Top 500 Dutch verbs 151 - 200

 0    50 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to improve
My Swedish has improved since I started using VocApp.
commencer à apprendre
verbeteren
Mijn Zweeds is verbeterd sinds ik begon VocApp te gebruiken.
to invite
I'd like to invite you to my birthday party.
commencer à apprendre
uitnodigen
Ik zou je willen uitnodigen tot mijn verjaardag feest.
to trust
I trust him with my life.
commencer à apprendre
vertrouwen
Ik vertrouw hem met mijn leven.
to submit
to force to undergo
Jane had to submit to a full-body search at the airport.
commencer à apprendre
opgeven
Jane moest zich opgeven voor een volledig lichaamsonderzoek op de luchthaven.
to enter
I enter the office and make myself a coffee.
commencer à apprendre
binnenkomen
Ik kwam de kantoor binnen en maakte mezelf een koffie.
to leave
I'm leaving and I'm not coming back.
commencer à apprendre
weggaan
Ik ga weg en ik kom niet terug.
to decide
She couldn't decide which dress to buy.
commencer à apprendre
beslissen
Ze kon niet beslissen welke jurk te kopen.
+43 fiche
La leçon fait partie du cours
"Top 500 Dutch verbs"
(Un total de 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.