Wielki Mur Chiński

5  5    14 fiche    emil86
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Co określamy mianem Wielkiego Muru Chińskiego?
commencer à apprendre
jest to nazwa systemu obronnego, na który składają się m.in. mury, forty i wieże obserwacyjne
W jakim celu zbudowano Wielki Mur Chiński?
commencer à apprendre
w celu obrony północnych Chin przed najazdami ludów z Wielkiego Stepu
Ile wynosiła długość Wielkiego Muru?
commencer à apprendre
ok. 2400 kilometrów
Kiedy Wielki Mur został wpisany na listę UNESCO?
commencer à apprendre
w 2007 roku
Kiedy powstały pierwsze fragmenty Wielkiego Muru?
commencer à apprendre
w VI wieku p.n.e.
Kiedy zaczęto prace budowlane na wielką skalę?
commencer à apprendre
w III w. p.n.e. za panowania Pierwszego Cesarza zjednoczonych Chin Cin Szy Huangti
Ile osób brało udział w budowie za panowania Pierwszego Cesarza?
commencer à apprendre
około 300 000 żołnierzy i 500 000 chłopów
Jaką wysokość i szerokość ma przeciętnie Wielki Mur?
commencer à apprendre
jest wysoki na 5-10 metrów i szeroki na 5-8 metrów
Ile wież obserwacyjnych znajduje się w całym Wielkim Murze?
commencer à apprendre
około 20 000
Kiedy Wielki Mur uzyskał znaną nam dziś postać?
commencer à apprendre
w XV wieku, za dynastii Ming
W jakim celu zbudowano Mur w czasie panowania dynastii Ming?
commencer à apprendre
w celu obrony przed najazdami ludów mongolskich
Jaką inną rolę, oprócz militarnej, odgrywał Wielki Mur?
commencer à apprendre
miał również znaczenie handlowe, chronił część Jedwabnego szlaku
Czy Wielki Mur jest jedyną budowlą dostrzegalną gołym okiem z kosmosu?
commencer à apprendre
nie, z niskiej orbity okołoziemskiej widoczne są też inne budowle, np. autostrady lub lotniska
Co robiono z nieposłusznymi robotnikami pracującymi przy budowie Wielkiego Muru?
commencer à apprendre
żywcem wmurowywano ich do powstającej budowli

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.