Υλισμικό - Hardware

 0    41 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
μη διατηρήσιμη μνήμη
commencer à apprendre
volatile memory
πλήκτρο βέλους
Μπορείτε να επιλέξετε τα πλήκτρα βέλους "Πάνω" ή "Κάτω".
commencer à apprendre
arrow key
Arrow keys "Up" or "Down" can be selected.
κονσόλα παιχνιδιού
commencer à apprendre
game console
θύρα USB
Συνέδεσα το πληκτρολόγιο μέσω της θύρας USB.
commencer à apprendre
USB port
I connected the keyboard via the USB port.
κάμερα υπολογιστή
commencer à apprendre
webcam
εκτυπωτής
Πρέπει να εγκαταστήσω νέα προγράμματα οδήγησης για αυτόν τον εκτυπωτή.
commencer à apprendre
printer
I must install new drivers for this printer.
υλισμικό
commencer à apprendre
hardware

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.