Διεπαφή χρήστη - User interface

 0    70 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
πεδίο κειμένου
Το όνομα προτύπου εισάγεται σε αυτό το πεδίο κειμένου.
commencer à apprendre
text field
A template name is entered into this text field.
να αντικαθιστώ
Τα παλιά δεδομένα αντικαθίστανται.
commencer à apprendre
to overwrite
Old data are overwritten.
να μεγεθύνω
Όταν μεγεθύνεται, όλα τα στοιχεία γραφήματος είναι ορατά.
commencer à apprendre
to zoom in
When you zoom in, all chart elements are visible.
βέλος
commencer à apprendre
arrow
σε εξέλιξη
Το έγγραφό σας βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη.
commencer à apprendre
in process
Your document is now in process.
γραμμή εργασιών
Το πλήκτρο "Έναρξη" βρίσκεται στη γραμμή εργασιών.
commencer à apprendre
taskbar
The button "Start" is located on the taskbar.
να εισάγω
Εισήγαγα χειροκίνητα αυτά τα δεδομένα στον πίνακα.
commencer à apprendre
to enter
I entered this data into the table manually.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.