at - najważniejsze wyrażenia przyimkowe

 0    43 fiche    crajsis
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
at night
I like reading at night.
commencer à apprendre
w nocy
Lubię czytać w nocy.
at the weekend
We are planning to go skiing at the weekend.
commencer à apprendre
w weekend
Planujemy wybrać się na narty w weekend.
at the end of
What's at the end of this road? Just a dead end?
commencer à apprendre
na koniec/końcu
Co znajduje się na końcu tej drogi? Tylko ślepy zaułek?
at the beginning of
I wonder what life was like at the beginning of the 18th century.
commencer à apprendre
na początku
Zastanawiam się, jak wyglądało życie na początku 18 wieku.
at the door
Someone is standing at the door.
commencer à apprendre
u drzwi
Ktoś stoi u drzwi.
at the top of
At the top of the mountain there were 3 men.
commencer à apprendre
na górze
Na szczycie góry było 3 mężczyzn.
at the bottom of
At the bottom of page 9 there is my signature.
commencer à apprendre
na dole
Na dole strony 9 jest mój podpis.
at the front
There is a beautiful garden at the front of the mansion.
commencer à apprendre
z przodu
Z przodu rezydencji jest piękny ogród.
at the back
There's a garage at the back of my house.
commencer à apprendre
z tyłu
Na tyłach mojego domu jest garaż.
at home
Make yourself at home.
commencer à apprendre
w domu
Czuj się jak u siebie w domu.
at work
Recently we've got a lot to do at work.
commencer à apprendre
w pracy
Ostatnio mamy dużo do zrobienia w pracy.
at school/univeristy/college
Did you have lunch at school yesterday?
commencer à apprendre
w szkole/na uniwersytecie/w college
Zjadłeś wczoraj lunch w szkole?
at sea
Do you think that spending holidays at sea is what she really wants?
commencer à apprendre
nad morzem
Czy uważasz, że spędzania wakacji nad morzem jest tym, czego ona tak naprawdę chce?
at a party
This is Amanda. We've met at a party.
commencer à apprendre
na przyjęciu
To jest Amanda. Poznaliśmy się na imprezie.
at a conference
We are not allowed to eat snacks at a conference.
commencer à apprendre
na konferencji
Nie wolno nam jeść przekąsek na konferencji.
at the station/airport
Is someone going to welcome me at the airport?
commencer à apprendre
na stacji/lotnisku
Czy ktoś przywita mnie na lotnisku?
at the doctor's
I'm supposed to be at work now!
commencer à apprendre
u lekarza
Powinienem być teraz w pracy!
at the age of...
My father got married at the age of 30.
commencer à apprendre
w wieku ... lat
Mój ojciec ożenił się w wieku 30 lat.
at... degrees Celsius
Water doesn't boil at 50 degrees Celsius.
commencer à apprendre
W ... stopniach Celsjusza
Woda nie gotuje w temperaturze 50 stopni Celsjusza.
at the crossroads
His car is waiting at the crossroads now.
commencer à apprendre
na skrzyżowaniu
Jego samochód czeka teraz na skrzyżowaniu.
at the table
There was the whole family sitting at the table.
commencer à apprendre
przy stole
Cała rodzina siedziała przy stole.
at the wedding/funeral
It was at the funeral when I first saw Susan.
commencer à apprendre
na ślubie/pogrzebie
Pierwszy raz zobaczyłem Susan na pogrzebie.
at last
At last we found our way back home.
commencer à apprendre
w końcu
W końcu znaleźliśmy drogę powrotną do domu.
at the bus stop
Waiting at the bus stop is not my favourite pastime.
commencer à apprendre
na przystanku autobusowym
Czekanie na przystanku autobusowym nie jest moją ulubioną formą spędzania wolnego czasu.
at church
She spends Sundays at church.
commencer à apprendre
w kościele
Ona spędza niedziele w kościele.
at all costs
You must pass this exam at all costs.
commencer à apprendre
za wszelką cenę
Musisz zdać ten egzamin za wszelką cenę.
at dawn
At dawn she woke up and found out that her purse was missing.
commencer à apprendre
o świcie
Wstała o świcie i odkryła, że jej portmonetka zniknęła.
at ease
Go for a walk - this will set your mind at ease.
commencer à apprendre
odprężony
Idź na spacer - to pozwoli Ci się odprężyć.
at first
At first I felt very stressed but then everything went smooth.
commencer à apprendre
na początku
at the end
At the end of the movie everyone was fast asleep.
commencer à apprendre
pod koniec
at first sight
It was love at first sight and it lasted the whole 2 weeks.
commencer à apprendre
od pierwszego wejrzenia
at hand
It's never at hand when I need it.
commencer à apprendre
pod ręką, w pobliżu
at heart
At heart, I still love you, Pamela Anderson.
commencer à apprendre
tak na prawdę
at ... km an hour
Sir, you've been driving your vehicle at 170 km an hour.
commencer à apprendre
z prędkością ... km/h
at large
The murderer escaped from prison and is still at large.
commencer à apprendre
na wolności
at least
At least I have my pride.
commencer à apprendre
przynajmniej / co najmniej
at the moment
Are you busy at the moment?
commencer à apprendre
w tej chwili
at noon
I have just made an appointment at noon.
commencer à apprendre
w południe
at war/peace
It means we're at war.
commencer à apprendre
w czasie wojny/pokoju
at present
At present the station is closed.
commencer à apprendre
obecnie
at short notice
I don't believe they repaired your car at such a short notice.
commencer à apprendre
od ręki
at full speed
Driving at full speed gives me the adrenaline which I need.
commencer à apprendre
z pełną prędkością
at times
The acoustics was so poor that I didn't hear the lecturer at times.
commencer à apprendre
czasami

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.