Dary Ducha Świętego

4.5  10    8 fiche    emil86
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Wymień siedem darów Ducha Świętego.
commencer à apprendre
dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar wiedzy (umiejętności), dar bojaźni Pańskiej, dar pobożności
Czym się charakteryzuje dar mądrości?
commencer à apprendre
Jest to usposobienie umysłu skłaniające do cenienia Boga ponad wszystko
Czym się charakteryzuje dar rozumu?
commencer à apprendre
Dar rozumu pozwala człowiekowi rozsądzać problemy w świetle wiary, znajdując właściwe rozwiązanie
Czym się charakteryzuje dar wiedzy (umiejętności)?
commencer à apprendre
Dar ten uzdalnia człowieka do intuicyjnego rozumienia prawd wiary i zrozumienia Pisma Świętego
Czym się charakteryzuje dar rady?
commencer à apprendre
Jest związany z cnotą roztropności; dodaje sił przy podejmowaniu decyzji w praktycznych sytuacjach życiowych
Czym się charakteryzuje dar męstwa?
commencer à apprendre
Jest to umiejętność znoszenia trudnych doświadczeń i podejmowania odważnych decyzji
Czym się charakteryzuje dar pobożności?
commencer à apprendre
Jest to postawa właściwego odnoszenia się do Boga, jako do miłującego Ojca
Czym się charakteryzuje dar bojaźni Bożej?
commencer à apprendre
Jest to postawa pełna szacunku i lęku wobec majestatu Boga, która prowadzi do pełnego posłuszeństwa Jego woli

Dary Ducha Świętego — co oznaczają?

Chrześcijaństwo naucza, że Dary Ducha Świętego to błogosławieństwa, jakie Duch Święty zsyła ochrzczonym oraz bierzmowanym, aby podtrzymać życie moralne chrześcijan. Dopełniają one cnoty osób, które je otrzymują. 7 Darów Ducha Świętego zostały pierwszy raz opisane w księdze Izajasza, który wspominał o darach przyszłego Mesjasza. Dzielimy je na: dar mądrości, dar rozumu, dar wiedzy (umiejętności), dar rady, dar męstwa, dar pobożności i dar bojaźni bożej. Warto poznać i zapamiętać wszystkie Dary Ducha Świętego do modlitwy, na lekcje religii, czy nawet dla samego siebie.

Jak nauczyć się darów Ducha Świętego?

Oferowane przez nas Fiszki to najlepszy sposób na nauczenie się 7 darów Ducha Świętego. Opis każdego z darów zawiera nagranie mp3, co jest świetnym sposobem na naukę szczególnie dla słuchowców. Po ukończeniu tego kursu będziesz wiedział, czym dokładnie charakteryzuje się konkretny dar. Z pewnością szybko przyswoisz materiał, a potem w dowolnej chwili możesz do niego wracać i odświeżać sobie nabytą wiedzę. Sprawdź także inne nasze fiszki, związane z różnymi dziedzinami życia: prezydenci polski, bogowie greccy oraz przysłowia polskie.

Spróbuj tworzyć samodzielnie!

Na naszej stronie możesz nie tylko korzystać z gotowych kursów i lekcji, ale także tworzyć swoje własne na wybrany przez siebie temat. Gdy stworzysz własną lekcję możesz udostępniać ją innym użytkownikom i dzielić się wiedzą. Jeśli nie jesteś przekonany do tworzenia własnych fiszek, możesz znaleźć podobne lekcje do "Dary Ducha Świętego" w katalogu fiszkoteki!

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.