7 darów Ducha Świętego

5  7    8 fiche    emil86
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Wymień siedem darów Ducha Świętego.
commencer à apprendre
dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar wiedzy (umiejętności), dar bojaźni Pańskiej, dar pobożności
Czym się charakteryzuje dar mądrości?
commencer à apprendre
Jest to usposobienie umysłu skłaniające do cenienia Boga ponad wszystko
Czym się charakteryzuje dar rozumu?
commencer à apprendre
Dar rozumu pozwala człowiekowi rozsądzać problemy w świetle wiary, znajdując właściwe rozwiązanie
Czym się charakteryzuje dar wiedzy (umiejętności)?
commencer à apprendre
Dar ten uzdalnia człowieka do intuicyjnego rozumienia prawd wiary i zrozumienia Pisma Świętego
Czym się charakteryzuje dar rady?
commencer à apprendre
Jest związany z cnotą roztropności; dodaje sił przy podejmowaniu decyzji w praktycznych sytuacjach życiowych
Czym się charakteryzuje dar męstwa?
commencer à apprendre
Jest to umiejętność znoszenia trudnych doświadczeń i podejmowania odważnych decyzji
Czym się charakteryzuje dar pobożności?
commencer à apprendre
Jest to postawa właściwego odnoszenia się do Boga, jako do miłującego Ojca
Czym się charakteryzuje dar bojaźni Bożej?
commencer à apprendre
Jest to postawa pełna szacunku i lęku wobec majestatu Boga, która prowadzi do pełnego posłuszeństwa Jego woli

Wola ducha świętego

7 darów ducha świętego nauczysz się szybko i sprawnie z tymi fiszkami. Dodatkowa charakterystyka każdego z 7 darów pozwala na lepsze zrozumienie i poznanie każdego z nich. Nie zwlekaj więc i wykorzystaj zestaw fiszek, aby spełnić już jeden z darów ducha świętego – dar mądrości.

7 zasad

Dary ducha Świętego, które mają za zadanie „podtrzymywać życie moralne chrześcijan” dzielimy na:dar mądrości, dar rozumu, dar wiedzy (umiejętności), dar rady, dar męstwa, dar pobożności i dar bojaźni bożej.

Źródło 7 darów ducha świętego

Te zasady są znane są zarówno w katolicyzmie, jak i luteranizmie i anglikanizmie. Pierwsze opisy siedmiu darów ducha świętego znajdują się w biblii, w księdze Izajasza, który wspominał o darach ducha przyszłego Mesjasza.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.