Top 500 Dutch verbs 401 - 450

 0    50 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to determine
Have you been able to determine what's wrong with him?
commencer à apprendre
vaststellen
Heb je kunnen vaststellen wat er met hem aan de hand is?
to affect
Cancer is a disease that can affect people of any age.
commencer à apprendre
beïnvloeden
Kanker is een ziekte dat mensen van welke leeftijd dan ook kan beïnvloeden.
to return
Yesterday I went to Sara to return her sweater.
commencer à apprendre
terugbrengen
Gisteren ben ik naar Sara gegaan om haar trui terug te brengen.
to remove
It's not easy to remove a red wine stain.
commencer à apprendre
verwijderen
Het is niet gemakkelijk om een rode wijnvlek te verwijderen.
to engage
I have been so engaged in the show that I lost track of time.
commencer à apprendre
bezig zijn
Ik ben zo bezig geweest met de show dat ik de tijd uit het oog verloor.
to conduct
She has no experience in conducting an orchestra.
commencer à apprendre
dirigeren
Ze heeft geen ervaring met het dirigeren van een orkest.
to state
The report stated that the school should be given more money.
commencer à apprendre
staan
In het verslag staat dat de school meer geld moet krijgen.
+43 fiche
La leçon fait partie du cours
"Top 500 Dutch verbs"
(Un total de 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.