Jarek gramatyka Futuro semplice zdania

 0    41 fiche    GingerX
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Jutro pójdziemy na basen
commencer à apprendre
Domani andremo in piscina
Anna wróci jutro
commencer à apprendre
Anna tornerà domani
Kto zostanie z babcią w domu?
commencer à apprendre
Chi rimarrà con la nonna a casa?
Porozmawiamy później
commencer à apprendre
Parleremo più tardi
O której godzinie wrócisz?
commencer à apprendre
A che ora tornerai?
Kiedy mnie odwiedzisz?
commencer à apprendre
Quando verrai a trovarmi?
Wkrótce będziesz nad morzem.
commencer à apprendre
Fra poco sarai al mare.
Mam nadzieję, że zrobimy tę podróż do Irlandii.
commencer à apprendre
Spero che faremo quel viaggio in Irlanda.
Jutro rzucę palenie
commencer à apprendre
Domani smetterò di fumare
Jutro zadzwonię do biura podróży po bilet.
commencer à apprendre
Domani telefonerò all'agenzia di viaggi per il biglietto.
Za rok kupimy nowy dom
commencer à apprendre
Tra un anno compreremo una casa nuova
Zjemy kolację u Marka
commencer à apprendre
Ceneremo da Marco
W poniedziałek rano będzie konieczne wyjść wcześniej.
commencer à apprendre
Lunedì mattina sarà necessario uscire presto.
W tym roku nauczę się nowego języka.
commencer à apprendre
Quest'anno imparerò una lingua nuova.
Będę się więcej uczyć, aby obronić pracę magisterską.
commencer à apprendre
Studierò di più per prendere la laurea.
Od poniedziałku przechodzimy na dietę.
commencer à apprendre
Da lunedì faremo la dieta.
Tego lata pojedziemy nad morze.
commencer à apprendre
Quest'estate andremo al mare.
Na Święta zrobimy dzieciom dużo prezentów.
commencer à apprendre
Per il Natale faremo molti regali ai bambini.
W przyszłym miesiącu odnowimy dom
commencer à apprendre
Il mese prossimo ristruttureremo la casa
Jutro niebo będzie pochmurne
commencer à apprendre
Domani il cielo sarà nuvoloso
Jutro będzie padało na południu Polski
commencer à apprendre
Domani pioverà al sud della Polonia
Za rok podatki będą jeszcze wyższe
commencer à apprendre
Tra un anno le tasse saranno ancora più alte
Według mnie zostaniesz dobrym lekarzem.
commencer à apprendre
Secondo me diventerai un bravo medico.
Lato będzie ciepłe w całej Europie.
commencer à apprendre
L'estate sarà calda in tutta l'Europa.
Jutro temperatura będzie rosła.
commencer à apprendre
Domani le temperature saranno in aumento.
Znak wagi będzie miał bardzo przyjemny tydzień
commencer à apprendre
Il segno della bilancia avrà una settimana molto piacevole.
Według wróżki Anna będzie mieć pięcioro dzieci.
commencer à apprendre
Secondo la maga Anna avrà cinque figli.
No dobrze, jutro wszystko skończymy.
commencer à apprendre
Va bene, domani finiremo tutto.
Jeśli chcesz, to zrobimy zakupy.
commencer à apprendre
Se vuoi, faremo la spesa.
Mówię ci, że więcej tego nie zrobię.
commencer à apprendre
Ti dico che non lo farò più.
Więcej z nim nie wyjdę, obiecuję!
commencer à apprendre
Non uscirò più con lui, prometto!
Natychmiast posprzątasz pokój!
commencer à apprendre
Ordinerai la camera subito!
Wypijesz całe mleko!
commencer à apprendre
Berrai tutto il latte.
Która godzina? Nie wiem, ale będzie około dziesiątej.
commencer à apprendre
Che ore sono? Non so, ma saranno (verso) le dieci.
Która godzina? (Będzie) Około piątej.
commencer à apprendre
Che ore sono? Saranno (verso) le cinque.
Franco będzie miał z pięćdziesiąt lat.
commencer à apprendre
Franco avrà cinquant'anni.
Anna nic nie je, pewnie nie jest głodna.
commencer à apprendre
Anna non mangia niente, non avrà fame.
Marek nie przybył, pewnie jest jeszcze w domu
commencer à apprendre
Marco non è arrivato, sarà ancora a casa
Może i jest jak mówisz, ale nie jestem o tym przekonana.
commencer à apprendre
Sarà come dici tu, ma non ne sono convinta.
Gdzie jest Maria? Nie wiem, chyba jest w domu.
commencer à apprendre
Dove è Maria? Non so, sarà a casa.
W sali jest około 100 osób.
commencer à apprendre
Nell'aula ci saranno 100 persone.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.