Δίκτυα υπολογιστών - Computer networks

 0    11 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
όγκος δεδομένων
Το σύστημά μας μεταδίδει καθημερινά μεγάλους όγκους δεδομένων.
commencer à apprendre
data volume
Our system transmits daily large data volumes.
πελάτης
Παρακαλώ σημειώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις όταν ξεκινάτε με πελάτες.
commencer à apprendre
client
Please note the following settings when starting clients.
εξυπηρετητής
commencer à apprendre
host
ασύρματος
Η σύνδεση ασύρματου δικτύου χάθηκε.
commencer à apprendre
wireless
The wireless network connection was lost.
να εκκινώ
Εκκίνησα το σύστημα μέσω της μνήμης USB.
commencer à apprendre
to boot
also: to boot up
I booted the system from the USB stick.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.