Logika - ROZDZIAŁ IV (RELACJE)

 0    20 fiche    edziol14
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Człony relacji
commencer à apprendre
są to obiekty, między którymi zachodzi dana relacja.
Cechy
commencer à apprendre
są to relacje jednoczłonowe.
Relacja dwuczłonowa
commencer à apprendre
jest to relacja zachodząca zawsze między dwoma obiektami.
Relacja trójczłonowa
commencer à apprendre
jest to relacja zachodząca zawsze między trzema obiektami.
Dziedzina relacji R
commencer à apprendre
jest to zbiór wszystkich tych obiektów, które pozostają w relacji R do pewnych obiektów.
Przeciwdziedzina relacji R
commencer à apprendre
jest to zbiór wszystkich tych obiektów, do których pewne obiekty pozostają w relacji R.
Pole relacji R
commencer à apprendre
jest to suma dziedziny relacji R i przeciwdziedziny relacji R.
Relacja R jest zwrotna
commencer à apprendre
wtedy, gdy każdy obiekt pozostaje w niej do samego siebie.
Relacja R jest zwrotna w zbiorze Z
commencer à apprendre
wtedy, gdy każdy element zbioru Z pozostaje w niej do samego siebie.
Relacja R jest niezwrotna w zbiorze Z
commencer à apprendre
wtedy, gdy nie jest tak, że każdy element zbioru Z pozostaje w niej do samego siebie.
Relacja R jest przeciwzwrotna w zbiorze Z
commencer à apprendre
wtedy, gdy żaden element zbioru Z nie pozostaje w niej do samego siebie.
Relacja R1 jest konwersem relacji R2
commencer à apprendre
wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych dwóch elementów relacja R1 zachodzi między pierwszym i drugim elementem wtedy i tylko wtedy, gdy relacja R2 zachodzi między drugim i pierwszym elementem.
Relacja R1 jest iloczynem właściwym relacji R2 i R3 wtedy i tylko wtedy,
commencer à apprendre
gdy dla dowolnych dwóch e relacja R1 zachodzi między pierwszym i drugim e wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taki przedmiot, że relacja R2 zachodzi między pierwszym e i tym przedmiotem i relacja R3 zachodzi między tym przedmiotem i drugim e.
Relacja równościowa w zbiorze
commencer à apprendre
jest to relacja, która jest w tym zbiorze jednocześnie zwrotna, symetryczna i przechodnia.
Klasa abstrakcji od x w zbiorze Z, ze względu na relację R
commencer à apprendre
jest to zbiór tych wszystkich elementów zbioru Z, które pozostają w relacji R do x. {[x] R, Z}
Relacja R jest spójna w zbiorze
commencer à apprendre
Z wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi ona między wszelkimi dwoma różnymi jego elementami.
Relacja liniowo porządkująca zbiór
commencer à apprendre
jest to relacja, która w danym zbiorze jest jednocześnie spójna, przeciwsymetryczna i przechodnia.
Dwuczłonowa relacja R jest funkcją jednoargumentową
commencer à apprendre
wtedy i tylko wtedy, gdy każdy e jej dziedziny pozostaje w niej do jednego tylko e przeciwdziedziny. Jeśli bowiem jakikolwiek e jej dziedziny pozostaje w tej relacji do dwóch e przeciwdziedziny, to owe dwa e okazują się identyczne.
Zbiór argumentów funkcji
commencer à apprendre
jest to dziedzina dwuczłonowej relacji będącej jednoargumentową funkcją.
Zbiór wartości funkcji
commencer à apprendre
jest to przeciwdziedzina dwuczłonowej relacji będącej jednoargumentową funkcją.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.