Powstanie listopadowe

4.9  10    57 fiche    emil86
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Kiedy wybuchło powstanie listopadowe?
commencer à apprendre
w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku
Przeciw komu było skierowane?
commencer à apprendre
przeciw Rosji
Do kiedy trwało?
commencer à apprendre
do 21 października 1831 roku
Jakie były przyczyny wybuchu powstania?
commencer à apprendre
główną przyczyną było nieprzestrzeganie przez carów rosyjskich konstytucji z 1815 roku - zniesiono wolność prasy, zgromadzeń, stowarzyszeń, prześladowano organizacje niepodległościowe
Kto w czasie wybuchu powstania pełnił funkcję dowódcy wojska Królestwa Polskiego?
commencer à apprendre
wielki książę Konstanty
Kto w 1828 roku stanął na czele sprzysiężenia przeciwko księciu Konstantemu?
commencer à apprendre
Piotr Wysocki
Dlaczego polscy spiskowcy chcieli zabić księcia Konstantego?
commencer à apprendre
ponieważ wykonywał rozkazy Rosji, działając tym samym na niekorzyść Polski, np. przez ograniczanie swobód obywatelskich
Gdzie mieściła się rezydencja księcia Konstantego?
commencer à apprendre
w Belwederze
Ilu spiskowców polskich w nocy z 29 na 30 listopada wtargnęło do Belwederu w celu zabicia Konstantego?
commencer à apprendre
24
Dlaczego nie udało się zabójstwo księcia Konstantego?
commencer à apprendre
zdążył uciec z Belwederu, podobno w przebraniu kobiecym
Po której stronie stanęła uboga ludność Warszawy?
commencer à apprendre
po stronie spiskowców
Co przyczyniło się do przekształcenia spisku wojskowego mającego na celu zabójstwo Konstantego w powstanie o szerokim zasięgu?
commencer à apprendre
ludność cywilna Warszawy wzięła czynny udział w walkach
Ilu generałów nieprzychylnych powstańcom zabito podczas zdobywania warszawskiego Arsenału?
commencer à apprendre
sześciu
Kiedy powstańcy zdobyli kontrolę nad Warszawą?
commencer à apprendre
dnia 30 listopada
Kto stanął na czele powstałego 1 grudnia 1830 roku Towarzystwa Patriotycznego?
commencer à apprendre
Maurycy Mochnacki
Jaki był cel Towarzystwa Patriotycznego?
commencer à apprendre
akcja zbrojna przeciwko wojskom rosyjskim stacjonującym w Królestwie Polskim
Kiedy powstał Rząd Tymczasowy?
commencer à apprendre
3 grudnia 1830 roku
Kto stanął na czele Rządu Tymczasowego?
commencer à apprendre
książę Adam Jerzy Czartoryski
Kto został mianowany Wodzem Naczelnym powstania?
commencer à apprendre
generał Józef Chłopicki
Kiedy Sejm wydał manifest o powstaniu narodowym przeciw Rosji?
commencer à apprendre
20 grudnia 1830 roku
Kiedy Sejm podjął uchwałę o detronizacji cara Rosji Mikołaja I?
commencer à apprendre
25 stycznia 1831 roku
Jaki był skutek uchwały o detronizacji Mikołaja I?
commencer à apprendre
wkroczenie 115-tysięcznej armii rosyjskiej do Królestwa Polskiego
Kiedy i pod czyim dowództwem wkroczyła do Królestwa Polskiego armia rosyjska?
commencer à apprendre
5 lutego 1831 roku pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza
Kiedy odbyła się zwycięska dla Polaków bitwa pod Stoczkiem?
commencer à apprendre
14 lutego 1831 roku
Kiedy miała miejsce bitwa pod Olszynką Grochowską?
commencer à apprendre
25 lutego 1831 roku
Jaki był wynik bitwy pod Olszynką Grochowską?
commencer à apprendre
nie została rozstrzygnięta
Kiedy odbyła się bitwa pod Ostrołęką?
commencer à apprendre
26 maja 1831 roku
Kto zwyciężył w bitwie pod Ostrołęką?
commencer à apprendre
Rosjanie
Kiedy Rosjanie zajęli Warszawę?
commencer à apprendre
we wrześniu 1831 roku
Czy zajęcie przez Rosjan Warszawy kończyło powstanie?
commencer à apprendre
nie do końca, walczyły jeszcze rozsiane po Królestwie Polskim oddziały partyzanckie
Jacy byli najważniejsi dowódcy powstania listopadowego?
commencer à apprendre
Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Henryk Dembiński, Maciej Rybiński
Jakie było stanowisko państw zachodnich w stosunku do powstańców?
commencer à apprendre
w przeważającej części negatywne
Jaki był stosunek papieża Grzegorza XVI do powstańców?
commencer à apprendre
negatywny, potępił ich w encyklice "Cum primum"
Jakie były skutki powstania dla polskich szkół?
commencer à apprendre
zwiększenie stopnia rusyfikacji w szkołach, poważne ograniczenia dla szkolnictwa polskiego
Jakie były skutki powstania dla gospodarki polskiej?
commencer à apprendre
wprowadzono wysoką kontrybucję, a później także rosyjski system monetarny
Jakie były demograficzne skutki powstania?
commencer à apprendre
wiele ludzi zmarło na skutek przyniesionej przez rosyjskie wojsko cholery, około 11 tysięcy osób wyemigrowało
co to była "noc listopadowa"?
commencer à apprendre
Zbrojne wystąpienie spiskowców ze Szkoły Podchorążych w nocy z 29 na 30 listopada 1830, które zapoczątkowało powstanie listopadowe
Znani dowódcy rosyjscy z czasów powstania listopadowego
commencer à apprendre
Dybicz, Paskiewicz
Dlaczego spiskowcy napadli na Belweder?
commencer à apprendre
Ponieważ mieszkał tam Wielki Książę Konstanty
Jakie były skutki upadku powstania listopadowego?
commencer à apprendre
nastanie ciężkiej ery Paskiewicza, statut organiczny (ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego, np. zakaz posiadania przez króla armii, Polska staję się prowincją Rosji, traci statut Królestwa i nazwę - nowa to Nadwiślański Kraj); represje wobec uczestników powstania (zsyłki na Sybir, konfiskaty majątków powstańców); zlikwidowanie Uniwersytetu Warszawskiego; Wielka Emigracja
Czemu w czasach przed powstaniem listopadowym mawiano "Konstytucja na stole, bat pod stołem"?
commencer à apprendre
Ponieważ mimo tego, że teoretycznie Królestwo Polskie miała Konstytucje gwarantującą szereg wolności, to w rzeczywistości jej zapisy nie były respektowane.
Z kogo powstańcy listopadowi brali przykład?
commencer à apprendre
Z Francuzów (powstanie lipcowe 1830), z Belgów (walka o obalenie panowania holenderskiego)
Co przyśpieszyło wybuch powstania listopadowego?
commencer à apprendre
zagrożenie aresztowaniem członków sprzysiężenia podchorążych Piotra Wysockiego
Jaki był umówiony znak, który miał informować, że powstanie zostało rozpoczęte?
commencer à apprendre
podpalenie browaru na Solcu
Czy polskie elity poparły wybuch powstania?
commencer à apprendre
Nie, na początku Rada Administracyjna wydała odezwę nawołującą do spokoju i jednocześnie podjęła rozmowy z Konstantym
Jaka była odpowiedź powstańców na odezwę Rady Administracyjnej o zaprzestanie powstania
commencer à apprendre
Spiskowcy powołali Towarzystwo Patriotyczne, na którego czele stanął Joachim Lelewel
Kto został pierwszym dowódcą powstania Listopadowego?
commencer à apprendre
gen. Józef Chłopicki
Jak oceniany jest gen. Józef Chłopicki jako dyktator powstania?
commencer à apprendre
Niezbyt dobrze, ze względu na to, że dążył do ugody z Rosją i kazał rozbroić lud warszawy
Kiedy skapitulował stolica?
commencer à apprendre
8 września 1831 roku
Jakie polskie miasto broniło się najdłużej?
commencer à apprendre
Zamość (do 21 października 1831)
Co to jest "era Paskiewicza"?
commencer à apprendre
czas po upadku powstania, który łączy się z wzmożeniem represji wobec Polaków i uczestników powstania: konfiskaty majątku, wywózki na Sybir, częste kary więzienia; ograniczeniem autonomii Polski (staje się jedną prowincji Rosji), wzmożoną rusyfikacją (językiem urzędowym rosyjski), likwidacja Uniwersytetu i Politechniki
Statut organiczny
commencer à apprendre
Skutkiem upadku powstania było wydanie statutu organicznego - najwyższego aktu prawnego Królestwa Polskiego, który został nadany 26 lutego1832 roku przez cesarza Mikołaja I po upadku powstania listopadowego w miejsce zniesionej Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku.
Główne ugrupowania polityczne w powstaniu listopadowym
commencer à apprendre
Obóz arystokratyczny (Czartoryskiego), ewica Towarzystwa Patriotycznego (m.in. Pułaski), prawica Towarzystwa Patriotycznego oraz Kaliszanie
Stosunek obozu arystokratycznego (Czartoryskiego) do powstania listopadowego?
commencer à apprendre
godził się na walkę licząc na poparcie mocarstw europejskich; łudził się on, że dojdzie do porozumienia z carem
Pomysł na powstanie Towarzystwa Patriotycznego
commencer à apprendre
radykałowie, uważali się za szlacheckich rewolucjonistów i domagali się reform w tym także chłopskiej, chcieli chłopów powołać pod broń;
Stosunek Kaliszan do powstania listopadowego
commencer à apprendre
nie chcieli pogłębienia powstania i przekształcenia go w ruch ogólnonarodowy, byli zwolennikami monarchii i ściśle przestrzeganej konstytucji.
Jaki był stosunek Stolicy Apostolskiej do Powstania?
commencer à apprendre
Papież Grzegorz XVI potępił powstanie i uznał polski ruch niepodległościowy za nielegalny i rewolucyjny.

Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe był to zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy, który wybuchł w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Bunt swoim zasięgiem objął Królestwo Polskie oraz niektóre z ziem zabranych (Litwa, Żmudź i Wołyń). Powstanie listopadowe miało wiele przyczyn. Największe czynniki to łamanie konstytucji nadanej przez Rosjan Królestwu Polskiemu, wprowadzenie cenzury oraz zakaz jawnych zgromadzeń. Nasza lekcja pozwala dogłębnie poznać przyczyny konfliktu, jego historię, a także przebieg. Powstanie listopadowe powinno być przestudiowane przez każdą młodą osobę, aby dogłębnie przygotować się do kartkówek, czy klasówek, a także żeby poznać historię państwa, w którym żyje.

Jak nauczyć się historii powstania listopadowego?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: z Fiszkoteką. Nasza innowacyjna metoda umożliwia zapamiętywanie w rekordowo krótkim czasie. W lekcjach z naszej oferty można uczyć się na wiele sposobów. Do każdej fiszki dołączone są nagrania, podczas których możesz ćwiczyć razem z lektorem. To idealny sposób na naukę szczególnie dla słuchowców. Inteligentny System Powtórek pozwala na intuicyjne powracanie do przerobionego materiału, dzięki czemu szybko i skutecznie można odświeżyć sobie wiedzę. Dodatkowo możesz ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły.

Spróbuj nauki z Fiszkoteką!

57 fiszek zawartych w tej lekcji sprawi, że nie straszny Ci będzie żaden egzamin z historii. Poznasz nie tylko daty i suche fakty historyczne, ale także ciekawostki związane z powstaniem listopadowym. Dodatkowo Fiszkoteka daje możliwość tworzenia swoich własnych, autorskich lekcji. Możesz utworzyć lekcje na dowolny, wybrany przez Ciebie temat i udostępnić ją innym użytkownikom. To świetny sposób dzielenia się wiedzą! Zapraszamy także do innych naszych lekcji z zakresu historii: ziemie polskie od 1795 roku, Polska pod zaborami, a także najważniejsze daty w historii Polski.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.