E Dla Początkujących 2 A1-A2

 0    600 fiche    wieczor
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to rent
I want to rent a house in the centre.
commencer à apprendre
wynajmować (od kogoś)
Chcę wynająć dom w centrum.
to let
Do you have any rooms to let?
commencer à apprendre
wynajmować (komuś)
Macie jakieś pokoje do wynajęcia?
box
Put the box on the table. please.
commencer à apprendre
pudełko
Postaw pudełko na stole. proszę.
attic
I store that in the attic.
commencer à apprendre
strych
Przechowuję to na strychu.
roof
There is somebody on the roof!
commencer à apprendre
dach
Ktoś jest na dachu!
chimney
Santa enters the house through the chimney.
commencer à apprendre
komin
Św. Mikołaj wchodzi do domu przez komin.
fireplace
The dog is lying by the fireplace.
commencer à apprendre
kominek
Pies leży przed kominkiem.
balcony
I'm sunbathing on the balcony right now.
commencer à apprendre
balkon
Właśnie opalam się na balkonie.
terrace
They're relaxing on the terrace at the moment.
commencer à apprendre
taras
W tej chwili relaksują się na tarasie.
lawn
He isn't mowing the lawn. he's in the garage.
commencer à apprendre
trawnik
On nie kosi (teraz) trawnika. on jest w garażu.
towel
I'm not using this towel. you can have it.
commencer à apprendre
ręcznik
Nie używam (teraz) tego ręcznika. możesz go wziąć.
pillow
Is the cat sitting on the pillow? Yes. it is.
commencer à apprendre
poduszka
Czy kot siedzi na poduszce? Tak.
sheet
Are you looking for a cotton sheet?
commencer à apprendre
prześcieradło
Szukasz bawełnianego prześcieradła?
blanket
You're cold. I'll bring you a blanket.
commencer à apprendre
koc
Jesteś zmarznięta. przyniosę ci koc.
rubbish
You never take the rubbish out!
commencer à apprendre
śmieci
Nigdy nie wyrzucasz śmieci!
lift
The lift in our building is broken.
commencer à apprendre
winda
Winda w naszym budynku jest zepsuta.
vase
Put the flowers in the vase.
commencer à apprendre
wazon
Wstaw kwiaty do wazonu.
furniture
This shop sells nice furniture.
commencer à apprendre
meble
W tym sklepie można kupić ładne meble.
desk
Whose desk is that?
commencer à apprendre
biurko
Czyje to biurko?
armchair
Granny is sleeping in the armchair.
commencer à apprendre
fotel
Babcia śpi w fotelu.
to decorate
We are decorating the living room.
commencer à apprendre
dekorować
Dekorujemy salon.
to renovate
They have to renovate their house.
commencer à apprendre
odnawiać
Muszą odnowić swój dom.
to build
He built his garage on his own.
commencer à apprendre
budować
Sam zbudował swój garaż.
stairs
Tom fell down the stairs and broke his leg.
commencer à apprendre
schody
Tom spadł ze schodów i złamał nogę.
toilet
Get out of the toilet! We have to go now!
commencer à apprendre
toaleta
Wyjdź z toalety! Musimy już iść!
wallpaper
This wallpaper is really beautiful.
commencer à apprendre
tapeta
Ta tapeta jest naprawdę piękna.
vacuum cleaner
The vacuum cleaner is behind the sofa.
commencer à apprendre
odkurzacz
Odkurzacz jest za kanapą.
shelf (l.mn. shelves)
I bought this shelf for your books yesterday.
commencer à apprendre
półka
Kupiłam wczoraj tę półkę na twoje książki.
heater
Your wet socks are on the heater.
commencer à apprendre
grzejnik
Twoje mokre skarpetki są na grzejniku.
comfortable
These chairs aren't very comfortable.
commencer à apprendre
wygodny
Te krzesła nie są zbyt wygodne.
cosy
We're staying in a cosy little hotel.
commencer à apprendre
przytulny
Nocujemy w małym. przytulnym hotelu.
messy
Her room is so messy.
commencer à apprendre
niechlujny
Jej pokój jest taki niechlujny.
tidy
Your room is tidy. Well done.
commencer à apprendre
posprzątany
Twój pokój jest posprzątany. Dobra robota.
ladder
Get off the ladder. please.
commencer à apprendre
drabina
Zejdź. proszę. z drabiny.
yard
I can't find Maggie. she isn't in the yard.
commencer à apprendre
podwórko. dziedziniec
Nie mogę znaleźć Maggie. nie ma jej na podwórku.
relationship
I can't stand this relationship anymore!
commencer à apprendre
związek
Nie mogę już dłużej znieść tego związku!
couple
What a lovely couple!
commencer à apprendre
para
Jaka urocza para!
person (l.mn. people)
He isn't the right person for you!
commencer à apprendre
osoba
On nie jest odpowiednią osobą dla Ciebie!
to go on a date
He'd like to go on a date with her.
commencer à apprendre
iść na randkę
On chciałby pójść z nią na randkę.
to cuddle
I want to cuddle her all the time!
commencer à apprendre
przytulać (się)
Chcę ją cały czas przytulać!
to hug
Hug me!
commencer à apprendre
przytulać. obejmować
Przytul mnie!
to kiss
My mum always kissed me goodnight.
commencer à apprendre
całować
Mama zawsze całowała mnie na dobranoc.
to fall in love
I fell in love with you at first sight!
commencer à apprendre
zakochać się
Zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia!
to propose
Jack knelt down and proposed to me.
commencer à apprendre
oświadczyć się
Jack ukląkł i oświadczył mi się.
to get engaged
We decided to get engaged after Christmas.
commencer à apprendre
zaręczyć się
Postanowiliśmy zaręczyć się po Świętach Bożego Narodzenia.
fiancé
Is this Ruth’s fiancé?
commencer à apprendre
narzeczony
Czy to jest narzeczony Ruth?
to marry someone
Marry me!
commencer à apprendre
poślubić kogoś
Wyjdź za mnie! (dosł. Poślub mnie! lub: Ożeń się ze mną!)
to make love
She hated making love to him.
commencer à apprendre
kochać się
Nie cierpiała się z nim kochać.
pregnant
She's pregnant with her first child.
commencer à apprendre
w ciąży
Jest w ciąży ze swoim pierwszym dzieckiem.
twins
Victor and Max are twins.
commencer à apprendre
bliźnięta
Victor i Max są bliźniakami.
only child (l.mn. only children)
Some only children are selfish.
commencer à apprendre
jedynak
Niektórzy jedynacy bywają samolubni.
siblings
Do you and your siblings go to the same school?
commencer à apprendre
rodzeństwo
Czy ty i twoje rodzeństwo chodzicie do tej samej szkoły?
niece
Her niece is playing in the swimming pool.
commencer à apprendre
siostrzenica / bratanica
Jej siostrzenica bawi się (teraz) w basenie.
nephew
How old is your nephew?
commencer à apprendre
siostrzeniec / bratanek
Ile lat ma twój bratanek?
relative
All of their relatives came to their wedding.
commencer à apprendre
krewna. krewny
Wszyscy krewni przyjechali na ich wesele.
to be related
Sue is related to the Prince of Wales!
commencer à apprendre
być spokrewnionym
Sue jest spokrewniona z Księciem Walii!
godmother
Is Ruth really your godmother?
commencer à apprendre
matka chrzestna
Czy Ruth naprawdę jest twoją matką chrzestną?
brother-in-law (l.mn. brothers-in-law)
My brother-in-law is as tall as me.
commencer à apprendre
szwagier
Mój szwagier jest tak wysoki jak ja.
sister-in-law (l.mn. sisters-in-law / my sister-in-law → my sister-in-law's)
That's my sister-in-law's car.
commencer à apprendre
szwagierka
To samochód mojej szwagierki.
father-in-law
Tom’s father-in-law teaches at the university.
commencer à apprendre
teść
Teść Toma uczy na uniwersytecie.
grandchild (l.mn. grandchildren)
How many grandchildren do you have?
commencer à apprendre
wnuk. wnuczka
Ile masz wnucząt?
to break up (synonim: to spilt up)
Don't break up with me like that!
commencer à apprendre
zerwać (z kimś)
Nie zrywaj ze mną w ten sposób!
ex-boyfriend
Mike is so similar to her ex-boyfriend!
commencer à apprendre
były chłopak
Mike jest tak podobny do jej byłego chłopaka!
to get back together
They got back together after a month.
commencer à apprendre
zejść się
Po miesiącu zeszli się ponownie.
paper
Give me that paper bag.
commencer à apprendre
papier
Daj mi tę papierową torebkę.
wood
We need some wood for our fireplace.
commencer à apprendre
drewno
Potrzebujemy trochę drewna do kominka.
metal
This gate is metal.
commencer à apprendre
metal
Ta brama jest metalowa.
plastic
I don't want a plastic bag.
commencer à apprendre
plastik
Nie chcę plastikowej reklamówki.
rubber
I use rubber gloves in the garden.
commencer à apprendre
guma
W ogrodzie używam gumowych rękawic.
brick
What's it made of? I think it's brick.
commencer à apprendre
cegła
Z czego to jest zrobione? Wydaje mi się. że to cegła.
stone
The kids were throwing stones into the lake.
commencer à apprendre
kamień
Dzieci wrzucały kamienie do jeziora.
soft
Her skin was soft and delicate.
commencer à apprendre
miękki
Jej skóra była miękka i delikatna.
hard
The hotel bed was too hard for me.
commencer à apprendre
twardy
Łóżko w hotelu było dla mnie za twarde.
heavy
What's inside? Some heavy things.
commencer à apprendre
ciężki
Co jest w środku? Jakieś ciężkie rzeczy.
light
These shoes are really light and comfortable.
commencer à apprendre
lekki
Te buty są naprawdę lekkie i wygodne.
empty
The box wasn't empty.
commencer à apprendre
pusty
Pudełko nie było puste.
full
The house is full of people.
commencer à apprendre
pełny
Dom jest pełen ludzi.
deep
Don't go into that water! It's deep!
commencer à apprendre
głęboki
Nie wchodź do tej wody! Jest głęboka!
shallow
The swimming pool for kids is shallow enough.
commencer à apprendre
płytki
Basen dla dzieci jest wystarczająco płytki.
narrow
The street is quite narrow.
commencer à apprendre
wąski
Ulica jest dosyć wąska.
wide
The corridor was wide. so children played football there.
commencer à apprendre
szeroki
Korytarz był szeroki. więc dzieci grały tam w piłkę.
gorgeous
She wore a really gorgeous dress.
commencer à apprendre
przepiękny
Miała na sobie naprawdę przepiękną suknię.
good-looking
Look at him! He's so good-looking!
commencer à apprendre
przystojny
Popatrz na niego! Jest taki przystojny!
attractive
My mother was very attractive when she was young.
commencer à apprendre
atrakcyjny
Moja mama była bardzo atrakcyjna. kiedy była młoda.
medium height
Your brother is of medium-height.
commencer à apprendre
średni wzrost
Twój brat jest średniego wzrostu.
broad-shouldered
He was a broad-shouldered man with a moustache.
commencer à apprendre
barczysty
Był barczystym mężczyzną z wąsami.
well-built
All firemen are well-built.
commencer à apprendre
dobrze zbudowany
Wszyscy strażacy są dobrze zbudowani.
fit
She's very fit for a 70-year-old.
commencer à apprendre
w dobrej formie
Jest w bardzo dobrej formie jak na 70-latkę.
weak
He was ill last week and now he is very weak.
commencer à apprendre
słaby
Chorował w zeszłym tygodniu i teraz jest bardzo słaby.
strong
He should carry that - he's stronger than her.
commencer à apprendre
silny
On powinien to nieść - jest od niej silniejszy.
haircut
I like your haircut.
commencer à apprendre
fryzura
Podoba mi się twoja fryzura.
ponytail
She shouldn't wear a ponytail.
commencer à apprendre
kucyk
Nie powinna nosić kucyka.
plait
Mum. will you make me a plait for school. please?
commencer à apprendre
warkocz
Mamo. zrobisz mi warkocz do szkoły?
fringe
You look good with that fringe.
commencer à apprendre
grzywka
Dobrze wyglądasz z tą grzywką.
greasy
His greasy hair was disgusting!
commencer à apprendre
przetłuszczony
Jego przetłuszczone włosy były obrzydliwe!
thick
There's a thick black hair on your shirt.
commencer à apprendre
gruby. gęsty
Na twojej koszuli jest gruby. czarny włos.
wavy
She has beautiful wavy hair.
commencer à apprendre
falowane
Ona ma piękne falowane włosy.
dark
I will colour my hair dark.
commencer à apprendre
ciemny. ciemno
Pofarbuję włosy na ciemno.
fair (colour)
My princess will have fair hair.
commencer à apprendre
jasny
Moja księżniczka będzie miała jasne włosy.
bald
Don't worry. you won't be bald.
commencer à apprendre
łysy
Nie martw się. nie będziesz łysy.
obese
She won't be obese. She only eats vegetables!
commencer à apprendre
otyły
Nie będzie otyła. Je tylko warzywa!
overweight
Will I be overweight. doctor?
commencer à apprendre
z nadwagą
Czy będę mieć nadwagę. doktorze?
skinny
She is so skinny. Will she be OK?
commencer à apprendre
chudy
Jest taka chuda. Czy wszystko będzie z nią w porządku?
figure
I love your figure.
commencer à apprendre
figura
Bardzo mi się podoba twoja figura.
body
The police found his body in the river.
commencer à apprendre
ciało
Policja znalazła jego ciało w rzece.
freckles
Will I get freckles from the sun?
commencer à apprendre
piegi
Dostanę piegów od słońca?
pimple
I hate these pimples!
commencer à apprendre
pryszcz
Nienawidzę tych pryszczy!
ankle
He twisted his ankle yesterday.
commencer à apprendre
kostka
Skręcił wczoraj kostkę.
elbow
She had a bandage around her elbow.
commencer à apprendre
łokieć
Miała zabandażowany łokieć.
finger
When I put a finger on my mouth. you must be quiet!
commencer à apprendre
palec u ręki
Kiedy kładę palec na ustach. musicie być cicho!
toe
You stepped on my toe! Be careful!
commencer à apprendre
palec u nogi
Stanąłeś mi na palec u nogi! Uważaj!
wrist
Why is your wrist swollen?
commencer à apprendre
nadgarstek
Dlaczego masz spuchnięty nadgarstek?
forehead
I always kiss my baby on his forehead.
commencer à apprendre
czoło
Zawsze całuję moje dziecko w czoło.
chin
Stop rubbing your chin.
commencer à apprendre
podbródek
Przestań trzeć podbródek.
cheek
Did he kiss you on the cheek?
commencer à apprendre
policzek
Pocałował cię w policzek?
muscle
Jim has big arm muscles.
commencer à apprendre
mięsień
Jim ma duże mięśnie ramion.
athletic
He doesn't look very athletic.
commencer à apprendre
wysportowany
On nie wygląda na wysportowanego.
delicate
She's got delicate features.
commencer à apprendre
delikatny. kruchy
Ma delikatne rysy twarzy.
skin
You'll burn your skin. Sit in the shade.
commencer à apprendre
skóra
Spalisz sobie skórę. Siądź w cieniu.
pale
You're very pale today.
commencer à apprendre
blady
Jesteś dziś bardzo blady.
tan
She came back from Spain with a beautiful tan.
commencer à apprendre
opalenizna
Wróciła z Hiszpanii z piękną opalenizną.
clothes
Are all these your clothes?
commencer à apprendre
ubrania
Czy te wszystkie ubrania są twoje?
blouse
Put your blouse on.
commencer à apprendre
bluzka
Załóż bluzkę.
underwear
Don’t forget to pack some underwear.
commencer à apprendre
bielizna
Nie zapomnij spakować bielizny.
tie
The professor wore a gray suit and a blue tie.
commencer à apprendre
krawat
Profesor był ubrany w szary garnitur i niebieski krawat.
earring
Gold earrings don’t suit Betty.
commencer à apprendre
kolczyk
Złote kolczyki nie pasują Betty.
necklace
I bought a pearl necklace for my wife.
commencer à apprendre
naszyjnik
Kupiłem żonie naszyjnik z pereł.
ring
My fiancé gave me a gold ring.
commencer à apprendre
pierścionek
Narzeczony dał mi złoty pierścionek.
tight
I can't breathe! This dress is too tight!
commencer à apprendre
ciasny
Nie mogę oddychać! Ta sukienka jest za ciasna!
loose
I like long. loose skirts.
commencer à apprendre
luźny
Lubię długie. luźne spódnice.
sweater
This sweater suits you.
commencer à apprendre
sweter
Ten sweter ci pasuje.
polo neck
I hate this polo neck! Throw it away!
commencer à apprendre
golf
Nie cierpię tego golfa! Wyrzuć go!
sweatshirt
She always wears the same sweatshirt in the gym.
commencer à apprendre
bluza
Na siłowni zawsze ma na sobie tę samą bluzę.
tracksuit
I saw a great tracksuit in a shop yesterday.
commencer à apprendre
dres
Widziałem wczoraj świetny dres w sklepie.
leggings
The leggings you wore yesterday are lovely.
commencer à apprendre
leginsy
Leginsy. w które byłaś wczoraj ubrana. są śliczne.
high heels
Fran looks really sexy in high heels!
commencer à apprendre
wysokie obcasy
Fran wygląda bardzo seksownie na wysokich obcasach!
button
I have lost two buttons off this shirt.
commencer à apprendre
guzik
Zgubiłem dwa guziki od tej koszuli.
to button up
Button up! You look awful!
commencer à apprendre
zapinać guziki
Zapnij guziki! Wyglądasz okropnie!
to do up
Do up your trousers for God's sake!
commencer à apprendre
zapinać. zawiązywać
Zapnij spodnie. na miłość boską!
to put on
I want to put on this dress now.
commencer à apprendre
zakładać
Chcę teraz założyć tę sukienkę.
to take off
Take off your shoes. I have just cleaned the floor.
commencer à apprendre
zdejmować
Zdejmij buty. Właśnie umyłam podłogę.
to wear
Which dress will you wear to the party?
commencer à apprendre
nosić (na sobie)
Którą sukienkę założysz na imprezę?
handbag
I can't afford this handbag! It's too expensive.
commencer à apprendre
torebka
Nie stać mnie na tę torebkę. Jest za droga.
department store
We will look for a present for John in a department store.
commencer à apprendre
dom towarowy
Prezentu dla Johna poszukamy w domu towarowym.
opening hours
What are the opening hours?
commencer à apprendre
godziny otwarcia
Jakie są godziny otwarcia?
price tag
I can't see the price tag.
commencer à apprendre
etykieta z ceną
Nie widzę etykiety z ceną.
to shop online
I never shop online. I prefer traditional ways.
commencer à apprendre
kupować przez Internet
Nigdy nie kupuję przez Internet. Wolę tradycyjne sposoby.
delivery
How long will the delivery take?
commencer à apprendre
dostawa
Jak długo zajmie dostawa?
to return something
I'd like to return this shirt. please.
commencer à apprendre
zwracać (do sklepu)
Chciałbym zwrócić tę koszulę.
to exchange
Can I exchange it for a bigger size?
commencer à apprendre
wymieniać
Czy mogę to wymienić na większy rozmiar?
changing room
Where are the changing rooms?
commencer à apprendre
przymierzalnia
Gdzie są przymierzalnie?
to pay cash
I can't pay cash. I've forgotten my wallet.
commencer à apprendre
płacić gotówką
Nie mogę zapłacić gotówką. zapomniałem portfela.
to pay by credit card
Can I pay by credit card?
commencer à apprendre
płacić kartą
Czy mogę zapłacić kartą?
checkout
Where is the checkout?
commencer à apprendre
kasa
Gdzie jest kasa?
to queue
I hate this club. You always have to queue.
commencer à apprendre
stać w kolejce
Nie cierpię tego klubu. Zawsze trzeba czekać w kolejce.
receipt
Would you like a receipt?
commencer à apprendre
paragon
Chce pani paragon?
customer
Some customers are here everyday.
commencer à apprendre
klient
Niektórzy klienci są tutaj codziennie.
consumer
I will go to the consumer court with this!
commencer à apprendre
konsument
Pójdę z tym do sądu do spraw konsumenta!
stall
She bought some vegetables at a market stall.
commencer à apprendre
stoisko
Kupiła trochę warzyw na targowym stoisku.
product
I accept only high quality products.
commencer à apprendre
produkt
Akceptuję tylko produkty wysokiej jakości.
item
How many items would you like to return?
commencer à apprendre
artykuł. rzecz
Ile artykułów chce pan zwrócić?
to choose
They always choose quality over quantity.
commencer à apprendre
wybierać
Zawsze wybierają jakość a nie ilość.
generous
My husband is so generous.
commencer à apprendre
hojny
Mój mąż jest taki hojny.
smart
He is the smartest child in our class.
commencer à apprendre
bystry. sprytny
Jest najbystrzejszym dzieckiem w naszej klasie.
funny
Tell me a funny joke.
commencer à apprendre
śmieszny
Powiedz mi śmieszny kawał.
sense of humour
I love your sense of humour.
commencer à apprendre
poczucie humoru
Uwielbiam twoje poczucie humoru.
lazy
My cat is very lazy. he can sleep all day long.
commencer à apprendre
leniwy
Mój kot jest bardzo leniwy. potrafi spać cały dzień.
hard-working
All people in my company are hard-working.
commencer à apprendre
pracowity
Wszyscy ludzie w mojej firmie są pracowici.
open-minded
Unfortunately. he is not an open-minded person.
commencer à apprendre
otwarty. wolny od uprzedzeń
Niestety. on nie jest otwartą osobą.
stupid
Don't be stupid!
commencer à apprendre
głupi
Nie bądź głupi!
silly
Don't be silly! I'm not going to leave you.
commencer à apprendre
niemądry
Nie bądź niemądry! Nie zamierzam cię opuścić.
mean
He never gives me any money - he is so mean.
commencer à apprendre
skąpy
Nigdy nie daje mi żadnych pieniędzy - jest taki skąpy.
polite
When you work with people. you have to be polite.
commencer à apprendre
uprzejmy
Kiedy pracujesz z ludźmi. musisz być uprzejmy.
energetic
Kids are always so energetic.
commencer à apprendre
energiczny
Dzieciaki są zawsze takie energiczne.
gentle
I promise I will be gentle. Don't be afraid.
commencer à apprendre
łagodny. delikatny
Obiecuję. że będę delikatna. Nie bój się.
responsible
Who's responsible for this?
commencer à apprendre
odpowiedzialny
Kto jest za to odpowiedzialny?
helpful
I can always count on you - you're very helpful.
commencer à apprendre
pomocny
Zawsze mogę na ciebie liczyć. jesteś bardzo pomocny.
careful
Little kids are never careful.
commencer à apprendre
ostrożny
Małe dzieci nigdy nie są ostrożne.
moody
I don't like moody people.
commencer à apprendre
humorzasty
Nie lubię humorzastych ludzi.
optimistic
Optimistic people have better lives.
commencer à apprendre
optymistyczny
Optymistyczni ludzie mają lepsze życie.
pessimistic
Stop being so pessimistic!
commencer à apprendre
pesymistyczny
Przestań być taki pesymistyczny!
mature
My brother is more mature than me.
commencer à apprendre
dojrzały (o osobie)
Mój brat jest bardziej dojrzały niż ja.
frank
Your frank words surprise me.
commencer à apprendre
szczery
Twoje szczere słowa mnie zaskakują.
lively
You've always been very lively.
commencer à apprendre
żywiołowy. pełen życia
Zawsze byłaś bardzo żywiołowa.
sensitive
She has always been a very sensitive girl.
commencer à apprendre
wrażliwy
Zawsze była bardzo wrażliwą dziewczyną.
sensible
Jack has done a sensible thing.
commencer à apprendre
rozsądny
Jack zrobił rozsądną rzecz.
naive
Have you always been so naive?
commencer à apprendre
naiwny
Zawsze byłaś taka naiwna?
wise
Haven't they made a wise decision?
commencer à apprendre
mądry
Czy nie podjęli mądrej decyzji?
modest
Jane has never been a modest person.
commencer à apprendre
skromny
Jane nigdy nie była skromną osobą.
chess
I love playing chess with my grandson.
commencer à apprendre
szachy
Uwielbiam grać w szachy z moim wnukiem.
literature
My little sister studies French literature.
commencer à apprendre
literatura
Moja młodsza siostra studiuje literaturę francuską.
gallery
Have you seen the new exhibition in the gallery?
commencer à apprendre
galeria
Widziałeś nową wystawę w galerii?
restaurant
Would you like to go to a restaurant with me?
commencer à apprendre
restauracja
Czy chciałabyś pójść ze mną do restauracji?
café
The café around the corner serves delicious cakes.
commencer à apprendre
kawiarnia
W kawiarni za rogiem podają przepyszne ciastka.
pub
Let's go to a pub and have a beer.
commencer à apprendre
bar. pub
Chodźmy do baru na piwo.
to lie
I am going to lie in bed all day long.
commencer à apprendre
leżeć
Zamierzam leżeć w łóżku cały dzień.
to sit
Sit still for one minute!
commencer à apprendre
siedzieć
Siedź spokojnie przez minutę!
interest
Kids usually lose interest in a few minutes.
commencer à apprendre
zainteresowanie
Dzieci zwykle tracą zainteresowanie po kilku minutach.
leisure
Leisure time! Finally!
commencer à apprendre
rekreacja. wypoczynek
Czas na wypoczynek! W końcu!
to have fun
Fran doesn't know how to have fun at all!
commencer à apprendre
dobrze się bawić
Fran kompletnie nie umie dobrze się bawić!
to get some rest
I need to get some rest after this week.
commencer à apprendre
odpocząć
Muszę trochę odpocząć po tym tygodniu.
favourite
Who's your favourite band?
commencer à apprendre
ulubiony
Jaki jest twój ulubiony zespół?
novel
She writes amazing novels for children.
commencer à apprendre
powieść
Ona pisze zachwycające powieści dla dzieci.
board game
Let's buy him a board game for his birthday!
commencer à apprendre
gra planszowa
Kupmy mu grę planszową na urodziny!
to gossip
He loves gossiping. Never tell him your secrets!
commencer à apprendre
plotkować
On uwielbia plotkować. Nigdy nie powierzaj mu swoich sekretów!
to meet up with friends
We decided to meet up with our friends in the evening.
commencer à apprendre
spotkać się z przyjaciółmi
Zdecydowaliśmy się spotkać z przyjaciółmi wieczorem.
to meet new people
You should meet some new people.
commencer à apprendre
poznawać nowe osoby
Powinnaś poznać jakichś nowych ludzi.
to invite
They have invited us to their wedding.
commencer à apprendre
zapraszać
Zaprosili nas na swój ślub.
to introduce
Let me introduce you to my wife.
commencer à apprendre
przedstawiać
Pozwoli pan. że przedstawię panu moją żonę.
to party
The only thing Paul can do well is party.
commencer à apprendre
imprezować
Jedyne. co Paweł potrafi robić dobrze. to imprezować.
to do puzzles
Teenagers like doing puzzles.
commencer à apprendre
układać puzzle
Nastolatki lubią układać puzzle.
to draw
Draw me your family.
commencer à apprendre
rysować
Narysuj mi swoją rodzinę.
picnic
Let's have a picnic in the park!
commencer à apprendre
piknik
Zróbmy piknik w parku!
to go out of town
He has gone out of town and will be back on Monday.
commencer à apprendre
wyjechać z miasta
Wyjechał z miasta i wróci w poniedziałek.
funfair
I used to love funfairs when I was little.
commencer à apprendre
wesołe miasteczko
Uwielbiałem wesołe miasteczka. kiedy byłem mały.
carnival
Do you celebrate the carnival?
commencer à apprendre
karnawał
Świętujesz karnawał?
music festival
We are going to perform at the music festival!
commencer à apprendre
festiwal muzyczny
Wystąpimy na festiwalu muzycznym!
to see a play
They went to the theatre to see a play.
commencer à apprendre
zobaczyć sztukę
Poszli do teatru. żeby zobaczyć sztukę.
sweet
This cake is too sweet for me.
commencer à apprendre
słodki
To ciasto jest dla mnie za słodkie.
salty
The soup is not salty enough.
commencer à apprendre
słony
Zupa jest za mało słona.
sour
The milk has gone sour.
commencer à apprendre
kwaśny
Mleko skwaśniało.
bitter
This chocolate has a very bitter flavour.
commencer à apprendre
gorzki
Ta czekolada ma bardzo gorzki smak.
tasty
This restaurant serves tasty salads.
commencer à apprendre
smaczny
Ta restauracja serwuje smaczne sałatki.
to bake
My dad bakes the best shortbread cookies.
commencer à apprendre
piec
Mój tata piecze najlepsze kruche ciasteczka.
to fry
The cook is frying some mushrooms.
commencer à apprendre
smażyć
Kucharz smaży grzyby.
to cut
The butcher cut the meat into thin slices.
commencer à apprendre
kroić
Rzeźnik pokroił mięso na cienkie plasterki.
to slice
Can you slice the ham. please?
commencer à apprendre
kroić w plastry
Możesz pokroić szynkę w plastry. proszę?
to peel
Can you peel the carrots?
commencer à apprendre
obierać
Możesz obrać marchewki?
to chop
Chop the onion.
commencer à apprendre
siekać
Posiekaj cebulę.
saucepan
Cover the saucepan with a lid.
commencer à apprendre
garnek
Przykryj garnek pokrywką.
kettle
We bought our mum a new kettle.
commencer à apprendre
czajnik
Kupiliśmy mamie nowy czajnik.
plate
Put the plates on the table.
commencer à apprendre
talerz
Połóż talerze na stole.
spoon
The spoons are in the drawer.
commencer à apprendre
łyżka
Łyżki są w szufladzie.
fork
Where is my fork?
commencer à apprendre
widelec
Gdzie jest mój widelec?
knife (l.mn. knives)
Put the knife in the dishwasher.
commencer à apprendre
nóż
Włóż nóż do zmywarki.
mug
I start the day with a mug of coffee.
commencer à apprendre
kubek
Dzień zaczynam od kubka kawy.
cup
I'd like a cup of coffee. please.
commencer à apprendre
filiżanka
Chciałbym filiżankę kawy.
glass
Would you like a glass of water?
commencer à apprendre
szklanka. kieliszek
Chciałbyś szklankę wody?
lid
Lift the lid carefully.
commencer à apprendre
pokrywka
Podnieś pokrywkę ostrożnie.
frying pan
Heat the oil in the frying pan.
commencer à apprendre
patelnia
Podgrzej olej na patelni.
onion
We buy onions from a farmer.
commencer à apprendre
cebula
Kupujemy cebulę od rolnika.
garlic
The soup smells of garlic.
commencer à apprendre
czosnek
Ta zupa pachnie czosnkiem.
pepper
Mexican peppers are very spicy.
commencer à apprendre
papryka
Meksykańskie papryczki są bardzo ostre.
spicy
This dish is too spicy.
commencer à apprendre
ostry. pikantny
To danie jest zbyt pikantne.
seasoning
I prefer mild seasonings.
commencer à apprendre
przyprawa
Wolę delikatne przyprawy.
sausage
The cook put the sausage into the oven.
commencer à apprendre
kiełbasa
Kucharz włożył kiełbasę do piekarnika.
beef
My husband prefers roast beef to chicken.
commencer à apprendre
wołowina
Mój mąż woli pieczoną wołowinę niż kurczaka.
pork
I don't like pork.
commencer à apprendre
wieprzowina
Nie lubię wieprzowiny.
pear
Let's take some pears for the picnic.
commencer à apprendre
gruszka
Weźmy kilka gruszek na piknik.
raspberry (l.mn. raspberries)
Raspberries are sweet and juicy.
commencer à apprendre
malina
Maliny są słodkie i soczyste.
peach (l.mn. peaches)
Peaches are my favourite snack.
commencer à apprendre
brzoskwinia
Brzoskwinie to moja ulubiona przekąska.
pineapple
Do you like pineapple on pizza?
commencer à apprendre
ananas
Lubisz ananasa na pizzy?
grapes
Put the grapes in the bowl.
commencer à apprendre
winogrona
Włóż winogrona do miski.
salad
The salmon salad is my favourite.
commencer à apprendre
sałatka
Sałatka z łososia jest moją ulubioną.
chips
Fish and chips for me.
commencer à apprendre
frytki
Ryba z frytkami dla mnie.
dressing
Put the dressing on the salad.
commencer à apprendre
sos do sałatki
Polej sałatkę sosem.
ham
Put one slice of ham in my roll.
commencer à apprendre
szynka
Włóż jeden plasterek szynki do mojej bułki.
crisps
Crisps are not healthy.
commencer à apprendre
czipsy
Czipsy nie są zdrowe.
beer
What's your favourite beer?
commencer à apprendre
piwo
Jakie jest twoje ulubione piwo?
meal
Breakfast is the most important meal.
commencer à apprendre
posiłek
Śniadanie to najważniejszy posiłek.
to enjoy
I've always enjoyed cooking.
commencer à apprendre
lubić coś robić
Zawsze lubiłam gotowanie.
to trust
Trust me. he's always been like that.
commencer à apprendre
ufać
Zaufaj mi. on zawsze taki był.
to rely on someone
They've always relied on each other.
commencer à apprendre
polegać na kimś
Zawsze na sobie polegali.
to believe
Believe it or not. I have just passed my exam!
commencer à apprendre
wierzyć
Możesz mi wierzyć lub nie. ale właśnie zdałam egzamin!
to hope
I hope to see you soon!
commencer à apprendre
mieć nadzieję
Mam nadzieję. że cię wkrótce zobaczę!
to be frightened
I have always been frightened of spiders.
commencer à apprendre
bać się
Zawsze bałam się pająków.
to argue
What a calm day. we haven't argued at all!
commencer à apprendre
kłócić się
Jaki spokojny dzień. w ogóle się nie kłóciliśmy!
to agree
We've agreed to go to the seaside.
commencer à apprendre
zgadzać się. uzgadniać
Uzgodniliśmy. że pojedziemy nad morze.
opinion
In my opinion you shouldn't go there.
commencer à apprendre
opinia. zdanie
Moim zdaniem nie powinnaś tam iść.
point of view
From his point of view we are all bad.
commencer à apprendre
punkt widzenia
Z jego punktu widzenia wszyscy jesteśmy źli.
joy
She jumped for joy when she saw me.
commencer à apprendre
radość
Podskoczyła z radości. kiedy mnie zobaczyła.
don't mind
She doesn't mind getting up early.
commencer à apprendre
nie mieć nic przeciwko
Ona nie ma nic przeciwko wstawaniu wcześnie rano.
amused
I was amused and angry at the same time.
commencer à apprendre
rozbawiony
Byłem rozbawiony i zły jednocześnie.
excited
Everybody was excited before the concert.
commencer à apprendre
podeksytowany
Wszyscy byli podekscytowani przed koncertem.
curious
The cat was curious and was looking at us with interest.
commencer à apprendre
ciekawy
Kot był ciekawy i patrzył na nas z zainteresowaniem.
to look forward to something
I was looking forward to seeing the film.
commencer à apprendre
nie móc się czegoś doczekać
Nie mogłem się doczekać. żeby zobaczyć ten film.
to doubt
She wasn't listening. I'm sure. - I doubt it.
commencer à apprendre
wątpić
Ona nas nie słuchała. jestem pewien. - Wątpię.
to shout
Luckily they weren't shouting.
commencer à apprendre
krzyczeć
Na szczęście nie krzyczeli.
upset
Was she crying? She looked upset.
commencer à apprendre
zmartwiony. zdenerwowany
Czy ona płakała? Wyglądała na zmartwioną.
to be in a good mood
Why was daddy singing? - He was in a very good mood.
commencer à apprendre
być w dobrym nastroju
Dlaczego tata śpiewał? - Był w bardzo dobrym nastroju.
frustrated
Were you biting your nails during the match? - Yes. I was very frustrated.
commencer à apprendre
sfrustrowany
Obgryzałaś paznokcie podczas meczu? - Tak. byłam bardzo sfrustrowana.
depressed
He was very depressed when his mother died.
commencer à apprendre
przygnębiony
Był bardzo przygnębiony. kiedy umarła jego matka.
to feel down
Since we broke up I have been feeling down.
commencer à apprendre
mieć doła
Od kiedy zerwaliśmy. mam doła.
to regret
I regret my decision.
commencer à apprendre
żałować
Żałuję mojej decyzji.
to sigh
Mum sighed and got up.
commencer à apprendre
wzdychać
Mama westchnęła i wstała.
towards
He was going towards my house.
commencer à apprendre
w kierunku. ku
On szedł w kierunku mojego domu.
through
We were running through the forest.
commencer à apprendre
przez (środek czegoś)
Biegliśmy przez las.
along
She was walking along the street.
commencer à apprendre
wzdłuż
Ona szła wzdłuż ulicy.
into
We aren't going into the palace.
commencer à apprendre
do (środka)
Nie wchodzimy do pałacu.
across
Are they driving across the bridge?
commencer à apprendre
przez (na drugą stronę)
Czy oni jadą przez most?
past
Was she running past the shop at that moment?
commencer à apprendre
obok (mijając coś)
Czy w tamtej chwili ona przebiegała obok sklepu?
out of
Were you walking out of the house at that time?
commencer à apprendre
z (czegoś. na zewnątrz)
Czy wychodziłeś wtedy z domu?
around
Did you look around the house?
commencer à apprendre
dookoła. wokół
Rozejrzałeś się wokół domu?
to stand
If you stand. people hear you better.
commencer à apprendre
stać
Kiedy stoisz. lepiej cię słychać.
to jump
The cat gets scared when you jump like that.
commencer à apprendre
skakać
Kot się boi. kiedy tak skaczesz.
to bring
When it rains. I bring the washing in.
commencer à apprendre
przynosić
Kiedy pada. przynoszę pranie do domu.
to carry
He carries a gun if he's on duty.
commencer à apprendre
nosić
Nosi ze sobą pistolet. jeśli jest na służbie.
to climb
They climbed Mount Everest on 10 March 2004.
commencer à apprendre
wspinać się
Wspięli się na Mount Everest 10 marca 2004 r.
to take a step
Turn around and take a step forward.
commencer à apprendre
robić krok
Odwróć się i zrób krok naprzód.
to move
Don't move! - shouted the police officer.
commencer à apprendre
ruszać się. poruszać
Nie ruszać się! - krzyknął policjant.
world
The world around us is so beautiful!
commencer à apprendre
świat
Świat dookoła nas jest taki piękny!
environment
We have to protect our environment.
commencer à apprendre
środowisko
Musimy chronić nasze środowisko.
planet
Men and women are from different planets.
commencer à apprendre
planeta
Mężczyźni i kobiety są z innych planet.
star
The stars are shining brightly tonight.
commencer à apprendre
gwiazda
Gwiazdy jasno dzisiaj świecą.
the universe
We are not alone in the universe.
commencer à apprendre
kosmos
Nie jesteśmy sami w kosmosie.
earth
We need to protect the Earth.
commencer à apprendre
ziemia
Musimy chronić planetę Ziemię.
frosty
It’s a frosty morning. put something warm on.
commencer à apprendre
mroźny
Ranek jest mroźny. włóż coś ciepłego.
freezing
Close the window. it's freezing here!
commencer à apprendre
lodowato
Zamknij okno. tu jest lodowato.
ice
Be careful not to slip on the ice!
commencer à apprendre
lód
Uważaj. żeby się nie pośliznąć na lodzie!
hill
He was riding down the hill when he fell off his bike.
commencer à apprendre
pagórek
Zjeżdżał z pagórka. kiedy spadł z roweru.
grass
Susan was sitting on the grass and reading a book.
commencer à apprendre
trawa
Susan siedziała na trawie i czytała książkę.
leaf (l.mn. leaves)
The trees in my garden lost their leaves last month.
commencer à apprendre
liść
W zeszłym miesiącu spadły liście z drzew w moim ogrodzie.
wild
I am afraid of wild animals.
commencer à apprendre
dziki
Boję się dzikich zwierząt.
rainforest
The colours of the rainforests are amazing.
commencer à apprendre
las deszczowy
Kolory lasów deszczowych są zachwycające.
air
The air in big cities is very polluted.
commencer à apprendre
powietrze
Powietrze w dużych miastach jest bardzo zanieczyszczone.
chilly
Tomorrow will be chilly.
commencer à apprendre
chłodny
Jutro będzie chłodno.
thunder
Did you hear the thunder last night?
commencer à apprendre
grzmot
Słyszałeś grzmoty wczoraj w nocy?
lightning
Look at that lightning!
commencer à apprendre
błyskawica
Popatrz na tę błyskawicę!
peak
We reached that mountain peak last year!
commencer à apprendre
szczyt
W zeszłym roku wspięliśmy się na tamten szczyt!
fog
The fog is too dense to drive.
commencer à apprendre
mgła
Mgła jest zbyt gęsta. żeby prowadzić.
waterfall
I would like to see The Niagara Waterfall.
commencer à apprendre
wodospad
Chciałbym zobaczyć wodospad Niagara.
polluted
The river is very polluted - you can't swim here.
commencer à apprendre
zanieczyszczony
Rzeka jest bardzo zanieczyszczona - nie możecie tu pływać.
volcano
You have to leave town - the volcano is going to erupt!
commencer à apprendre
wulkan
Musicie opuścić miasto - wulkan wybuchnie!
island
You don't have to go to the island today.
commencer à apprendre
wyspa
Nie musisz dziś jechać na wyspę.
beach
Do we have to go to the beach again?
commencer à apprendre
plaża
Musimy znów jechać na plażę?
sand
My nephew is playing with the sand.
commencer à apprendre
piasek
Mój bratanek bawi się piaskiem.
desert
The African safari starts in the desert.
commencer à apprendre
pustynia
Afrykańskie safari zaczyna się na pustyni.
rocky
The seashore is quite rocky here. so don't go barefoot.
commencer à apprendre
skalisty
Dno morza jest tu skaliste. więc nie wchodź na bosaka.
wave
Look at these huge waves!
commencer à apprendre
fala
Popatrz na te ogromne fale!
disaster
The divorce was a real disaster for me.
commencer à apprendre
katastrofa
Rozwód był dla mnie prawdziwą katastrofą.
earthquake
Many people died in the last earthquake here.
commencer à apprendre
trzęsienie ziemi
Wiele osób zginęło tutaj w ostatnim trzęsieniu ziemi.
sunrise
We are going to see the sunrise on the beach.
commencer à apprendre
wschód słońca
Zamierzamy oglądać wschód słońca na plaży.
north
We shouldn't go north.
commencer à apprendre
północ (kierunek)
Nie powinniśmy iść na północ.
south
The south of the country is really beautiful.
commencer à apprendre
południe (kierunek)
Południe kraju jest naprawdę piękne.
east
She lives in the east of Poland.
commencer à apprendre
wschód (kierunek)
Ona mieszka na wschodzie Polski.
west
I like films about the Wild West.
commencer à apprendre
zachód (kierunek)
Lubię filmy o Dzikim Zachodzie.
city hall
The concert is in the city hall.
commencer à apprendre
ratusz
Koncert jest w ratuszu.
building
Our company has moved to a new building.
commencer à apprendre
budynek
Nasza firma przeniosła się do nowego budynku.
suburb
They bought a house in the suburbs.
commencer à apprendre
przedmieście
Kupili dom na przedmieściach.
pavement
You can’t park on the pavement.
commencer à apprendre
chodnik
Nie wolno parkować na chodniku.
district
Camden Town is a fashionable district.
commencer à apprendre
dzielnica
Camden Town to modna dzielnica.
dangerous
It's a dangerous street at night.
commencer à apprendre
niebezpieczny
To niebezpieczna ulica w nocy.
safe
We are safe here.
commencer à apprendre
bezpieczny
Tutaj jesteśmy bezpieczni.
crossroads
Turn right at the next crossroads.
commencer à apprendre
skrzyżowanie
Na następnym skrzyżowaniu skręć w prawo.
neighbourhood
This is not a safe neighbourhood.
commencer à apprendre
okolica
To nie jest bezpieczna okolica.
petrol station
The closest petrol station is 100 km away.
commencer à apprendre
stacja benzynowa
Najbliższa stacja benzynowa jest za 100 km.
traffic
The traffic is huge now.
commencer à apprendre
ruch uliczny
Teraz jest ogromny ruch uliczny.
traffic lights
Turn left at the traffic lights.
commencer à apprendre
światła drogowe
Na światłach skręć w lewo.
pedestrian crossing
We have to find a pedestrian crossing.
commencer à apprendre
przejście dla pieszych
Musimy znaleźć przejście dla pieszych.
centre
The best shops are in the city centre.
commencer à apprendre
centrum
Najlepsze sklepy są w centrum miasta.
gate
Is the gate open?
commencer à apprendre
brama
Czy brama jest otwarta?
public transport
I often use public transport on holidays.
commencer à apprendre
transport publiczny
Na wakacjach często używam transportu publicznego.
opera
Magda works in the opera house.
commencer à apprendre
opera
Magda pracuje w operze.
monument
Look at the monument on your left.
commencer à apprendre
pomnik. zabytek
Popatrzcie na pomnik po waszej lewej.
factory
Factory workers don't earn much.
commencer à apprendre
fabryka
Pracownicy fabryki nie zarabiają dużo.
escalator
My dog is afraid of escalators.
commencer à apprendre
schody ruchome
Mój pies boi się ruchomych schodów.
skyscraper
My office is on the 14th floor of a skyscraper.
commencer à apprendre
drapacz chmur
Moje biuro jest na 14. piętrze drapacza chmur.
traveller
He is a brave traveller.
commencer à apprendre
podróżnik
On jest odważnym podróżnikiem.
to leave
We have to leave in half an hour.
commencer à apprendre
wychodzić
Musimy wyjść za pół godziny.
to arrive
She arrived here on 2nd May 2012.
commencer à apprendre
przyjeżdżać
Przyjechała tu 2 maja 2012 r.
package holiday
They always choose package holidays.
commencer à apprendre
wakacje zorganizowane
Oni zawsze wybierają wakacje zorganizowane.
platform
I am waiting on the platform.
commencer à apprendre
peron
Czekam na peronie.
visa
You need to have a visa to visit some countries.
commencer à apprendre
wiza
Żeby zwiedzić niektóre kraje. potrzeba wizy.
border
We have just crossed the border.
commencer à apprendre
granica
Właśnie przekroczyliśmy granicę.
to fly
Penguins can't fly.
commencer à apprendre
latać
Pingwiny nie potrafią latać.
to stay
We are staying in a beautiful hotel.
commencer à apprendre
zostać. zatrzymać się
Zatrzymaliśmy się w pięknym hotelu.
boat
I won't get on the boat!
commencer à apprendre
łódka
Nie wsiądę do tej łódki!
cruise
We went on a wonderful cruise last July.
commencer à apprendre
rejs
W zeszłym roku w lipcu popłynęliśmy na wspaniały rejs.
to visit
I have never visited my aunt in Sweden.
commencer à apprendre
odwiedzać. zwiedzać
Nigdy nie odwiedziłem mojej cioci w Szwecji.
to do sightseeing
Are you going to do any sightseeing?
commencer à apprendre
zwiedzać
Zamierzasz w ogóle pozwiedzać?
window seat
I feel sick if I don't have a window seat.
commencer à apprendre
miejsce przy oknie
Źle się czuję. kiedy nie mam miejsca przy oknie.
aisle seat
May I have an aisle seat. please?
commencer à apprendre
miejsce przy przejściu
Czy mogę prosić o miejsce przy przejściu?
to check in
Have you checked in yet?
commencer à apprendre
zgłosić się do odprawy
Czy zgłosiłeś się już do odprawy?
boarding card
Can I see your boarding card. please?
commencer à apprendre
karta pokładowa
Czy mogę zobaczyć pani kartę pokładową?
on board
I will call you when we get on board.
commencer à apprendre
na pokładzie
Zadzwonię do ciebie. kiedy będziemy na pokładzie.
to miss a train
She has never missed a train.
commencer à apprendre
spóźnić się na pociąg
Ona nigdy nie spóźniła się na pociąg.
to catch a bus
I have to catch the bus. sorry!
commencer à apprendre
złapać autobus
Muszę złapać autobus. przepraszam!
travel agent's
It's the best travel agent's in the city.
commencer à apprendre
biuro podróży
To najlepsze biuro podróży w mieście.
flight attendant
The flight attendant was really helpful.
commencer à apprendre
steward
Stewardessa była naprawdę pomocna.
hand luggage
Put the hand luggage under your seat. please.
commencer à apprendre
bagaż podręczny
Proszę położyć bagaż podręczny pod siedzeniem.
suitcase
What's in your suitcase?
commencer à apprendre
walizka
Co jest w twojej walizce?
to pack
Have you packed the towels?
commencer à apprendre
pakować
Spakowałeś ręczniki?
to get on a bus
Get on the bus! Quick!
commencer à apprendre
wsiadać do autobusu
Wsiadaj do autobusu! Szybko!
to get off a train
You have to get off the train in London.
commencer à apprendre
wysiadać z pociągu
Musisz wysiąść z pociągu w Londynie.
to send a postcard
Send me a postcard from Italy.
commencer à apprendre
wysyłać kartkę
Wyślij mi kartkę z Włoch.
injection
I’m scared of injections.
commencer à apprendre
zastrzyk
Boję się zastrzyków.
painkiller
I need a painkiller right now!
commencer à apprendre
środek przeciwbólowy
Potrzebuję środka przeciwbólowego w tej chwili!
syrup
Can you give me some syrup for a sore throat?
commencer à apprendre
syrop
Czy może mi pani dać jakiś syrop na ból gardła?
infection
I had a similar ear infection last week.
commencer à apprendre
infekcja
W zeszłym tygodniu miałem podobną infekcję ucha.
cancer
She suffered from the same kind of cancer.
commencer à apprendre
nowotwór
Chorowała na ten sam typ nowotworu.
virus
The same medicine won't help you against two different viruses.
commencer à apprendre
wirus
Te same lekarstwa nie pomogą ci na dwa różne wirusy.
brain
Our brain is very powerful.
commencer à apprendre
mózg
Nasz mózg ma duże możliwości.
vitamins
Have you taken your vitamins today?
commencer à apprendre
witaminy
Brałeś dzisiaj swoje witaminy?
blood
I lost a lot of blood in the car accident.
commencer à apprendre
krew
Straciłem dużo krwi w tym wypadku samochodowym.
blood test
When I was pregnant. I had a blood test every thirty days.
commencer à apprendre
badania krwi
Kiedy byłam w ciąży. robiłam badania krwi co trzydzieści dni.
disease
It's such an awful disease!
commencer à apprendre
choroba
To taka okropna choroba!
to check temperature
Check Jim's temperature. he looks hot.
commencer à apprendre
mierzyć temperaturę
Zmierz temperaturę Jima. wygląda na rozgorączkowanego.
to fall ill
I didn't want to fall ill.
commencer à apprendre
zachorować. rozchorować się
Nie chciałam się rozchorować.
to get well
Get well soon!
commencer à apprendre
wyzdrowieć
Szybkiego powrotu do zdrowia! (dosł. Wyzdrowiej szybko!)
to sweat
My father is a big man and he sweats a lot.
commencer à apprendre
pocić się
Mój ojciec jest dużym mężczyzną i mocno się poci.
to die
He died at the age of 99.
commencer à apprendre
umrzeć
Umarł w wieku 99 lat.
to treat
They don't know how to treat my illness.
commencer à apprendre
leczyć
Nie wiedzą. jak leczyć moją chorobę.
to heal
My wound isn't healing.
commencer à apprendre
goić się
Moja rana się nie goi.
to examine
We need to examine your nose.
commencer à apprendre
badać
Musimy zbadać twój nos.
surgery
The surgery was a success.
commencer à apprendre
operacja chirurgiczna
Operacja się udała.
therapy
She really needs some good therapy.
commencer à apprendre
terapia
Ona naprawdę potrzebuje dobrej terapii.
symptom
He had no symptoms in the past.
commencer à apprendre
symptom
W przeszłości nie miał żadnych symptomów.
runny nose
I need a tissue. because I have a runny nose.
commencer à apprendre
katar
Potrzebuję chusteczki. ponieważ mam katar.
nursery
Before work. Bill takes his children to the nursery.
commencer à apprendre
przedszkole
Przed pracą Bill odprowadza dzieci do przedszkola.
textbook
Open your textbooks at page ten.
commencer à apprendre
podręcznik
Otwórzcie podręczniki na stronie dziesiątej.
to study
I always study at night.
commencer à apprendre
uczyć się. studiować
Zawsze uczę się w nocy.
to graduate
When will you graduate?
commencer à apprendre
kończyć szkołę
Kiedy skończysz szkołę?
faculty
I graduated from the music faculty.
commencer à apprendre
wydział
Ukończyłem wydział muzyczny.
chemistry
I have always liked chemistry.
commencer à apprendre
chemia
Zawsze lubiłam chemię.
essay
Don't forget to bring me the essays on Monday!
commencer à apprendre
wypracowanie
Nie zapomnijcie przynieść mi wypracowań na poniedziałek!
PE (Physical Education)
I hate my PE teacher!
commencer à apprendre
WF
Nie cierpię mojego nauczyciela od WF-u.
caretaker
Mr Smith has worked as a caretaker for 30 years.
commencer à apprendre
woźny. dozorca
Pan Smith pracuje jako dozorca od 30 lat.
head teacher
Our new head teacher is really strict.
commencer à apprendre
dyrektor szkoły
Nasz nowy dyrektor jest naprawdę surowy.
easy
The last exam wasn't easy.
commencer à apprendre
łatwy
Ostatni egzamin nie był łatwy.
difficult
He always gives difficult questions on the tests.
commencer à apprendre
trudny
On zawsze daje trudne pytania na testach.
question
Are there any questions?
commencer à apprendre
pytanie
Czy są jakieś pytania?
answer
Do you know the answer to my question?
commencer à apprendre
odpowiedź
Znasz odpowiedź na moje pytanie?
professor
Mr Querk is our favourite professor.
commencer à apprendre
wykładowca
Pan Querk jest naszym ulubionym wykładowcą.
lecture
This lecture will be about Chopin.
commencer à apprendre
wykład
Ten wykład będzie o Chopinie.
vocabulary
Vocabulary exercises are the most difficult.
commencer à apprendre
słownictwo
Ćwiczenia na słownictwo są najtrudniejsze.
grammar
Can you lend me your grammar textbook?
commencer à apprendre
gramatyka
Czy możesz mi pożyczyć swoją książkę do gramatyki?
course
My summer Spanish course was fantastic.
commencer à apprendre
kurs
Mój wakacyjny kurs hiszpańskiego był fantastyczny.
to learn by heart
I hate learning by heart!
commencer à apprendre
uczyć się na pamięć
Nie cierpię uczyć się na pamięć!
to memorise
Can you memorise my phone number?
commencer à apprendre
zapamiętywać
Czy potrafisz zapamiętać mój numer telefonu?
to remember
Do you remember what the capital of Wales is?
commencer à apprendre
pamiętać
Czy pamiętasz. co jest stolicą Walii?
to forget
Don't forget to call me!
commencer à apprendre
zapominać
Nie zapomnij do mnie zadzwonić!
beginner
Last year I was a beginner. but now I speak French quite well.
commencer à apprendre
początkujący
W zeszłym roku byłem początkujący. ale teraz mówię już po francusku całkiem nieźle.
intermediate
This course is for intermediate students.
commencer à apprendre
średnio zaawansowany
Ten kurs jest dla średnio zaawansowanych studentów.
advanced
I am an advanced learner of German.
commencer à apprendre
zaawansowany
Jestem zaawansowanym uczniem języka niemieckiego.
correct
What is the correct answer?
commencer à apprendre
prawidłowy
Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
wrong
Is this sentence right or wrong?
commencer à apprendre
nieprawidłowy. błędny
To zdanie jest poprawne czy błędne?
to correct
The teacher will correct our tests.
commencer à apprendre
poprawiać
Nauczyciel poprawi nasze testy.
to revise
We need to revise for our exam.
commencer à apprendre
powtarzać (materiał)
Musimy powtarzać do naszego egzaminu.
to repeat
I didn't hear her. so I asked her to repeat it.
commencer à apprendre
powtarzać (raz jeszcze)
Nie usłyszałem. więc poprosiłem ją. żeby to powtórzyła.
test results
I don't know the test results.
commencer à apprendre
wyniki testu
Nie znam wyników testu.
profession
What’s his profession?
commencer à apprendre
zawód
Jaki jest jego zawód?
plumber
My friend's uncle is a plumber.
commencer à apprendre
hydraulik
Wujek mojego przyjaciela jest hydraulikiem.
builder
Jake's dad is a builder.
commencer à apprendre
budowniczy
Tata Jake'a jest budowniczym.
dentist
I want to be a dentist when I grow up.
commencer à apprendre
dentysta
Chcę być dentystą. kiedy dorosnę.
graphic designer
He is a graphic designer. so he often works at home.
commencer à apprendre
grafik komputerowy
Jest grafikiem komputerowym. więc często pracuje w domu.
surgeon
Is the surgeon ready for the operation?
commencer à apprendre
chirurg
Czy chirurg jest gotowy do operacji?
psychologist
It's difficult to find a good psychologist.
commencer à apprendre
psycholog
Trudno jest znaleźć dobrego psychologa.
coach
The coach never shouts at us.
commencer à apprendre
trener
Trener nigdy na nas nie krzyczy.
translator
We are looking for a Spanish translator for our company.
commencer à apprendre
tłumacz pisemny
Szukamy tłumacza języka hiszpańskiego do naszej firmy.
guard
Where was the guard last night?
commencer à apprendre
strażnik
Gdzie był strażnik wczoraj w nocy?
therapist
If I pass my final exam. I will become a therapist.
commencer à apprendre
terapeuta
Jeśli zdam egzamin końcowy. zostanę terapeutą.
courier
If you like riding a bike. maybe you will become a courier?
commencer à apprendre
kurier
Jeśli lubisz jeździć na rowerze. może zostaniesz kurierem?
postman
If the postman comes today. I will ask him.
commencer à apprendre
listonosz
Jeśli listonosz przyjdzie dzisiaj. zapytam go.
project manager
We will need a new project manager if they fire him.
commencer à apprendre
kierownik projektu
Będziemy potrzebowali nowego kierownika projektu. jeśli go zwolnią.
director
Will you become a film director if this film is a success?
commencer à apprendre
reżyser
Czy zostaniesz reżyserem filmowym. jeśli ten film odniesie sukces?
CEO
I won't meet the CEO if you cancel the meeting.
commencer à apprendre
dyrektor generalny
Nie poznam dyrektora generalnego. jeśli odwołasz to spotkanie.
accountant
Susan wanted to be an accountant and work in an office.
commencer à apprendre
księgowy
Susan chciała być księgową i pracować w biurze.
waiter
Call the waiter.
commencer à apprendre
kelner
Zawołaj kelnera.
electrician
After the course I can now work as an electrician.
commencer à apprendre
elektryk
Po kursie mogę pracować jako elektryk.
singer
The singer is so drunk that he isn't able to stand.
commencer à apprendre
piosenkarz
Piosenkarz jest tak pijany. że nie jest w stanie stać.
lifeguard
Unfortunately. the lifeguard wasn't able to save the swimmer.
commencer à apprendre
ratownik
Ratownik nie był niestety w stanie uratować pływaka.
gardener
He was a gardener for many years.
commencer à apprendre
ogrodnik
Przez wiele lat był ogrodnikiem.
cleaner
She's been a cleaner for a year.
commencer à apprendre
sprzątacz
Od zeszłego roku jest sprzątaczką.
editor
He was the editor of Time for many years.
commencer à apprendre
redaktor naczelny
Był redaktorem naczelnym Time przez wiele lat.
carpenter
The chair is broken. call the carpenter.
commencer à apprendre
stolarz
Krzesło się połamało. dzwoń do stolarza.
writer
A writer usually works at home.
commencer à apprendre
pisarz
Pisarz zwykle pracuje w domu.
poet
He is a very poor poet.
commencer à apprendre
poeta
Marny z niego poeta.
company
It's very difficult to get a job in this company.
commencer à apprendre
firma
Bardzo trudno jest zdobyć pracę w tej firmie.
to get a job
I want to get a job at university.
commencer à apprendre
zdobyć pracę
Chcę zdobyć pracę na uniwersytecie.
to look for a job
She isn't looking for a job.
commencer à apprendre
szukać pracy
Ona nie szuka pracy.
employee
Tom wasn't a bad employee.
commencer à apprendre
pracownik
Tom nie był złym pracownikiem.
worker
Chinese factory workers get little money.
commencer à apprendre
robotnik. pracownik fizyczny
Robotnicy w chińskich fabrykach dostają mało pieniędzy.
unemployed
A lot of people are unemployed nowadays.
commencer à apprendre
bezrobotny
Wiele osób jest bezrobotnych w dzisiejszych czasach.
to employ
He wanted to employ a new worker for a week.
commencer à apprendre
zatrudnić
Chciał zatrudnić nowego pracownika na tydzień.
to sack
I got sacked yesterday for swearing.
commencer à apprendre
zwolnić z pracy
Wyrzucili mnie wczoraj z pracy za przeklinanie.
to get promoted
Lisa got promoted last Tuesday.
commencer à apprendre
dostać awans
Lisa dostała awans w zeszły wtorek.
to earn
I have never earned much money at school.
commencer à apprendre
zarabiać
Nigdy nie zarabiałam dużo pieniędzy w szkole.
pay rise
He didn't give me a pay rise.
commencer à apprendre
podwyżka
Nie dał mi podwyżki.
salary
What is the average salary in your country?
commencer à apprendre
pensja
Jaka jest średnia pensja w twoim kraju?
wage
The wage was shocking for most of us.
commencer à apprendre
stawka
Dla większości z nas stawka była szokująca.
experience
I have a lot of work experience.
commencer à apprendre
doświadczenie
Mam duże doświadczenie zawodowe.
qualifications
What are your qualifications?
commencer à apprendre
kwalifikacje
Jakie są twoje kwalifikacje?
job interview
I have a job interview on 14 April.
commencer à apprendre
rozmowa o pracę
14 kwietnia mam rozmowę o pracę.
sick leave
She always goes on sick leave when there's a lot of work!
commencer à apprendre
urlop zdrowotny
Zawsze bierze sobie urlop zdrowotny. kiedy jest dużo pracy!
covering letter
Attach the covering letter to your e-mail. please.
commencer à apprendre
list motywacyjny
Dołącz list motywacyjny do maila. proszę.
report
The boss wants the report by tomorrow morning.
commencer à apprendre
raport
Szef chce raport na jutro rano.
fax
He doesn't know how to use the fax machine.
commencer à apprendre
faks
On nie wie. jak używać faksu.
meeting
I can't talk. I am at a meeting.
commencer à apprendre
spotkanie
Nie mogę rozmawiać. jestem na spotkaniu.
presentation
Can you give a presentation on our finances?
commencer à apprendre
prezentacja
Możesz zrobić prezentację dotyczącą naszych finansów?
briefcase
What's in the briefcase?
commencer à apprendre
aktówka. teczka
Co jest w tej aktówce?
to retire
My mum retired last year.
commencer à apprendre
przejść na emeryturę
Moja mama przeszła na emeryturę w zeszłym roku.
pension
How big will my wife's pension be?
commencer à apprendre
emerytura (pieniądze)
Jak duża będzie emerytura mojej żony?
to exercise
If you want to be healthy. exercise at least twice a week.
commencer à apprendre
ćwiczyć
Jeśli chcesz być zdrowy. ćwicz przynajmniej dwa razy w tygodniu.
team
I love team sports!
commencer à apprendre
drużyna. zespół
Uwielbiam sporty drużynowe!
basketball
He is quite good at basketball.
commencer à apprendre
koszykówka
Jest całkiem niezły w koszykówkę.
football
Watching football on TV isn't boring at all.
commencer à apprendre
piłka nożna
Oglądanie piłki nożnej w telewizji wcale nie jest nudne.
volleyball
I used to play volleyball when I was at school.
commencer à apprendre
siatkówka
Kiedy chodziłam do szkoły. grałam w siatkówkę.
jogging
Jogging has become very popular in Poland recently.
commencer à apprendre
bieganie
Bieganie stało się ostatnio w Polsce bardzo modne.
sailing
I don't like sailing because I can't swim.
commencer à apprendre
żeglowanie
Nie lubię żeglować. bo nie umiem pływać.
tennis
He is a tennis champion.
commencer à apprendre
tenis
Jest mistrzem gry w tenisa.
table tennis
My children like playing table tennis.
commencer à apprendre
tenis stołowy
Moje dzieci lubią grać w tenisa stołowego.
ball
What do you need this ball for?
commencer à apprendre
piłka
Po co ci ta piłka?
to kick
Kick the ball as hard as you can.
commencer à apprendre
kopać
Kopnij piłkę tak mocno. jak tylko potrafisz.
to throw
She threw the ball in my direction.
commencer à apprendre
rzucać
Rzuciła piłkę w moją stronę.
to catch
I didn't catch the ball and we lost the game.
commencer à apprendre
złapać
Nie złapałem piłki i przegraliśmy mecz.
point
You are right! You get a point.
commencer à apprendre
punkt
Masz rację! Zdobywasz punkt.
to score
Did they score any points?
commencer à apprendre
zdobyć punkt
Zdobyli jakieś punkty?
match
That was such a fantastic match!
commencer à apprendre
mecz
To był taki fantastyczny mecz!
game
Thank you for the game.
commencer à apprendre
gra
Dziękuję za grę.
to ski
Winter is my favourite season because I love skiing.
commencer à apprendre
jeździć na nartach
Zima to moja ulubiona pora roku. bo uwielbiam jeździć na nartach.
to ice skate
Lisa has never tried ice skating.
commencer à apprendre
jeździć na łyżwach
Lisa nigdy nie próbowała jazdy na łyżwach.
swimming pool
We met by the swimming pool.
commencer à apprendre
basen
Spotkaliśmy się przy basenie.
to do karate
Do your children do karate?
commencer à apprendre
ćwiczyć karate
Czy wasze dzieci ćwiczą karate?
to do yoga
Do you do yoga?
commencer à apprendre
ćwiczyć jogę
Ćwiczysz jogę?
net
Throw the ball over the net.
commencer à apprendre
siatka
Przerzuć piłkę nad siatką.
to win
We have to win this game!
commencer à apprendre
wygrywać
Musimy wygrać tę grę!
champion
He became a champion at the age of 15!
commencer à apprendre
mistrz
Został mistrzem w wieku 15 lat!
to train
Why do you want to train even harder?
commencer à apprendre
trenować
Dlaczego chcesz trenować jeszcze ciężej?
practice
Do you have football practice today?
commencer à apprendre
trening
Masz dziś trening piłki nożnej?
bank account
He doesn't even have a bank account.
commencer à apprendre
konto bankowe
On nie ma nawet konta bankowego.
to transfer money
When you transfer the money. I will send you the parcel.
commencer à apprendre
przelać pieniądze
Kiedy przelejesz pieniądze. wyślę ci paczkę.
to sign
Sign the document right here.
commencer à apprendre
podpisać
Podpisz dokument tutaj.
online banking
Online banking is much faster than traditional banking.
commencer à apprendre
bankowość internetowa
Bankowość internetowa jest znacznie szybsza niż tradycyjna.
coin
Let's toss the coin!
commencer à apprendre
moneta
Rzućmy monetą!
banknote
Do you have a ten-dollar banknote?
commencer à apprendre
banknot
Czy masz banknot 10-dolarowy?
savings
With my job. it's difficult to have any savings.
commencer à apprendre
oszczędności
Z moją pracą trudno jest mieć jakiekolwiek oszczędności.
to lend
She didn't want to lend me any money.
commencer à apprendre
pożyczać (coś komuś)
Nie chciała pożyczyć mi żadnych pieniędzy.
to borrow
Can I borrow your pen?
commencer à apprendre
pożyczać (coś od kogoś)
Czy mogę pożyczyć twój długopis?
to waste money
I don't waste money on such things.
commencer à apprendre
marnować pieniądze
Nie marnuję pieniędzy na takie rzeczy.
to spend money
I won't let you spend all our money!
commencer à apprendre
wydawać pieniądze
Nie pozwolę ci wydać wszystkich naszych pieniędzy!
to make a profit
The company hasn't made any profit this year.
commencer à apprendre
osiągać zysk
Firma nie osiągnęła żadnego zysku w tym roku.
to invest
Have they invested all their money?
commencer à apprendre
inwestować
Czy zainwestowali wszystkie pieniądze?
euro
That car costs only 400 euros.
commencer à apprendre
euro
Ten samochód kosztuje tylko 400 euro.
pound
How much does it cost? - Ten pounds.
commencer à apprendre
funt
Ile to kosztuje? - Dziesięć funtów.
debt
I have paid my debts so I can invest now.
commencer à apprendre
dług
Spłaciłem swoje długi. więc mogę teraz inwestować.
budget
My holiday budget is too small for that.
commencer à apprendre
budżet
Mój budżet wakacyjny jest na to za mały.
online
I met my wife online.
commencer à apprendre
przez Internet
Moją żonę poznałem przez Internet.
website
What's your favourite website?
commencer à apprendre
strona internetowa
Jaka jest twoja ulubiona strona internetowa?
social media
People are using social media more and more.
commencer à apprendre
media społecznościowe
Ludzie coraz częściej korzystają z mediów społecznościowych.
account
Somebody has broken into my account.
commencer à apprendre
konto
Ktoś się włamał na moje konto.
profile
Have you seen her Facebook profile?
commencer à apprendre
profil
Widziałeś jej profil na Facebooku?
to charge
I have to charge my mobile every day.
commencer à apprendre
ładować (baterię)
Muszę codziennie ładować telefon komórkowy.
password
Choose a password.
commencer à apprendre
hasło
Wybierz jakieś hasło.
to download
You can download this programme free of charge.
commencer à apprendre
pobierać (z Internetu)
Ten program możesz pobrać z Internetu za darmo.
to upload
Do you want me to upload this photo?
commencer à apprendre
ładować (plik na serwer)
Chcesz. żebym załadował to zdjęcie?
to install
It only takes two minutes to install this program on the computer.
commencer à apprendre
instalować
Zainstalowanie tego programu na komputerze zajmuje tylko dwie minuty.
browser
Firefox is a very famous internet browser.
commencer à apprendre
przeglądarka
Firefox to bardzo znana przeglądarka internetowa.
to delete
Don't delete this file!
commencer à apprendre
usuwać
Nie usuwaj tego pliku!
to share
Do you sometimes share photos on Facebook?
commencer à apprendre
udostępniać
Udostępniasz czasem zdjęcia na Facebooku?
to post
Don't post this rubbish on my wall.
commencer à apprendre
zamieszczać
Nie zamieszczaj mi tych śmieci na tablicy.
to log in
I can't log in! I've forgotten the password.
commencer à apprendre
logować się
Nie mogę się zalogować! Zapomniałam hasła.
desktop
The folder is in the top right corner of the desktop.
commencer à apprendre
pulpit
Ten folder jest w prawym górnym rogu pulpitu.
speaker
These speakers are really noisy.
commencer à apprendre
głośnik
Te głośniki bardzo hałasują.
comment
I didn't like your comment. It was rude.
commencer à apprendre
komentarz
Nie podobał mi się twój komentarz. Był chamski.
e-mail address
Do you have my e-mail address?
commencer à apprendre
adres mailowy
Czy masz mój adres mailowy?
text message
He wrote me a lovely text message yesterday.
commencer à apprendre
SMS
Napisał mi wczoraj uroczego SMSa.
to e-mail someone
She e-mailed me yesterday.
commencer à apprendre
napisać komuś maila
Wczoraj napisała mi maila.
to surf the Internet
I waste so much time surfing the Internet.
commencer à apprendre
serfować po Internecie
Marnuję tyle czasu. serfując po Internecie.
to check your e-mails
Check your e-mails before you finish work.
commencer à apprendre
sprawdzać skrzynkę mailową
Sprawdź skrzynkę mailową. zanim skończysz pracę.
technology
It was completely new technology at that time.
commencer à apprendre
technologia
To była zupełnie nowa technologia w tamtym czasie.
God
She's never believed in God.
commencer à apprendre
Bóg
Ona nigdy nie wierzyła w Boga.
angel
Thank you so much. you're an angel.
commencer à apprendre
anioł
Ogromnie ci dziękuję. jesteś aniołem.
devil
What the devil do you mean?
commencer à apprendre
diabeł
Co. u diabła. masz na myśli?
hell
He's really been through hell.
commencer à apprendre
piekło
On przeszedł przez istne piekło.
heaven
I was in seventh heaven.
commencer à apprendre
niebo
Byłem w siódmym niebie.
to celebrate
How are we going to celebrate our anniversary?
commencer à apprendre
świętować
Jak będziemy świętować naszą rocznicę?
Christmas
Merry Christmas!
commencer à apprendre
Boże Narodzenie
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Easter
See you after Easter!
commencer à apprendre
Wielkanoc
Do zobaczenia po Świętach Wielkanocnych!
New Year's Eve
We are going to spend New Year's Eve together.
commencer à apprendre
Sylwester
Zamierzamy spędzić Sylwestra razem.
funeral
Fifty people came to his funeral.
commencer à apprendre
pogrzeb
Pięćdziesiąt osób przyszło na jego pogrzeb.
priest
Why did he become a priest?
commencer à apprendre
ksiądz
Dlaczego został księdzem?
to pray
My grandma used to pray every night.
commencer à apprendre
modlić się
Moja babcia modliła się codziennie.
cross
Was there a cross on the wall?
commencer à apprendre
krzyż
Czy na ścianie wisiał krzyż?
religion
Religion has never been important for me.
commencer à apprendre
religia
Religia nigdy nie była dla mnie ważna.
Christian
A real Christian goes to church every Sunday.
commencer à apprendre
chrześcijanin
Prawdziwy chrześcijanin chodzi do kościoła co niedzielę.
Muslim
Is she really Muslim? How interesting.
commencer à apprendre
muzułmanin
Naprawdę jest muzułmanką? Interesujące.
Jewish
Do you like Jewish music?
commencer à apprendre
żydowski
Lubisz muzykę żydowską?
politics
I'm not interested in politics at all.
commencer à apprendre
polityka
Zupełnie nie interesuję się polityką.
politician
Do you have a favourite politician?
commencer à apprendre
polityk
Masz jakiegoś ulubionego polityka?
society
Society is divided.
commencer à apprendre
społeczeństwo
Społeczeństwo jest podzielone.
tolerance
Children should be taught tolerance at home.
commencer à apprendre
tolerancja
Dzieci powinno się uczyć tolerancji w domu.
important
This is not important. Don't worry.
commencer à apprendre
ważny
To nie jest ważne. Nie przejmuj się.
law
My son studies law in the States.
commencer à apprendre
prawo
Mój syn studiuje prawo w Stanach.
right to something
You don't have any right to do it!
commencer à apprendre
prawo do czegoś
Nie masz żadnego prawa tak robić!
President
The President decided to cancel his visit.
commencer à apprendre
prezydent
Prezydent zdecydował się odwołać wizytę.
minister
The minister agreed to meet us tomorrow.
commencer à apprendre
minister
Minister zgodził się z nami spotkać jutro.
Prime Minister
The Prime Minister will be our special guest.
commencer à apprendre
premier
Premier będzie naszym gościem specjalnym.
MP
Can you call this MP tomorrow?
commencer à apprendre
poseł
Możesz jutro zadzwonić do tego posła?
to vote
You have to be 18 to vote.
commencer à apprendre
głosować
Musisz mieć 18 lat. żeby głosować.
king
This king didn't like wars.
commencer à apprendre
król
Ten król nie lubił wojen.
queen
You are the queen of my heart.
commencer à apprendre
królowa
Jesteś królową mojego serca.
to rule
He doesn't want to rule anymore.
commencer à apprendre
rządzić. panować
On nie chce już rządzić.
democracy
Democracy is the only option.
commencer à apprendre
demokracja
Demokracja jest jedyną opcją.
state
Which state is the best to live in?
commencer à apprendre
stan. państwo
W którym stanie żyje się najlepiej?
citizen
How long have you been a British citizen?
commencer à apprendre
obywatel
Od jak dawna jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii?
Europe
We have never been to Europe.
commencer à apprendre
Europa
Nigdy nie byliśmy w Europie.
European Union
Some people don't accept the European Union.
commencer à apprendre
Unia Europejska
Niektóre osoby nie akceptują Unii Europejskiej.
Asia
How much will your trip to Asia cost?
commencer à apprendre
Azja
Ile będzie kosztowała twoja wyprawa do Azji?
Africa
He's decided to move to Africa for three years.
commencer à apprendre
Afryka
Postanowił przeprowadzić się do Afryki na trzy lata.
international
What did you study at university? - International relations.
commencer à apprendre
międzynarodowy
Co studiowałeś? - Stosunki międzynarodowe.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.