Polska po II wojnie światowej (matura – poziom rozszerzony)

5  1    101 fiche    lenka1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
W którym roku powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
commencer à apprendre
W 1945 r.
W którym roku odbyło się referendum ludowe?
commencer à apprendre
W 1946 r.
W którym roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej wybory do sejmu?
commencer à apprendre
W 1947 r.
W którym roku powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
commencer à apprendre
W 1948 r.
Kiedy powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe?
commencer à apprendre
W 1949 r.
W który roku została uchwalona konstytucja PRL?
commencer à apprendre
W 1952 r.
W którym roku została uchwalona ustawa przewidująca nacjonalizację przemysłu w Polsce?
commencer à apprendre
W 1946 r.
W którym roku została wprowadzona reforma rolna?
commencer à apprendre
W 1944 r.
W którym roku doszło do czerwcowych demonstracji w Poznaniu?
commencer à apprendre
W 1956 r.
W którym roku Władysław Gomułka został I sekretarzem KC PZPR?
commencer à apprendre
W 1956 r.
W który roku miał miejsce pogrom kielecki?
commencer à apprendre
W 1946 r.
W którym roku internowano prymasa Wyszyńskiego?
commencer à apprendre
W 1953 r.
W którym roku doszło do protestów studentów w obronie wystawiania "Dziadów" A. Mickiewicza?
commencer à apprendre
W 1968 r.
W któym roku Edward Gierek został I sekretarzem KC PZPR?
commencer à apprendre
W 1970 r.
W którym roku wprowadzona została reforma administracyjna zwiększająca ilość województw z 17 do 45?
commencer à apprendre
W 1975 r.
W którym roku doszło do manifestacji i starć z milicją w Radomiu, Ursusie i Płocku?
commencer à apprendre
W 1976 r.
W którym roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem?
commencer à apprendre
W 1978 r.
W którym roku miała miejsce pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski?
commencer à apprendre
W 1979 r.
W którym roku podpisano porozumienia sierpniowe?
commencer à apprendre
W 1980 r.
W którym roku został zarejestrowany NSZZ "Solidarność"
commencer à apprendre
W 1980 r.
Podaj dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego.
commencer à apprendre
13. XII. 1981 r.
W którym roku miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II?
commencer à apprendre
1981 r.
W którym roku został zniesiony Stan Wojenny?
commencer à apprendre
W 1983 r.
W któym roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu?
commencer à apprendre
W 1989 r.
Podaj dokładną datę wyborów do sejmu kontraktowego.
commencer à apprendre
4. VI. 1989 r.
W którym roku rozwiązała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
commencer à apprendre
W 1990 r.
W którym roku odbyły się pierwsze wolne wybory Prezydenta RP?
commencer à apprendre
W 1990 r.
W którym roku odbyły się wolne wybory do Sejmu?
commencer à apprendre
W 1991 r.
W którym roku Polska wstąpiła do NATO
commencer à apprendre
W 1997 r.
W którym roku Aleksander Kwaśniewski został wybrany na Prezydenta RP (I kadencja)?
commencer à apprendre
W 1995 r.
Podaj dokładną datę wstąpienia Polski do UE.
commencer à apprendre
I.V. 2004 r.
Czy w referendum ludowym było pytanie dotyczące zniesienia senatu?
commencer à apprendre
Tak
Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące utrwalenia zachodnich granic Polski?
commencer à apprendre
Tak
Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące utrwalenia wschodnich granic Polski?
commencer à apprendre
Nie
Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące reformy rolnej?
commencer à apprendre
Tak (w 2 pytaniu dotyczącym ustroju gospodarczego)
W jaki sposób powinien zagłosować zwolennik komunistów w czasie referendum ludowego?
commencer à apprendre
3x Tak
Kto był premierem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej?
commencer à apprendre
E. Osóbka Morawski
Kto był sądzony w czasie tzw. procesu szesnastu w Moskwie w czerwcu 1945 roku?
commencer à apprendre
Przywódcy polskiego podziemia, m.in. Stanisław Okulicki
Czy kraje zachodnie uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
commencer à apprendre
Tak
Jaka siła polityczna miała dominującą pozycję w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej?
commencer à apprendre
Komuniści
Czy Stanisław Mikołajczyk był wicepremierem w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej?
commencer à apprendre
Tak
Czy Stanisław Miłkołajczyk należał do PSLu
commencer à apprendre
Tak
Kto był prezem PSLu w 1946 r.?
commencer à apprendre
Stanisław Mikołajczyk
Kto został prezydentem Polski w 1947 r.?
commencer à apprendre
Bolesław Bierut
Kto został premierem Polski w 1947 r.?
commencer à apprendre
Józef Cyrankiewicz
Czy wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. zostały sfałszowane?
commencer à apprendre
Tak
Jakie partie polityczne istniały w Polsce w 1949 r.
commencer à apprendre
PZPR, SD, ZSL
Rozwiń skrót PZPR.
commencer à apprendre
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Z połączenia jakich dwóch partii powstała PZPR?
commencer à apprendre
PPS, PPR
Rozwiń skrót PPR.
commencer à apprendre
Polska Partia Robotnicza
Rozwiń skrót PPS.
commencer à apprendre
Polska Partia Socjalistyczna
Czy połączenie partii PPR i PPS wywoływało opór niektórych członków PPS?
commencer à apprendre
Tak
Czy Polska brała udział w planie odbudowy Marshalla?
commencer à apprendre
Nie
Jaki był stosunek natolińczyków do zmian w Poslce?
commencer à apprendre
Niechętny
Czy puławianie byli zwolennikami zaostrzenia polityki partii?
commencer à apprendre
Nie
Czy puławianie opowiadali się za demokratyzacją i liberalizacją systemu?
commencer à apprendre
Tak
Z czym związane były konflikty państwowo-kościelne w 1966 r.
commencer à apprendre
Z obchodami 1000 lecia państwa Polskiego/kościoła w Polsce.
Kto stał na czele frakcji tzw. partyzantów?
commencer à apprendre
Mieczysław Moczar
Kto stał na czele frakcji technokratów?
commencer à apprendre
Edward Gierek
Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.?
commencer à apprendre
Studenci
Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.(robotnicy czy studenci)?
commencer à apprendre
Studenci
Czy w 1968 r. doszło w Polsce do nasilenia się antysemityzmu?
commencer à apprendre
Tak
Kto według PRLowskiej propagandy był inspiratorem rozruchów w marcu 1968 r.?
commencer à apprendre
Studenci pochodzenia żydowskiego
Co było bezpośrednią przyczyną protestów w grudniu 1970 r.?
commencer à apprendre
Podwyżki cen
W jakiej części kraju doszło przede wszystkim do protestów w grudniu 1970 r.?
commencer à apprendre
Na Wybrzeżu
Kto zastąpił Józefa Cyrankiewicza na stanowisku premiera?
commencer à apprendre
Piotr Jaorszewicz
Rozwiń skrót KOR.
commencer à apprendre
Komitet Obrony Robotników
Rozwiń skrót ROPCiO
commencer à apprendre
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
Wymień co najmniej jedną osobę związaną z powstaniem KORu.
commencer à apprendre
Jerzy Andrzejewski, Jacek Kuroń, Jan J. Lipski, Antoni Macierewicz, Zbigniew Romaszewski
Kto zastąpił Edwarda Gierka na stanowisku I sekretarza KC PZPR?
commencer à apprendre
Stanisław Kania
Rozwiń skrót WRON.
commencer à apprendre
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
Kto stał na czele WRONu?
commencer à apprendre
Gen. W. Jaruzelski
Kto był I sekretarzem KC PZPR w grudniu 1981 r.?
commencer à apprendre
Gen. W. Jaruzelski
Czy Lech Wałęsa został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla?
commencer à apprendre
Tak
Kto został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla w 1983 r.?
commencer à apprendre
Lech Wałęsa
Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Senatu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
commencer à apprendre
100%
Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Sejmu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
commencer à apprendre
35%
Ile procent miejsc w nowym sejmie miała zagwarantowane PZPR, i jej sojusznicy (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
commencer à apprendre
65%
Rozwiń skrót OKP.
commencer à apprendre
Obywatelski Klub Parlamentarny
Rozwiń skrót MKS.
commencer à apprendre
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
Kto został wybrany na prezydenta Polski w 1989 r.?
commencer à apprendre
Wojciech Jaruzelski
Kto został premierem Polski w 1989 r.?
commencer à apprendre
Tadeusz Mazowiecki
Koalicja jakich partii wybrała Tadeusza Mazowieckiego na premiera?
commencer à apprendre
OKP, ZSL, SD
Kto był ministrem finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego?
commencer à apprendre
Leszek Balcerowicz
Kto został premierem w styczniu 1991 r.?
commencer à apprendre
Jan Krzysztof Bielecki
Jakie były dwa największe ugrupowania w Sejmie wybranym w wyborach 27.X. 1991 r.
commencer à apprendre
UD, SdRP
Rozwiń skrót UD.
commencer à apprendre
Unia Demokratyczna
Rozwiń skrót SLD,
commencer à apprendre
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Rozwiń skrót PSL.
commencer à apprendre
Polskie Stronnictwo Ludowe
Rozwiń skrót PO
commencer à apprendre
Platforma Obywatelska
Rozwiń skrót PiS
commencer à apprendre
Prawo i Sprawiedliwość
Kto był premierem w I. 1992 r.?
commencer à apprendre
Jan Olszewski
Dlaczego Lech Wałęsa mógł rozwiązać Sejm w 1993 r.?
commencer à apprendre
Ponieważ rząd Hanny Suchockiej otrzymał niekonstruktywne wotum nieufności.
Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w latach 1993-1997.
commencer à apprendre
SLD, PSL
Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w XI. 1997 roku.
commencer à apprendre
AWS, UW
Rozwiń skrót UW.
commencer à apprendre
Unia Wolności
Kto był prezydenrem RP w latach 1995-2005?
commencer à apprendre
Aleksander Kwaśniewski
Rozwiń skór EWG.
commencer à apprendre
Europejska Wspólnota Gospodarcza
Kto był prezydentem RP w roku 2009?
commencer à apprendre
Lech Kaczyński
Kto był premierem RP w roku 2009 r.?
commencer à apprendre
Donald Tusk
W którym roku została przyjęta obowiązująca obecnie Konstytucja RP?
commencer à apprendre
W 1997 r.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.