Top 500 Dutch verbs 351 - 400

 0    50 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to post
You look so great on this photo! You should definitely post it on Facebook!
commencer à apprendre
plaatsen
Je ziet er zo geweldig uit op deze foto! Je moet hem zeker op Facebook plaatsen!
to name
to give name
I'm going to name my daughter Julia.
commencer à apprendre
noemen
also: naam geven
Ik ga mijn dochter Julia noemen.
to launch
Apollo 11 was launched from Kennedy Space Center.
commencer à apprendre
lanceren
Apollo 11 werd gelanceerd vanaf Kennedy Space Center.
to note
to notice
The days were getting shorter, she noted.
commencer à apprendre
merken
De dagen waren korter aan het worden, heeft ze gemerkt.
to lead
to show the way
Can you please lead me to the restaurant? I don't know where it is.
commencer à apprendre
leiden
also: de weg laten zien
Kun je me alsjeblieft naar het restaurant leiden? Ik weet niet waar het is.
to focus
After entering the dark room, her eyes needed time to focus.
commencer à apprendre
focussen
Nadat je een donkere kamer binnenkom, hadden haar ogen hebben tijd nodig om zich te focussen.
to promote
I was promoted and got a pay rise.
commencer à apprendre
promoveren
Ik werd gepromoveerd en kreeg een loonsverhoging.
+43 fiche
La leçon fait partie du cours
"Top 500 Dutch verbs"
(Un total de 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.