Włoski Lezione 026 część 2

 0    29 fiche    teresa99a
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Przepraszam, gdzie jest dworzec?
commencer à apprendre
scusi, dov'è la stazione?
Więc ... Tutaj trzeba skręcić w lewo, a następnie jechać prosto na światłach. Potem musi przejechać przez plac z fontanną i skręcić w drugą drogę w prawo. (Jeszcze) Prosto do ronda, a po prawej stronie można zobaczyć stację.
commencer à apprendre
Dunque... qui deve girare a sinistra e poi andare dritto fino al semaforo. Poi deve attraversare la piazza con la fontana e girare alla seconda strada a destra. Ancora dritto fino alla rotonda e sulla destra può vedere la stazione.
potem
commencer à apprendre
poi
potem/dalej/później/po
commencer à apprendre
dopo
Słuchaj, czy tam jest również parking w pobliżu?
commencer à apprendre
Senta, c'è anche un parcheggio lì vicino?
słuchać
commencer à apprendre
sentire
Oczywiście, można go zaparkować tuż obok stacji.
commencer à apprendre
Certo, può parcheggiare proprio accanto alla stazione.
właśnie, naprawdę
commencer à apprendre
proprio
obok
commencer à apprendre
accanto
nie ma za co, forma grzecznościowa na pan/pani (Lei)
commencer à apprendre
Si figuri.
nie ma za co nieformalnie (tu)
commencer à apprendre
Figurati.
Przepraszam, czy wie Pani, gdzie jest apteka?
commencer à apprendre
Scusi, sa dov'è la farmacia?
Nie, przykro mi, nie wiem gdzie. Nie jestem stąd. Ale można zapytać w punkcie informacyjnym.
commencer à apprendre
No, mi dispiace, non so dov'è. Non sono di qui. Però può chiedere all'ufficio informazioni.
Nie jestem stąd (w znaczeniu z tego miasta)
commencer à apprendre
Non sono di qui.
Musi Pan iść prosto i skręcić w drugą w prawo ... potem...
commencer à apprendre
Deve andare dritto e prendere la seconda strada a destra... poi...
brać (metro; okazuje się, że zakręt też)
commencer à apprendre
prendere
(nieformalnie) Przepraszam czy wiesz gdzie jest dziekanat?
commencer à apprendre
Scusa, sai dov'è la segreteria dell'università?
Tak, oczywiście, jest na ulicy Massarenti 9.
commencer à apprendre
Sì, certo, è in via Massarenti 9.
Czy to jest daleko?
commencer à apprendre
è lontano?
Czy to jes blisko?
commencer à apprendre
è vicino?
Na piechotę tak.
commencer à apprendre
A piedi sì.
Jednakże, jeśli chcesz, możesz wsiąść do autobusu. 19.
commencer à apprendre
Però, se vuoi, puoi prendere l'autobus. Il 19.
Gdzie jest przystanek?
commencer à apprendre
Dov'è la fermata?
Spójrz tu w pobliżu jest: trzeba skręcić w lewo, sto metrów.
commencer à apprendre
Guarda è qui vicino: devi girare a sinistra, a cento metri.
Przepraszam, (dosłownie) żeby iść do stadionu?
commencer à apprendre
Scusi, per andare allo stadio?
Co? Nie rozumiem. Gdzie chcesz iść?
commencer à apprendre
Come? Non ho capito. Dove volete andare?
Na stadion.
commencer à apprendre
Allo stadio.
Oh, zatem możesz wziąć metro, linia 2.
commencer à apprendre
Ah, allora potere prendere la metropolitana, la linea 2.
obok
commencer à apprendre
canto

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.