z recesji
commencer à apprendre
come out of recession
inflacja
commencer à apprendre
inflation
stopy procentowe
commencer à apprendre
interest rates
inwestycja długoprocentowa
commencer à apprendre
long-term investment
perspektywy, widoki
commencer à apprendre
outlook
gwałtownie spadać
commencer à apprendre
plummet
dobrobyt
commencer à apprendre
prosperity
akcje
commencer à apprendre
shares
giełda papierów wartościowych
commencer à apprendre
the stock market
w zastraszającym tempie
commencer à apprendre
at an alarming rate
odnieść wrażenie
commencer à apprendre
be under the impression
przeglądać książki
commencer à apprendre
browse through books
palący problem
commencer à apprendre
burning issue
wpaść na pomysł
commencer à apprendre
come up with an idea
środek odstraszający
commencer à apprendre
deterrent
nie mieć pojęcia
commencer à apprendre
have no clue
na dłuższą metę
commencer à apprendre
in the long term
wpajać wartości (komuś)
commencer à apprendre
instil values in
uprawiać zawód
commencer à apprendre
pursue a career
przestrzegać tradycji
commencer à apprendre
stick to traditions
wykorzystać czyjąś potrzebę
commencer à apprendre
tap into someone's need
aspirująca gwiazda popu
commencer à apprendre
would-be pop star

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.