Express Publishing Matura repetytorium moduł 4 - work

 0    172 fiche    asdfghjklzxcvbnm771
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
księgowy/-a
commencer à apprendre
accountant
aktor
commencer à apprendre
actor
architekt
commencer à apprendre
architect
piekarz
commencer à apprendre
baker
kosmetyczka
commencer à apprendre
beautician
budowlaniec
commencer à apprendre
builder
cieśla
commencer à apprendre
carpenter
kasjer/-ka
commencer à apprendre
cashier
mistrz kucharski, szef kuchni
commencer à apprendre
chef
urzędnik służby cywilnej
commencer à apprendre
civil servant
sprzątacz/-ka
commencer à apprendre
cleaner
programista/-stka
commencer à apprendre
computer programmer
deweloper
commencer à apprendre
developer
instruktor jazdy
commencer à apprendre
driving instructor
śmieciarz
commencer à apprendre
dustman
elektryk
commencer à apprendre
electrician
agent/-ka nieruchomości
commencer à apprendre
estate agent
pracownik szczebla kierowniczego
commencer à apprendre
executive
rolnik
commencer à apprendre
farmer
projektant/-ka mody
commencer à apprendre
fashion designer
strażak
commencer à apprendre
firefighter
ogrodnik
commencer à apprendre
gardener
fryzjer/-ka
commencer à apprendre
hairdresser
recepcjonista/-stka w hotelu
commencer à apprendre
hotel receptionist
agent ubezpieczeniowy
commencer à apprendre
insurance agent
projektantka wnętrz
commencer à apprendre
interior decorator/designer
tłumacz/-ka języka mówionego
commencer à apprendre
interpreter
dziennikarz/-karka
commencer à apprendre
journalist
robotnik
commencer à apprendre
labourer
prawnik/-czka
commencer à apprendre
lawyer
kierowca ciężarówki
commencer à apprendre
lorry driver
mechanik
commencer à apprendre
mechanic
górnik
commencer à apprendre
miner
kustosz muzeum
commencer à apprendre
museum curator
muzyk
commencer à apprendre
musician
sanitariusz/-ka
commencer à apprendre
paramedic
pilot
commencer à apprendre
pilot
hydraulik
commencer à apprendre
plumber
policjant/-ka
commencer à apprendre
police officer
polityk
commencer à apprendre
politician
listonosz/-ka
commencer à apprendre
postman
prywatny detektyw
commencer à apprendre
private investigator
recepcjonista/-stka
commencer à apprendre
receptionist
naukowiec
commencer à apprendre
scientist
ochroniarz
commencer à apprendre
security guard
sprzedawca/-czyni
commencer à apprendre
shop assistant
pracownik opieki społecznej
commencer à apprendre
social worker
żołnierz
commencer à apprendre
soldier
chirurg
commencer à apprendre
surgeon
nauczyciel/-ka
commencer à apprendre
teacher
kontoler/-ka biletów
commencer à apprendre
ticket inspector
funkcjonariusz kontrolujący prawidłowość parkowania
commencer à apprendre
traffic warden
tłumacz/-ka
commencer à apprendre
translator
pracownik biura podróży
commencer à apprendre
travel agent
przedsiębiorca pogrzebowy
commencer à apprendre
undertaker
ochroniarz 2
commencer à apprendre
bodyguard
hodowca choinek
commencer à apprendre
Christmas tree grower
projektant smaków
commencer à apprendre
flavour designer
kontroler jakości mebli
commencer à apprendre
furniture tester
nurek wyławiający piłki golfowe które wpadły do zbiorników wodnych
commencer à apprendre
golf ball diver
osoba która użycza swoich rąk do fotografii artystycznej, fotografii mody i reklamy
commencer à apprendre
hand model
osoba stojąca nieruchomo
commencer à apprendre
human statue
osoba wyręczająca innych w codziennych obowiązkach
commencer à apprendre
life manager
asystent/-ka iluzjonisty
commencer à apprendre
magician's assistant
osoba badająca poziom obsługi klientów robiąc zakupy w danym sklepie a następnie opisując szczegółowo przebieg transakcji
commencer à apprendre
mystery shopper
psycholog zwierzęcy
commencer à apprendre
pet psychologist
osoba opiekująca się zwierzętami domowymi
commencer à apprendre
pet sitter
osoba nosząca transparenty lub plakaty reklamowe
commencer à apprendre
placard carrier
twórca figur woskowych
commencer à apprendre
wax figure maker
nudny
commencer à apprendre
boring
w pełnym wymiarze godzin
commencer à apprendre
full-time
fizyczny, ręczny, manualny
commencer à apprendre
manual
nudny, nieciekawy
commencer à apprendre
menial
w niepełnym wymiarze godzin
commencer à apprendre
part-time
stały
commencer à apprendre
permanent
źle opłacany
commencer à apprendre
poorly-paid
sezonowy
commencer à apprendre
seasonal
stresujący
commencer à apprendre
stressful
tymczasowy
commencer à apprendre
temporary
dobrze płatny
commencer à apprendre
well-paid
odważny
commencer à apprendre
brave
komunikatywny
commencer à apprendre
communicative
twórczy
commencer à apprendre
creative
łatwy w obejściu
commencer à apprendre
easygoing
wydajny
commencer à apprendre
efficient
mający dobre relacje z ludźmi
commencer à apprendre
good with people
pracowity
commencer à apprendre
hardworking
o wysokiej motywacji
commencer à apprendre
highly-motivated
obdarzony wyobraźnią
commencer à apprendre
imaginative
o dużej wiedzy
commencer à apprendre
knowledgeable
posiadający dar przekonywania
commencer à apprendre
persuasive
godny zaufania
commencer à apprendre
reliable
ubiegający się o pracę
commencer à apprendre
applicant
podanie
commencer à apprendre
application (form)
kandydant
commencer à apprendre
candidate
umowa
commencer à apprendre
contract
list motywacyjny
commencer à apprendre
cover letter
CV
commencer à apprendre
CV
zdobywać doświadczenie
commencer à apprendre
gain experience
rozmowa kwalifikacyjna
commencer à apprendre
interview
anons prasowy z ofertą pracy
commencer à apprendre
job advert
podanie o pracę
commencer à apprendre
job application
doświadczenie zawodowe
commencer à apprendre
previous experience
kwalifikacje
commencer à apprendre
qualifications
zakwalifikować jako, uznac za
commencer à apprendre
qualify as
prowadzić rekrutacje
commencer à apprendre
recruit
rekrutacja
commencer à apprendre
recruitment
referencje
commencer à apprendre
reference
szkolenie pracownicze
commencer à apprendre
training session
wolne stanowisko pracy
commencer à apprendre
vacancy
przyjąć ofertę pracy
commencer à apprendre
accept for a job offer
złożyć podanie o pracę
commencer à apprendre
apply for a job
czytać oferty pracy
commencer à apprendre
read job adverts
podpisać umowę
commencer à apprendre
sign a contract
rozpocząć pracę
commencer à apprendre
start work
premia, dodatek
commencer à apprendre
bonus
szef
commencer à apprendre
boss
kariera zawodowa
commencer à apprendre
career
przepisowy strój
commencer à apprendre
dress code
pracownik
commencer à apprendre
employee
pracodawca
commencer à apprendre
employer
dochód
commencer à apprendre
income
podwyżka
commencer à apprendre
pay rise
stanowisko
commencer à apprendre
position
awansować
commencer à apprendre
promote
awans
commencer à apprendre
promotion
wysokie zarobki
commencer à apprendre
high salary
pracujący na własny rachunek
commencer à apprendre
self-employed
koszty podróży
commencer à apprendre
travel expenses
zarobki płaca
commencer à apprendre
wage
warunki pracy
commencer à apprendre
working conditions
zdolny do wykonywania pracy fizycznej
commencer à apprendre
able to do manual work
dotrzymujący terminów
commencer à apprendre
able to meet deadlines
być zatrudnionym tymczasowo
commencer à apprendre
be employed on a temporary basis
zgadzać się z kimś, być w porozumieniu
commencer à apprendre
be in agreement
nadzorować, być szefem
commencer à apprendre
be in charge of sth
być na chorobowym
commencer à apprendre
be off sick
być na zwolnieniu lekarskim
commencer à apprendre
be on sick leave
otrzymać awans
commencer à apprendre
be/get promoted
być odpowiedzialny za
commencer à apprendre
be responsible for
pracować na własny rachunek
commencer à apprendre
be self-employed
pracować w godzinach nadliczbowych
commencer à apprendre
do overtime
żyć z
commencer à apprendre
do sth for a living
zarabiać na życie
commencer à apprendre
earn a living
utworzyć związek zawodowy
commencer à apprendre
form a union
strajkować
commencer à apprendre
go on strike
mieć zdolności organizacyjne
commencer à apprendre
have organisational skills
zdobywać doświadczenie w trakcie wykonywania pracy
commencer à apprendre
learn on the job
zarabiać na życie, utrzymywać się
commencer à apprendre
make a living
dotrzymywać terminów
commencer à apprendre
meet deadlines
za godzinę
commencer à apprendre
per hour
prowadzić biznes
commencer à apprendre
run a business
rozpocząć karierę w danej dziedzinie
commencer à apprendre
start a career in sth
pracować na nocną zmianę
commencer à apprendre
work a night shift
mieć ruchomy czas pracy
commencer à apprendre
work flexitime
pracować w firmie
commencer à apprendre
work for a company
pracować w godzinach nadliczbowych
commencer à apprendre
work overtime
pracować pod presją
commencer à apprendre
work under pressure
zostać zwolnionym z pracy
commencer à apprendre
be fired/sacked
zostać zwolnionym w wyniku redukcji etatów
commencer à apprendre
be made redundant
być bezrobotnym
commencer à apprendre
be out of work
emerytura, renta
commencer à apprendre
pension
zrezygnować z pracy złożyć wypowiedzenie
commencer à apprendre
quit
przejść na emeryture
commencer à apprendre
retirement
zasiłek dla bezrobotnych
commencer à apprendre
unemployment benefit
zajmować się (skargami)
commencer à apprendre
deal with (complaints)
odejść z pracy
commencer à apprendre
give up
wręczyć (wypowiedzenie)
commencer à apprendre
hand in (your resignation)
szukać (pracy)
commencer à apprendre
look for (a job)
założyć (firmę)
commencer à apprendre
set up (a business)
odrzucić (ofertę)
commencer à apprendre
turn down (an offer)
pracować nad (czymś)
commencer à apprendre
work on (sth)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.