Top 500 Dutch verbs 201 - 250

 0    50 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to attack
I was attacked by a bear.
commencer à apprendre
aanvallen
Ik werd aangevallen door een beer.
to act
Peter is acting strange today.
commencer à apprendre
gedragen
Peter gedraagt zich echt vreemd vandaag.
to close
Close the door.
commencer à apprendre
dicht doen
Doe de deur dicht.
to lie
to not tell the truth
I suspect he may be lying.
commencer à apprendre
liegen
also: niet het waarheid zeggen
Ik vermoed dat hij aan het liegen kan zijn.
to wear
to show signs of being thoroughly used
The carpet started to wear from constant using.
commencer à apprendre
slijten
Het tapijt begon te slijten door voortdurend gebruik.
to start
The organization started a protest to defend the forest.
commencer à apprendre
beginnen
De organisatie heeft een protest begonnen om de bos te verdedigen.
to watch
How can you watch TV all day?
commencer à apprendre
kijken
Hoe kan je TV de hele dag kijken?
+43 fiche
La leçon fait partie du cours
"Top 500 Dutch verbs"
(Un total de 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.