Top 500 Dutch verbs 101 - 150

 0    50 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to spread
The disease spread all over the country.
commencer à apprendre
verspreiden
De ziekte heeft zich over het hele land verspreid.
to move
to change the arranged time
She moved the meeting to have more time.
commencer à apprendre
verplaatsen
also: de afgesproken tijd wijzigen
Ze heeft de vergadering verplaatst om meer tijd te hebben.
to receive
to had good opinions
His first album was well received.
commencer à apprendre
ontvangen
also: goede reacties gekregen
Zijn eerste album werd goed ontvangen.
to desire
You have no idea how much I desire you.
commencer à apprendre
begeren
Je hebt geen idee hoezeer ik je begeer.
to inform
Your sister informed me about your disease.
commencer à apprendre
informeren
Je zus informeerde me over je ziekte.
to face
You have to face your anguish.
commencer à apprendre
onder ogen zien
Je moet je angst onder ogen zien.
to attract
Light attracts moths.
commencer à apprendre
aantrekken
Licht trekt motten aan.
+43 fiche
La leçon fait partie du cours
"Top 500 Dutch verbs"
(Un total de 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.