E Dla Średnio Zaawansowanych 1 B1

 0    600 fiche    wieczor
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to ask if
Ask him if he speaks English.
commencer à apprendre
zapytać. czy
Zapytaj go. czy mówi po angielsku.
to ask for
Ask her for her phone number.
commencer à apprendre
poprosić o
Poproś ją o numer telefonu.
to apologise for
I apologise for my behaviour last night.
commencer à apprendre
przepraszać za
Przepraszam za moje zachowanie wczoraj wieczorem.
to believe that
My wife believes that eating animals is immoral.
commencer à apprendre
sądzić. że
Moja żona sądzi. że zjadanie zwierząt jest niemoralne.
to discuss something
Can we discuss this in private?
commencer à apprendre
omawiać coś
Możemy to omówić na osobności?
discussion
It was a lively and fruitful discussion.
commencer à apprendre
dyskusja. omówienie
Była to ożywiona i owocna dyskusja.
to stress something
I'd like to stress the importance of this project.
commencer à apprendre
podkreślać coś. akcentować
Chciałbym podkreślić. jak ważny jest ten projekt.
to react
I didn't know how to react. so I remained silent.
commencer à apprendre
reagować
Nie wiedziałem. jak zareagować. więc milczałem.
to argue that
The boss argued that the budget was tight.
commencer à apprendre
argumentować. że
Szef argumentował. że budżet jest ograniczony.
argument
Your argument is invalid.
commencer à apprendre
kłótnia / argument
Twój argument jest bezpodstawny.
instruction
Give them clear instructions and make sure they understand.
commencer à apprendre
polecenie
Daj im jasne polecenia i upewnij się. czy zrozumieli.
to make sure
Make sure you have locked the door.
commencer à apprendre
upewniać się
Upewnij się. czy zamknąłeś drzwi na klucz.
to complain
You were always complaining when you were little.
commencer à apprendre
narzekać
Zawsze narzekałeś. kiedy byłeś mały.
to whisper
Why were you whispering?
commencer à apprendre
szeptać
Dlaczego szeptałeś?
to advise
Can you advise me what to do?
commencer à apprendre
radzić
Czy możesz mi poradzić. co mam zrobić?
advice
That's very useful advice. thanks!
commencer à apprendre
rada
To bardzo pożyteczna rada. dzięki!
to pretend
I feel like she's pretending to be somebody else.
commencer à apprendre
udawać
Mam wrażenie. że ona udaje. że jest kimś innym.
order
Stop giving me orders!
commencer à apprendre
rozkaz
Przestań wydawać mi rozkazy!
to expect
Don't expect too much of a teenager.
commencer à apprendre
oczekiwać
Nie oczekuj zbyt wiele od nastolatka.
to praise
I feel motivated when my boss praises me.
commencer à apprendre
chwalić
Czuję się zmotywowany. kiedy szef mnie chwali.
to get offended
She got offended and didn't talk to me for a week.
commencer à apprendre
obrażać się
Obraziła się i nie odzywała do mnie przez tydzień.
to imagine
She hung up on me! Can you imagine?
commencer à apprendre
wyobrażać sobie
Rzuciła słuchawką! Wyobrażasz sobie?
to reject
My ex-girlfriend rejected my proposal.
commencer à apprendre
odrzucać
Moja była dziewczyna odrzuciła moje oświadczyny.
to describe
Could you describe that in more detail?
commencer à apprendre
opisywać
Mógłby to pan opisać bardziej szczegółowo?
family member
Only family members are allowed to visit him.
commencer à apprendre
członek rodziny
Mogą go odwiedzać tylko członkowie rodziny.
great-grandfather
Our great-grandfather is a great story-teller.
commencer à apprendre
pradziadek
Nasz pradziadek znakomicie opowiada historie.
grandson
My grandson is crazy about rock climbing.
commencer à apprendre
wnuk
Mój wnuk ma bzika na punkcie wspinaczki skałkowej.
granddaughter
It's my granddaughter's birthday party! Everyone's invited!
commencer à apprendre
wnuczka
To przyjęcie urodzinowe mojej wnuczki! Wszyscy są mile widziani!
stepmother
Is your stepmother well-liked by your family?
commencer à apprendre
macocha
Czy twoja macocha jest lubiana w twojej rodzinie?
half-brother
Is a half-brother considered immediate family?
commencer à apprendre
brat przyrodni
Czy brat przyrodni uważany jest za najbliższą rodzinę?
in-laws
My in-laws are always welcome in my house.
commencer à apprendre
teściowie
Moi teściowie są zawsze mile widziani w moim domu.
generation
The younger generation isn't taught these values anymore.
commencer à apprendre
pokolenie
Młodszego pokolenia nie uczy się już tych wartości.
first-born
First-born children aren't usually spoilt by their parents.
commencer à apprendre
pierworodny. pierwszy (o dziecku)
Pierwsze dzieci nie są zwykle rozpieszczane przez rodziców.
newborn baby
Newborn babies should be breastfed.
commencer à apprendre
noworodek
Noworodki powinny być karmione piersią.
childhood
We had a very happy childhood.
commencer à apprendre
dzieciństwo
Mieliśmy bardzo szczęśliwe dzieciństwo.
teenager
Teenagers often have mood swings.
commencer à apprendre
nastolatek
Nastolatki często miewają zmiany nastrojów.
youth
My grandmother spent her youth travelling around Asia.
commencer à apprendre
młodość. młodzież
Moja babcia spędziła młodość. podróżując po Azji.
adult
You're an adult now. act mature.
commencer à apprendre
dorosły
Jesteś teraz dorosły. zachowuj się dojrzale.
old age
I'm not afraid of old age.
commencer à apprendre
starość
Nie boję się starości.
to go out with someone
She is going out with Tom now.
commencer à apprendre
spotykać się z kimś
Ona spotyka się teraz z Tomem.
bride
The bride looked lovely and was very happy.
commencer à apprendre
panna młoda
Panna młoda wyglądała uroczo i była bardzo szczęśliwa.
groom
The groom was already waiting in the church.
commencer à apprendre
pan młody
Pan młody czekał już w kościele.
family of four
It's a perfect home for a family of four.
commencer à apprendre
rodzina czteroosobowa
To idealny dom dla czteroosobowej rodziny.
single-parent family
Single-parent families should get some help from the state.
commencer à apprendre
rodzina niepełna
Rodziny niepełne powinny dostawać jakąś pomoc od państwa.
to start a family
I don't want to start a family yet.
commencer à apprendre
założyć rodzinę
Nie chcę jeszcze zakładać rodziny.
to have a child
My aunt had her first child when she was 40.
commencer à apprendre
urodzić dziecko
Moja ciocia urodziła pierwsze dziecko w wieku 40 lat.
to raise a child
Raising a child is a difficult job.
commencer à apprendre
wychowywać dziecko
Wychowanie dziecka to trudne zadanie.
to adopt
Have you ever thought of adopting a child?
commencer à apprendre
adoptować
Myśleliście kiedyś o tym. żeby adoptować dziecko?
pregnancy
An average pregnancy lasts 38 weeks.
commencer à apprendre
ciąża
Przeciętna ciąża trwa 38 tygodni.
housewife (l.mn. housewives / AmE: homemaker)
My sister decided to be a housewife. although she graduated in law.
commencer à apprendre
gospodyni domowa
Moja siostra postanowiła zostać gospodynią domową. choć ukończyła prawo.
housekeeper
I don't know what I would do without our housekeeper.
commencer à apprendre
gosposia
Nie wiem. co bym zrobiła bez naszej gosposi.
thumb
My niece had a plaster on her thumb.
commencer à apprendre
kciuk
Moja siostrzenica miała na kciuku plaster.
waist
The more I exercise. the thinner my waist becomes.
commencer à apprendre
talia
Im więcej ćwiczę. tym szczuplejsza jestem w talii.
hips
I'd like to lose some weight around the hips.
commencer à apprendre
biodra
Chciałabym trochę schudnąć w biodrach.
bone
How many bones are there in a human body?
commencer à apprendre
kość
Ile jest kości w ludzkim ciele?
joint
My granny's joints hurt when the weather changes.
commencer à apprendre
staw (w ciele)
Moją babcię bolą stawy. kiedy pogoda ma się zmienić.
breast
This neckline shows too much breast.
commencer à apprendre
pierś
Ten dekolt za bardzo odsłania piersi.
bum
Sit on your bum and stop fidgeting!
commencer à apprendre
pupa
Usiądź na pupie i przestań się kręcić!
heel
The skin on my heels gets very dry in the winter.
commencer à apprendre
pięta
Zimą bardzo wysusza mi się skóra na piętach.
eyebrow
I never pluck my eyebrows myself.
commencer à apprendre
brew
Nigdy nie reguluję sobie sama brwi.
eyelash (l.mn. eyelashes)
Was she wearing false eyelashes?
commencer à apprendre
rzęsa
Czy ona miała sztuczne rzęsy?
eyelid
Hold on a sec. you have something on your eyelid.
commencer à apprendre
powieka
Czekaj chwilkę. masz coś na powiece.
spine
These exercises are great for the spine.
commencer à apprendre
kręgosłup
Te ćwiczenia są świetne na kręgosłup.
skull
Johnny is playing pirates. that's why he's got a T-shirt on with a skull on it.
commencer à apprendre
czaszka
Johnny bawi się w piratów. dlatego ma na sobie koszulkę z czaszką.
skeleton
Muscles support the skeleton. so it's important to exercise.
commencer à apprendre
szkielet
Mięśnie podtrzymują szkielet. dlatego ćwiczenia fizyczne są ważne.
physical appearance
I don't pay attention to physical appearance.
commencer à apprendre
wygląd zewnętrzny
Nie zwracam uwagi na wygląd zewnętrzny.
height
My height has been the same since high school.
commencer à apprendre
wzrost
Mam tyle samo wzrostu od czasu liceum.
to weigh
How much do you weigh?
commencer à apprendre
ważyć
Ile ważysz?
weight
The dose of the medicine depends on your weight.
commencer à apprendre
waga. ciężar
Dawka leku zależy od twojej wagi.
wig
You could wear that wig to the fancy dress party.
commencer à apprendre
peruka
Mógłbyś założyć tę perukę na bal przebierańców.
clean-shaven
The driver was bald and clean-shaven.
commencer à apprendre
gładko ogolony
Kierowca był łysy i gładko ogolony.
braces
They may take my braces off next month.
commencer à apprendre
aparat ortodontyczny
Być może za miesiąc zdejmą mi aparat ortodontyczny.
casual
I might wear something casual but I'm not sure yet.
commencer à apprendre
codzienny (o ubraniu)
Być może założę coś codziennego. ale jeszcze nie wiem.
graceful
– Do you think she's a ballerina? – She could be. she's a very graceful dancer.
commencer à apprendre
z gracją
– Myślisz. że jest baletnicą? – Być może. tańczy z dużą gracją.
acne
Do you think this gel may help against acne?
commencer à apprendre
trądzik
Myślisz. że ten żel pomoże na trądzik?
shabby
– How can she look so shabby? – She may just not care about her looks.
commencer à apprendre
niechlujny
– Jak ona może wyglądać tak niechlujnie? – Może po prostu nie zależy jej na wyglądzie.
chubby
– This chubby girl in the photo is me. – It can't be! Really?
commencer à apprendre
pucułowaty
– Ta pucułowata dziewczynka na zdjęciu to ja. – Niemożliwe! Naprawdę?
plump
Jake finds plump girls attractive.
commencer à apprendre
pulchny
Jake'owi podobają się pulchne dziewczyny.
filthy
We really have to clean up today. It's filthy here!
commencer à apprendre
strasznie brudny
Naprawdę musimy dziś posprzątać. Strasznie tu brudno!
blister
I get blisters when I wear new shoes.
commencer à apprendre
odcisk
Od noszenia nowych butów robią mi się odciski.
complexion
She has an incredibly fair complexion.
commencer à apprendre
cera
Ma niesamowicie jasną cerę.
double chin
My maths teacher was horrid and had a double chin.
commencer à apprendre
podwójny podbródek
Mój matematyk był wstrętny i miał podwójny podbródek.
hazel eyes
Her hazel eyes were full of love.
commencer à apprendre
piwne oczy
Jej piwne oczy były pełne miłości.
balding
That balding man is my father-in-law.
commencer à apprendre
łysiejący
Ten łysiejący mężczyzna to mój teść.
of slim build
I'm of slim build and can hardly build any muscle.
commencer à apprendre
szczupłej budowy ciała
Jestem szczupłej budowy ciała i ciężko mi zbudować mięśnie.
absent-minded
I'm getting more and more absent-minded with age.
commencer à apprendre
zapominalski
Z wiekem robię się coraz bardziej zapominalski.
childish
The older he gets. the more childish he becomes.
commencer à apprendre
dziecinny
Im jest starszy. tym bardziej robi się dziecinny.
clumsy
My brother is so clumsy. like a child.
commencer à apprendre
niezdarny
Mój brat jest taki niezdarny. jak dziecko.
competent
The new manager is not as competent as I'd imagined.
commencer à apprendre
kompetentny
Ten nowy menedżer nie jest tak kompetentny. jak sobie wyobrażałam.
critical
She seems less critical now than before.
commencer à apprendre
krytyczny
Wydaje się teraz mniej krytyczna niż dawniej.
cruel
Computer games are becoming more and more cruel.
commencer à apprendre
okrutny
Gry komputerowe robią się coraz bardziej okrutne.
direct
The more direct you are. the better they'll understand you.
commencer à apprendre
bezpośredni
Im bardziej będziesz bezpośredni. tym lepiej cię zrozumieją.
discreet
Please be discreet about it. it's not official yet.
commencer à apprendre
dyskretny
Proszę zachowaj dyskrecję (dosł. bądź dyskretny) w tej sprawie. to jeszcze nie oficjalne.
easy-going
It's hard to find someone as easy-going as him.
commencer à apprendre
bezproblemowy
Trudno o równie bezproblemową osobę jak on.
emotional
My grandson is so emotional. just like his mum.
commencer à apprendre
emocjonalny
Mój wnuk jest taki emocjonalny. jak jego mama.
practical
I'm not the most practical person ever.
commencer à apprendre
praktyczny
Nie jestem najbardziej praktyczną osobą na świecie.
nasty
The boss doesn't seem as nasty as I thought.
commencer à apprendre
nieprzyjemny. paskudny
Szef nie wydaje się tak nieprzyjemny. jak się spodziewałam.
nosy
Megan is more nosy than anyone I know.
commencer à apprendre
wścibski
Megan to najbardziej wścibska osoba. jaką znam.
naughty
Timmy can be a little naughty but he's a good boy.
commencer à apprendre
niegrzeczny
Timmy bywa trochę niegrzeczny. ale to dobry chłopiec.
picky
The less money you have. the less picky you are.
commencer à apprendre
wybredny
Im mniej ma się pieniędzy. tym mniej się jest wybrednym.
passive
The less passive you are. the more you gain.
commencer à apprendre
bierny
Im mniej jesteś bierna. tym więcej zyskujesz.
punctual
He has never been very punctual. has he?
commencer à apprendre
punktualny
Nigdy nie był za bardzo punktualny. prawda?
hot-tempered
He used to be more hot-tempered as a teenager.
commencer à apprendre
porywczy
Jako nastolatek był bardziej porywczy.
reliable
My stepfather is a very reliable person.
commencer à apprendre
rzetelny. niezawodny
Mój ojczym to bardzo rzetelna osoba.
well-behaved
My neighbours' kids are so well-behaved.
commencer à apprendre
grzeczny
Dzieci moich sąsiadów są takie grzeczne.
independent
My cousin's daughters are quite independent.
commencer à apprendre
niezależny
Córki mojego kuzyna są dosyć niezależne.
to be a good listener
Mia. a friend of my parents. is a very good listener.
commencer à apprendre
potrafić słuchać
Mia. znajoma moich rodziców. potrafi świetnie słuchać.
to educate
Some parents educate their children at home.
commencer à apprendre
edukować. kształcić
Niektórzy rodzice kształcą swoje dzieci w domu.
education
Good education simply makes life easier.
commencer à apprendre
edukacja. wykształcenie
Dobre wykształcenie po prostu ułatwia życie.
to attend school
Can children of illegal immigrants attend school?
commencer à apprendre
uczęszczać do szkoły
Czy dzieci nielegalnych imigrantów mogą uczęszczać do szkoły?
letter
Give me a word that starts with the letter A.
commencer à apprendre
litera
Podaj jakieś słowo na literę A.
alphabet
The Russian alphabet is completely different to ours.
commencer à apprendre
alfabet
Alfabet rosyjski jest zupełnie inny niż nasz.
to find something difficult
Do you find physics difficult?
commencer à apprendre
mieć z czymś trudności
Masz trudności z fizyką?
school uniform
Do kids wear uniforms in your son's school?
commencer à apprendre
mundurek
Czy w szkole twojego syna dzieci noszą mundurki?
canteen
My daughter won't eat the canteen food.
commencer à apprendre
stołówka
Moja córka nie chce jeść jedzenia ze stołówki.
to focus
Please be quiet. I'm trying to focus.
commencer à apprendre
skupiać się
Proszę. bądź cicho. staram się skupić.
concentration
This task requires a lot of concentration.
commencer à apprendre
koncentracja
To zadanie wymaga dużej koncentracji.
entrance exams
– My entrance exams are next week. – Good luck!
commencer à apprendre
egzaminy wstępne
– W przyszłym tygodniu mam egzaminy wstępne. – Powodzenia!
final exam
– When are the final exams? – In the first week of June.
commencer à apprendre
egzamin końcowy
– Kiedy są egzaminy końcowe? – W pierwszym tygodniu czerwca.
to sign up for
I'm going to sign up for all the classes with professor Big.
commencer à apprendre
zapisać się na
Zapiszę się na wszystkie zajęcia z profesor Big.
spring semester
Are you going to take that class in the spring semester?
commencer à apprendre
semestr letni
Zapiszesz się na te zajęcia w semestrze letnim?
end-of-semester test
Wish me luck. I'm writing my end-of-semester test tomorrow.
commencer à apprendre
test semestralny
Życz mi powodzenia. jutro piszę test semestralny.
to sit an exam
When are you sitting the exam?
commencer à apprendre
przystąpić do egzaminu
Kiedy przystępujesz do tego egzaminu?
to cheat in an exam
Cheating in exams is childish.
commencer à apprendre
ściągać na egzaminie
Ściąganie na egzaminach jest dziecinne.
to do well in an exam
I hope you do well in your exam!
commencer à apprendre
dobrze napisać egzamin
Mam nadzieję. że dobrze napiszesz egzamin!
to pass with flying colours
I'm sure you'll pass with flying colours!
commencer à apprendre
zdać śpiewająco
Na pewno zdasz śpiewająco!
to look something up
I'm not sure how to spell it. I'll look it up.
commencer à apprendre
sprawdzać coś
Nie jestem pewna. jak to się pisze. Sprawdzę.
to pay attention
I promise I will pay more attention in class.
commencer à apprendre
uważać. zwracać uwagę
Obiecuję. że będę bardziej uważał na lekcji.
gap year
I think I'll take a gap year after my final exams.
commencer à apprendre
rok przerwy
Chyba zrobię sobie rok przerwy po egzaminach końcowych.
@ (at)
My e-mail address is anna@tvs.pl.
commencer à apprendre
@ (małpa)
Mój adres e-mail to anna@tvs.pl.
dot
Her e-mail address is w. moss@step.com.
commencer à apprendre
kropka
Jej adres mailowy to w. moss@step.com.
underscore
Write me at sam_abc1@abc. org.
commencer à apprendre
podkreślnik
Napisz do mnie na sam_abc1@abc. org.
hashtag
Post the photo with hashtag #doge.
commencer à apprendre
„hash”. krzyżyk
Zamieść tę fotkę z krzyżykiem: #pieseł.
full stop
Put a full stop at the end of the sentence.
commencer à apprendre
kropka (na końcu zdania)
Postaw kropkę na końcu zdania.
comma
Some linking words require commas.
commencer à apprendre
przecinek
Niektóre spójniki wymagają użycia przecinka.
brackets
It's not important. so you can put that in brackets.
commencer à apprendre
nawiasy
To nie jest ważne. więc możesz to ująć w nawias.
question mark
Where's the question mark on this keyboard?
commencer à apprendre
znak zapytania
Gdzie jest znak zapytania na tej klawiaturze?
to underline
Underline that phrase and memorise it.
commencer à apprendre
podkreślić
Podkreśl to wyrażenie i zapamiętaj je.
to highlight
I usually highlight important information.
commencer à apprendre
zakreślić (kolorem)
Zwykle zakreślam ważne informacje kolorem.
to cross out
This isn't right. cross it out.
commencer à apprendre
wykreślić
To jest źle. wykreśl to.
capital letter
In English we use capital letters for nationalities.
commencer à apprendre
wielka litera
W języku angielskim nazwy narodowości pisze się z wielkiej litery.
lower-case letter
The whole text is in lower-case letters.
commencer à apprendre
mała litera
Cały ten tekst jest napisany małymi literami.
font
I think you should go for an elegant font.
commencer à apprendre
czcionka
Myślę. że powinieneś użyć jakiejś eleganckiej czcionki.
arrow
Use the arrows to change pages.
commencer à apprendre
strzałka
Strony zmieniaj przy użyciu strzałek.
to scroll down
Scroll all the way down to the bottom of the page.
commencer à apprendre
przewijać w dół
Przewiń na sam dół strony.
to count
Sue and Tom's daughter is learning to count.
commencer à apprendre
liczyć
Córka Sue i Toma uczy się liczyć.
to calculate
I'm not sure how to calculate the result.
commencer à apprendre
obliczać
Nie jestem pewien. jak obliczyć wynik.
to add
Add this number to the total.
commencer à apprendre
dodawać
Dodaj tę liczbę do sumy.
minus
Seven minus three is four (7 − 3 = 4).
commencer à apprendre
minus
Siedem minus trzy równa się cztery.
sum
The sum of nine and eleven is twenty.
commencer à apprendre
suma
Suma 9 i 11 to 20.
triangle
Cut the sandwiches into triangles.
commencer à apprendre
trójkąt
Pokrój kanapki w trójkąty.
rectangle
How do you calculate the surface of a rectangle?
commencer à apprendre
prostokąt
Jak się oblicza pole prostokąta?
circle
Take a piece of paper and cut out two circles.
commencer à apprendre
koło
Weź kartkę papieru i wytnij dwa kółka.
volume
What's the formula for the volume of a cone?
commencer à apprendre
objętość
Jaki jest wzór na objętość stożka?
cube
My brother could do the Rubik's cube with his eyes shut.
commencer à apprendre
kostka. sześcian
Mój brat potrafił ułożyć kostkę Rubika z zamkniętymi oczami.
angle
It looks different from this angle.
commencer à apprendre
kąt
Pod tym kątem wygląda to inaczej.
side
What side of the street do you live on?
commencer à apprendre
strona. bok
Po której stronie ulicy mieszkasz?
symmetry
I admired the symmetry of the garden design.
commencer à apprendre
symetria
Podziwiałem symetrię aranżacji tego ogrodu.
length
What's the length of this pipe?
commencer à apprendre
długość
Jaka jest długość tej rury?
width
Do you know the width of this room in feet?
commencer à apprendre
szerokość
Znasz szerokość tego pokoju w stopach?
per cent
It is said we only use 10 per cent of our brain.
commencer à apprendre
procent
Mówi się. że wykorzystujemy tylko 10 procent naszego mózgu.
one third
We spend one third of our lifetime sleeping.
commencer à apprendre
jedna trzecia
Jedną trzecią życia spędzamy. śpiąc.
three quarters
The stadium was three quarters full.
commencer à apprendre
trzy czwarte
Stadion był zapełniony w trzech czwartych.
billion
He donated half a billion dollars to the cause.
commencer à apprendre
miliard
Ofiarował na ten cel pół miliarda dolarów.
nought point five
Nought point five per cent is practically nothing.
commencer à apprendre
zero przecinek pięć
Zero przecinek pięć procent to praktycznie nic.
check-up
I'm going to the doctor for a check-up tomorrow.
commencer à apprendre
badanie okresowe
Idę jutro do lekarza na badanie okresowe.
dose
What dose do you take daily?
commencer à apprendre
dawka
Jaką dawkę zażywasz dziennie?
to faint
I have never fainted. What does it feel like?
commencer à apprendre
zemdleć
Jeszcze nigdy nie zemdlałam. Jakie to uczucie?
to come round
When she came round. she didn't remember anything.
commencer à apprendre
oprzytomnieć
Kiedy oprzytomniała. niczego nie pamiętała.
to pass away
My mother-in-law's sister passed away last week.
commencer à apprendre
odchodzić. umierać
W zeszłym tygodniu zmarła siostra mojej teściowej.
shivers
The sound sent shivers down my spine.
commencer à apprendre
dreszcze
Ten dźwięk przyprawił mnie o dreszcze.
mental health
Take a yoga class. Do it for your mental health.
commencer à apprendre
zdrowie psychiczne
Zapisz się na jogę. Zrób to dla własnego zdrowia psychicznego.
inflammation
Inflammation of the ear is quite painful.
commencer à apprendre
zapalenie
Zapalenie ucha jest dość bolesne.
bacteria (l. poj. bacterium)
Not all bacteria are bad for you.
commencer à apprendre
bakterie
Nie wszystkie bakterie są szkodliwe.
to suffer from
She suffers from an eating disorder.
commencer à apprendre
cierpieć na
Ona cierpi na zaburzenie jedzenia.
upset stomach
That soup gave me an upset stomach!
commencer à apprendre
rozstrój żołądka
Od tej zupy miałem rozstrój żołądka!
to rub
You need to rub the ointment into your skin.
commencer à apprendre
nacierać
Musisz natrzeć skórę tą maścią.
eyedrops
These eyedrops should help against the dryness.
commencer à apprendre
krople do oczu
The krople do oczu powinny pomóc na uczucie suchości.
to apply
Apply the gel to aching joints.
commencer à apprendre
zażywać. stosować
Stosuj ten żel na bolące stawy.
pharmacist
Did the pharmacist recommend these tablets to you?
commencer à apprendre
farmaceuta
Farmaceuta polecił ci te tabletki?
A&E
We had to go to A&E last night.
commencer à apprendre
ostry dyżur
Wczoraj musieliśmy jechać na ostry dyżur.
waiting room
They told us to take a seat in the waiting room.
commencer à apprendre
poczekalnia
Powiedziano nam. żebyśmy usiedli w poczekalni.
to cure
Will you be able to cure her. Doctor?
commencer à apprendre
wyleczyć
Panie doktorze. będzie pan w stanie ją wyleczyć?
cure for
There's no cure for this illness yet.
commencer à apprendre
lekarstwo na
Na tę chorobę nie ma jeszcze lekarstwa.
to stretch
It's a very good idea to stretch in the morning.
commencer à apprendre
rozciągać
Bardzo dobrze jest porozciągać się rano.
to reach
Can you reach that plate on the top shelf?
commencer à apprendre
sięgać
Sięgniesz do tego talerza na górnej półce?
to punch
He got arrested for punching someone in the face!
commencer à apprendre
uderzać pięścią
Został aresztowany za uderzenie kogoś pięścią w twarz!
to strike
The batsman struck the ball with all his might.
commencer à apprendre
uderzać
Pałkarz z całej siły uderzył w piłkę.
to stroke
Mummy. can I stroke this puppy?
commencer à apprendre
głaskać
Mamo. mogę pogłaskać tego szczeniaczka?
to spin
My head is spinning. I need to sit down.
commencer à apprendre
wirować
Wiruje mi w głowie. muszę usiąść.
to raise
Raise your hand if you know the answer.
commencer à apprendre
unosić (część ciała)
Unieście w górę rękę. jeśli znacie odpowiedź.
to lift
My dad lifted me up so I could see the stage.
commencer à apprendre
podnosić
Tata podniósł mnie wysoko. żebym mogła zobaczyć scenę.
to skip
The girls were skipping along happily.
commencer à apprendre
podskakiwać
Dziewczynki wesoło podskakiwały przy moim boku.
to press
Whatever happens. don't press this button.
commencer à apprendre
wciskać. naciskać
Cokolwiek się będzie działo. nie wciskajcie tego guzika.
to step on
Ouch. you stepped on my foot! Be careful.
commencer à apprendre
nadepnąć na
Aua. nadepnąłeś mi na stopę! Uważaj.
to kneel - to kneel down
Was she kneeling? Perhaps she was praying.
commencer à apprendre
klęczeć
Klęczała? Może się modliła.
to squeeze
Stop squeezing me so hard. you'll strangle me!
commencer à apprendre
ściskać
Nie ściskaj mnie tak mocno. jeszcze mnie udusisz!
to hang
My grandma hung this picture here many years ago.
commencer à apprendre
wisieć. wieszać
Moja babcia powiesiła tu ten obraz wiele lat temu.
to do push-ups
I've been doing push-ups recently and I feel stronger.
commencer à apprendre
robić pompki
Robię ostatnio pompki i czuję się silniejszy.
to do sit-ups
She's been doing sit-ups and her stomach is flatter now.
commencer à apprendre
robić brzuszki
Ostatnio robi brzuszki i ma teraz bardziej płaski brzuch.
to do squats
– Why are you so sweaty? – I've been doing squats.
commencer à apprendre
robić przysiady
– Dlaczego jesteś taki spocony? – Robiłem przysiady.
to work out
You look great. Have you been working out?
commencer à apprendre
ćwiczyć (na siłowni)
Świetnie wyglądasz. Ćwiczysz ostatnio?
cycling
How long has he been a fan of cycling?
commencer à apprendre
kolarstwo
Od jak dawna jest fanem kolarstwa?
league
I haven't been following the Champions League recently. Any news?
commencer à apprendre
liga
Nie śledzę ostatnio Ligi Mistrzów. Masz jakieś niusy?
target
She hasn't even been trying to hit the target really.
commencer à apprendre
cel
Właściwie to nawet nie stara się trafić do celu.
to compete
She's been competing in this tournament for years.
commencer à apprendre
brać udział (w zawodach)
Ona od lat bierze udział w tym turnieju.
competition
How long have you been preparing for this competition?
commencer à apprendre
zawody
Od jak dawna przygotowujesz się do tych zawodów?
championship
Who won the championship recently?
commencer à apprendre
mistrzostwo
Kto zdobył ostatnio mistrzostwo?
referee
The spectators booed at the referee.
commencer à apprendre
sędzia (sportowy)
Widzowie wygwizdali sędziego.
to draw
Scotland drew with France 3-3.
commencer à apprendre
remisować
Szkocja zremisowała z Francją 3:3.
sports equipment
Can you take me to a store with sports equipment?
commencer à apprendre
sprzęt sportowy
Możesz mnie zabrać do jakiegoś sklepu ze sprzętem sportowym?
weights
Working out with weights helps build muscle.
commencer à apprendre
hantle
Ćwiczenia z hantlami pomagają zbudować mięśnie.
to sledge
When was the last time you went sledging?
commencer à apprendre
jeździć na sankach
Kiedy ostatnio byłeś na sankach?
football pitch
Is there a football pitch in the neighbourhood?
commencer à apprendre
boisko piłkarskie
Czy w okolicy jest jakieś boisko piłarskie?
tennis court
I'll see you at the tennis court at 8 a.m.!
commencer à apprendre
kort tenisowy
Do zobaczenia na korcie tenisowym o 8 rano!
tennis racquet
My tennis racquet broke. I need to get a new one.
commencer à apprendre
rakieta tenisowa
Połamała mi się rakieta tenisowa. muszę kupić nową.
skating rink
We didn't leave the skating rink until 9 p.m.!
commencer à apprendre
lodowisko
Zeszliśmy z lodowiska dopiero o 9 wieczorem!
golf course
We're meeting on the golf course at 1 p.m.
commencer à apprendre
pole golfowe
Spotykamy się na polu golfowym o 13.
owner
The owner of this shop rarely comes here.
commencer à apprendre
właściciel
Właściciel tego sklepu rzadko tu przychodzi.
founder
Have you met the founder of this company?
commencer à apprendre
założyciel
Poznałeś kiedyś założyciela tej firmy?
to resign
I'm thinking of resigning from this job.
commencer à apprendre
odejść. zrezygnować
Zastanawiam się nad odejściem z pracy.
internship
Can I do an internship in your firm?
commencer à apprendre
staż
Mogę zrobić staż w waszej firmie?
self-employed
Self-employed people have holidays whenever they want.
commencer à apprendre
na własnej działalności
Osoby na własnej działalności gospodarczej robią sobie wolne. kiedy chcą.
temporary
I'm looking for a temporary job for the summer.
commencer à apprendre
tymczasowy
Szukam pracy tymczasowej na lato.
permanent
A permanent job gives me a sense of security.
commencer à apprendre
stały
Stała praca daje mi poczucie bezpieczeństwa.
to develop
It's important for me to constantly develop professionally.
commencer à apprendre
rozwijać się
Zależy mi na tym. żeby nieustannie rozwijać się zawodowo.
development
I didn't have a sense of professional development in that job.
commencer à apprendre
rozwój
W tamtej pracy nie miałem poczucia rozwoju zawodowego.
challenge
I'm eager to take on new challenges.
commencer à apprendre
wyzwanie
Z ochotą podejmuję nowe wyzwania.
multitasking
Multitasking is overrated.
commencer à apprendre
wielozadaniowość
Wielozadaniowość jest przereklamowana.
team work
I'm good at both team work and working on my own.
commencer à apprendre
praca zespołowa
Jestem dobry zarówno w pracy zespołowej. jak i samodzielnej.
to do your job
I always try to do my job the best I can.
commencer à apprendre
wykonywać swoją pracę
Zawsze staram się wykonywać swoją pracę najlepiej. jak umiem.
to be out of work
My brother-in-law has been out of work for over a month.
commencer à apprendre
nie mieć pracy
Mój szwagier nie ma pracy od ponad miesiąca.
task
I've been stressed out since I got this task.
commencer à apprendre
zadanie
Jestem zestresowany. od kiedy dostałem to zadanie do wykonania.
staff
We haven't hired any new staff for a year.
commencer à apprendre
personel
Od roku nie zatrudniliśmy żadnego nowego personelu.
to recruit
We've recruited ten new people since December.
commencer à apprendre
rekrutować
Od grudnia zrekrutowaliśmy 10 nowych osób.
human resources
Human resources are every company's most valuable asset.
commencer à apprendre
zasoby ludzkie
Zasoby ludzkie to najcenniejszy atut każdej firmy.
to gain
I'd like to gain new qualifications and develop my potential.
commencer à apprendre
zyskiwać
Chciałbym zyskać nowe kwalifikacje i rozwijać mój potencjał.
to lack experience
I may lack experience but I'm a very fast learner.
commencer à apprendre
brakować doświadczenia
Może i brakuje mi doświadczenia. ale bardzo szybko się uczę.
to learn new skills
I find it important to learn new skills at work.
commencer à apprendre
nabywać nowe umiejętności
Nabywanie nowych umiejętności w pracy jest dla mnie ważne.
under pressure
I cope well with working under pressure.
commencer à apprendre
pod presją
Dobrze sobie radzę z pracą pod presją.
necessary
I'll be happy to send you the necessary documentation.
commencer à apprendre
konieczny. potrzebny
Z radością prześlę państwu potrzebną dokumentację.
to receive
Have you received your salary yet?
commencer à apprendre
otrzymać
Otrzymałeś już pensję?
to be in charge of
Who is in charge of this department?
commencer à apprendre
zarządzać czymś
Kto zarządza tym wydziałem?
seafood
Can we go to a seafood restaurant this time?
commencer à apprendre
owoce morza
Możemy tym razem pójść do restauracji z owocami morza?
prawns
I love seafood. especially prawns.
commencer à apprendre
krewetki
Uwielbiam owoce morza. szczególnie krewetki.
salmon
Salmon is both tasty and healthy.
commencer à apprendre
łosoś
Łosoś jest zarówno smaczny. jak i zdrowy.
mashed potato
When I eat mashed potato. I always think of Christmas.
commencer à apprendre
tłuczone ziemniaki
Kiedy jem tłuczone ziemniaki. zawsze przypominają mi się Święta.
scrambled eggs
I usually make scrambled eggs. when I don't have much time.
commencer à apprendre
jajecznica
Zwykle robię sobie jajecznicę. kiedy nie mam zbyt wiele czasu.
stew
If I make beef stew. will you have some?
commencer à apprendre
gulasz
Jeśli zrobię gulasz wołowy. zjesz trochę?
parsley
I'll rinse the parsley if you want to use it.
commencer à apprendre
natka pietruszki
Opłuczę natkę. jeśli chcesz jej użyć.
cuisine
I'd be a fan of Indian cuisine if I wasn't allergic to cumin.
commencer à apprendre
kuchnia (np. włoska)
Byłbym fanem kuchni indyjskiej. gdybym nie był uczulony na kminek.
cauliflower
You wouldn't offer me cauliflower if you knew me well.
commencer à apprendre
kalafior
Nie proponowałbyś mi kalafiora. gdybyś dobrze mnie znał.
scoop
If I wasn't on a diet. I'd have a scoop of vanilla ice cream.
commencer à apprendre
gałka (lodów)
Gdybym nie była na diecie. zjadłabym gałkę lodów waniliowych.
ingredient
Put all the ingredients into a large bowl.
commencer à apprendre
składnik
Przełóż wszystkie składniki do dużej miski.
to prepare food
I'm busy right now. I'm preparing food for us.
commencer à apprendre
przygotowywać jedzenie
Jestem teraz zajęty. przygotowuję dla nas jedzenie.
to heat up
Heat up the turkey when you get home.
commencer à apprendre
podgrzewać
Podgrzej sobie indyka. kiedy wrócisz do domu.
ready-cooked meal
Ready-cooked meals save so much time!
commencer à apprendre
gotowe danie
Gotowe dania oszczędzają tyle czasu!
home-made food
Nothing beats home-made food.
commencer à apprendre
domowe jedzenie
Nic nie przebije domowego jedzenia.
loaf (l.mn. loaves)
Could you buy a loaf of bread on your way home?
commencer à apprendre
bochenek
Mógłbyś kupić bochenek chleba w drodze do domu?
wholemeal
They say wholemeal bread is better for you.
commencer à apprendre
pełnoziarnisty
Mówią. że chleb pełnoziarnisty jest zdrowszy.
wheat
This is corn bread. there's no wheat in it.
commencer à apprendre
pszenica
To chleb kukurydziany. nie zawiera pszenicy.
cereal
We've run out of cereal. Can you get some?
commencer à apprendre
płatki śniadaniowe
Skończyły nam się płatki śniadaniowe. Kupisz?
chopping board
Please don't leave the chopping board on the counter.
commencer à apprendre
deska do krojenia
Nie zostawiaj. proszę. deski do krojenia na blacie.
to eat out
Eating out is fun but it can be expensive sometimes.
commencer à apprendre
jadać na mieście
Jadanie na mieście jest fajne. ale bywa drogie.
takeaway
Let's get some takeaway and go to a park.
commencer à apprendre
jedzenie na wynos
Kupmy jakieś jedzenie na wynos i pójdźmy do parku.
menu
Here's the menu. Can I offer you something to drink?
commencer à apprendre
menu
Proszę. oto menu. Mogę zaproponować coś do picia?
appetiser
I recommend the shrimps for an appetiser.
commencer à apprendre
przystawka
Na przystawkę polecam krewetki.
first course
I'll have the cauliflower soup for my first course.
commencer à apprendre
pierwsze danie
Na pierwsze danie poproszę zupę z kalafiora.
entrée
I don't think I'll have an entrée at all.
commencer à apprendre
danie główne
Chyba pominę danie główne.
to dine
Do you often dine here?
commencer à apprendre
stołować się
Często się tu stołujesz?
posh
This restaurant looks a bit posh. don't you think?
commencer à apprendre
wytworny
Ta restauracja wygląda dość wytwornie. nie sądzisz?
table for two
A table for two? This way. please.
commencer à apprendre
stolik dla dwojga
Stolik dla dwojga? Tędy. proszę.
wine list
I never pay attention to the wine list. I'm a beer person.
commencer à apprendre
lista win
Nigdy nie zwracam uwagi na listę win. Jestem piwoszem.
house wine
A glass of red house wine for me. please.
commencer à apprendre
wino stołowe
Poproszę kieliszek czerwonego wina stołowego.
soup of the day
– What's the soup of the day today? – It's leek and lentil.
commencer à apprendre
zupa dnia
– Jaką macie dziś zupę dnia? – Porową z soczewicą.
today's specials
Would you like to hear about today's specials?
commencer à apprendre
dania dnia
Czy mam państwu opowiedzieć o dzisiejszych daniach dnia?
house speciality
What's the house speciality?
commencer à apprendre
specjalność szefa kuchni
Jaka jest specjalność szefa kuchni?
to take an order
May I take your order?
commencer à apprendre
przyjmować zamówienie
Czy mogę przyjąć zamówienie?
bill
Could we have the bill. please?
commencer à apprendre
rachunek
Możemy prosić o rachunek?
to treat someone
– I'll treat you! – No way! It's my treat.
commencer à apprendre
stawiać. płacić
– Ja stawiam! – Nie mam mowy! To ja zapraszam.
to go Dutch
Is it OK with you if we go Dutch?
commencer à apprendre
płacić po połowie
Nie masz nic przeciwko temu. żebyśmy zapłacili po połowie?
to leave a tip
They left the waitress a generous tip.
commencer à apprendre
zostawić napiwek
Zostawili kelnerce hojny napiwek.
to discover
This star was discovered in 2010.
commencer à apprendre
odkryć
Ta gwiazda została odkryta w 2010 r.
to invent
The light bulb was invented by Thomas Edison.
commencer à apprendre
wynaleźć
Żarówkę wynalazł Thomas Edison.
invention
The wheel was a revolutionary invention.
commencer à apprendre
wynalazek
Koło było rewolucyjnym wynalazkiem.
to collect
The information was collected by our intern.
commencer à apprendre
zbierać
Informacje zostały zebrane przez naszego stażystę.
data
The data was collected over a period of three years.
commencer à apprendre
dane
Dane zbierano przez okres trzech lat.
laboratory
Our laboratory wasn't modernized in the end.
commencer à apprendre
laboratorium
W końcu nie zmodernizowano naszego laboratorium.
element
This element wasn't discovered until the 20th century.
commencer à apprendre
pierwiastek
Ten pierwiastek odkryto dopiero w XX wieku.
research
The research wasn't conducted properly.
commencer à apprendre
badania naukowe
Te badania naukowe nie zostały przeprowadzone w poprawny sposób.
to conduct
Was the research conducted according to my instructions?
commencer à apprendre
przeprowadzać
Czy badania przeprowadzono zgodnie z moimi zaleceniami?
to analyse
Was all the data analysed this way?
commencer à apprendre
analizować
Czy wszystkie dane przeanalizowano w ten sposób?
test tube
Were the test tubes sterilized before the experiment?
commencer à apprendre
próbówka
Czy próbowki wysterylizowano przed doświadczeniem?
experiment
Were the experiments carried out by your team?
commencer à apprendre
doświadczenie. eksperyment
Czy te eksperymenty zostały przeprowadzone przez twój zespół?
to observe
We observed an increase in adrenaline level.
commencer à apprendre
obserwować
Zaobserwowaliśmy wzrost poziomu adrenaliny.
physics
Physics contains the answers to all questions.
commencer à apprendre
fizyka
Fizyka daje odpowiedzi na wszystkie pytania.
theory
This theory has been proved many times.
commencer à apprendre
teoria
Ta teoria została wielokrotnie udowodniona.
evolution
Creationists believe the theory of evolution is wrong.
commencer à apprendre
ewolucja
Kreacjoniści uważają. że teoria ewolucji jest błędna.
cell
Cells in the body are constantly renewed.
commencer à apprendre
komórka
Komórki ciała ludzkiego są nieustannie odnawiane.
genetic
Genetic modifications change the DNA of organisms.
commencer à apprendre
genetyczny
Modyfikacje genetyczne zmieniają DNA organizmów.
matter
The whole universe consists of matter.
commencer à apprendre
materia
Cały wszechświat składa się z materii.
microscope
You can observe bacteria under a microscope.
commencer à apprendre
mikroskop
Bakterie można obserwować pod mikroskopem.
particle
Are all particles the same size?
commencer à apprendre
cząsteczka
Czy wszystkie cząsteczki są tej samej wielkości?
atom
Split atoms generate huge energy.
commencer à apprendre
atom
Rozszczepione atomy generują ogromną energię.
fabric
What is this fabric? Is it cotton?
commencer à apprendre
tkanina
Co to za tkanina? Czy to bawełna?
pattern
I like colourful patterns on my clothes.
commencer à apprendre
wzór
Lubię ubrania w kolorowe wzory.
baggy
Fans of hip-hop often wear baggy trousers.
commencer à apprendre
luźny. workowaty
Fani hip-hopu często noszą luźne spodnie.
airy
This airy dress will be perfect for the summer.
commencer à apprendre
przewiewny
Ta przewiewna sukienka będzie doskonała na lato.
sleeve
Can you roll up my sleeves for me? My hands are dirty.
commencer à apprendre
rękaw
Możesz mi podwinąć rękawy? Mam brudne ręce.
trouser leg
It seems like one trouser leg is shorter than the other.
commencer à apprendre
nogawka
Wydaje się. że jedna nogawka jest krótsza.
hood
The hood of this jacket is detachable.
commencer à apprendre
kaptur
Kaptur tej kurtki można odpiąć.
collar
I love coats with fur collars.
commencer à apprendre
kołnierz
Uwielbiam płaszcze z futrzanymi kołnierzami.
shoelaces
Your shoelaces are untied.
commencer à apprendre
sznurówki
Masz rozwiązane sznurówki.
zip
I need to get this zip fixed.
commencer à apprendre
suwak
Muszę oddać ten suwak do naprawy.
sole
The soles of these shoes are a bit too thin.
commencer à apprendre
podeszwa
Podeszwy tych butów są nieco za cienkie.
cleavage
This cleavage will attract a lot of attention.
commencer à apprendre
dekolt
Ten dekolt będzie bardzo przyciągał uwagę.
synthetic
I don't like wearing synthetic socks.
commencer à apprendre
syntetyczny
Nie lubię nosić syntetycznych skarpetek.
quality
Do you think these boots are good quality?
commencer à apprendre
jakość
Sądzisz. że te buty są dobrej jakości?
worn
An old pair of worn jeans isn't the best choice for tonight.
commencer à apprendre
znoszony
Stare. znoszone jeansy to nienajlepszy wybór na dzisiejszy wieczór.
seam
This seam is rough. it bothers me.
commencer à apprendre
szew
Ten szew jest szorstki. przeszkadza mi.
to compare prices
I always compare prices. which allows me to save money.
commencer à apprendre
porównywać ceny
Zawsze porównuję ceny. co pozwala mi zaoszczędzić pieniądze.
trolley
Please pay for everything that's in the trolley.
commencer à apprendre
wózek (sklepowy)
Zapłać. proszę. za wszystko. co znajduje się w wózku.
discount
This is the shop assistant who always offers me a discount.
commencer à apprendre
rabat
To jest ta sprzedawczyni. która zawsze oferuje mi rabat.
refund
This is the till where you can get your refund.
commencer à apprendre
zwrot pieniędzy
W tej kasie uzyska pani zwrot pieniędzy.
checkout queue
The checkout queue I'm in is moving slowly.
commencer à apprendre
kolejka do kasy
Kolejka do kasy. w której stoję. przesuwa się powoli.
gift voucher
I have a gift voucher that I got for my birthday.
commencer à apprendre
bon prezentowy
Mam bon prezentowy. który dostałam na urodziny.
car boot sale
This couch. which I bought in a car boot sale. is so comfortable.
commencer à apprendre
wyprzedaż garażowa
Ta kanapa. którą kupiłam na wyprzedaży garażowej. jest taka wygodna.
bargain
The car was a real bargain. which makes me very happy.
commencer à apprendre
okazyjny zakup
Ten samochód był bardzo okazyjnym zakupem. co bardzo mnie cieszy.
customer service
This shop. which has excellent customer service. has quite low prices.
commencer à apprendre
obsługa klienta
W tym sklepie. który ma świetną obsługę klienta. są dość niskie ceny.
to place an order for
I've placed an order for the table we saw online.
commencer à apprendre
złożyć zamówienie na
Złożyłem zamówienie na stół. który widzieliśmy w Internecie.
to enter the PIN number
Please enter your PIN number.
commencer à apprendre
wprowadzić PIN
Proszę wprowadzić numer PIN.
to pack your shopping
Would you like me to pack your shopping for you?
commencer à apprendre
zapakować zakupy
Czy mam zapakować pani zakupy?
to make a purchase
Would you like to make a purchase. sir?
commencer à apprendre
dokonać zakupu
Czy chce pan dokonać zakupu?
to take credit cards
Do you take credit cards here?
commencer à apprendre
przyjmować karty kredytowe
Czy przyjmujecie karty kredytowe?
in stock
I'm afraid we don't have it in stock at the moment.
commencer à apprendre
na stanie
Obawiam się. że nie mamy tego teraz na stanie.
to haggle
Always haggle. you might get lucky.
commencer à apprendre
targować się
Zawsze się targuj. może ci się uda.
special promotion for
They're running a special promotion for school supplies.
commencer à apprendre
promocja na
Mają promocję na artykuły szkolne.
on special offer
Are the blankets on special offer as well?
commencer à apprendre
w promocji
Czy koce też są w promocji?
shop window
A nice shop window can attract customers.
commencer à apprendre
wystawa sklepowa
Ładna wystawa sklepowa może przyciągnąć klientów.
door handle
Pull the door handle. it might be open.
commencer à apprendre
klamka
Pociągnij za klamkę. może jest otwarte.
doormat
Remember. the key is under the doormat.
commencer à apprendre
wycieraczka
Pamiętaj. klucz jest pod wycieraczką.
doorbell
I knocked twice and then rang the doorbell.
commencer à apprendre
dzwonek do drzwi
Zapukałem dwa razy. a potem zadzwoniłem dzwonkiem.
fence
They have a wooden fence around their plot.
commencer à apprendre
płot
Wokół działki mają drewniany płot.
kennel
Bad dog! Go to your kennel!
commencer à apprendre
buda (dla psa)
Niedobry pies! Do budy!
hall
The child ran into the hall and up the stairs.
commencer à apprendre
hol. przedpokój
Dziecko wbiegło do holu i po schodach na górę.
light bulb
Turn the light off before you change the light bulb.
commencer à apprendre
żarówka
Wyłącz światło. zanim wymienisz żarówkę.
broom
The broom is in the utility room. behind the vacuum cleaner.
commencer à apprendre
miotła
Miotła jest w schowku. za odkurzaczem.
dustpan
Could you fetch a dustpan. please?
commencer à apprendre
szufelka
Mogłabyś przynieść mi szufelkę?
flatmate
I've been lucky with flatmates so far.
commencer à apprendre
współlokator
Jak do tej pory miałem szczęście do współlokatorów.
landlord
Does your landlord ever come over?
commencer à apprendre
właściciel wynajmowanego mieszkania
Czy właściciel waszego mieszkania czasem tu przychodzi?
tenant
Those tenants usually pay on time.
commencer à apprendre
najemca
Tamci najemcy zwykle płacą na czas.
bathroom scales
I think your bathroom scales are broken. I can't be that fat.
commencer à apprendre
waga łazienkowa
Chyba popsuła ci się waga łazienkowa. Na pewno nie jestem aż tak gruby.
cable
Plug in the cable and press the power button.
commencer à apprendre
kabel
Podłącz kabel i wciśnij guzik startu.
flat screen TV
They got us a flat screen TV for Christmas.
commencer à apprendre
telewizor z płaskim ekranem
Pod choinkę dali nam telewizor z płaskim ekranem.
fire alarm
Please replace the batteries in the fire alarm.
commencer à apprendre
alarm przeciwpożarowy
Wymień. proszę. baterie w alarmie przeciwpożarowym.
smoke detector
Are you sure this smoke detector is working?
commencer à apprendre
czujnik dymu
Jesteś pewna. że ten czujnik dymu działa?
timer
Set the timer to exactly 7.5 minutes.
commencer à apprendre
minutnik. stoper
Nastaw minutnik na dokładnie 7.5 minuty.
stove
There were some pots on the stove.
commencer à apprendre
piec
Na piecu było kilka garnków.
mousetrap
What is this mousetrap doing here?
commencer à apprendre
pułapka na myszy
Co tu robi pułapka na myszy?
letterbox
Have you checked the letterbox today?
commencer à apprendre
skrzynka na listy
Sprawdzałeś dziś skrzynkę na listy?
tablecloth
Please change the tablecloth and set the table.
commencer à apprendre
obrus
Zmień. proszę. obrus i nakryj do stołu.
kitchen towel
We're running out of kitchen towels.
commencer à apprendre
ręcznik kuchenny
Kończą się nam ręczniki kuchenne.
while
She left while we were sleeping.
commencer à apprendre
podczas gdy
Wyjechała. podczas gdy spaliśmy.
then
I cleaned the house and then the yard.
commencer à apprendre
wtedy. potem
Posprzątałam dom a potem podwórko.
already
I've already cleaned my room.
commencer à apprendre
już
Posprzątałam już mój pokój.
just
We've just come back from our holiday.
commencer à apprendre
dopiero co
Dopiero co wróciliśmy z wakacji.
since
I haven't climbed trees since childhood.
commencer à apprendre
od kiedy. od
Nie wspinałam się po drzewach od dzieciństwa.
for some time
I've had a dog for three years.
commencer à apprendre
od jakiegoś czasu
Od trzech lat mam psa.
once
Once when I was a kid. I got lost in a forest.
commencer à apprendre
pewnego razu. kiedyś
Kiedy byłam dzieckiem. pewnego razu zabłądziłam w lesie.
twice
I've already explained it to you twice.
commencer à apprendre
dwukrotnie
Wytłumaczyłem ci to już dwukrotnie.
in a few days
We're leaving in a few days. I'm going to miss you!
commencer à apprendre
za kilka dni
Za kilka dni wyjeżdżamy. Będę za tobą tęsknił!
at the same time
She was eating and reading at the same time.
commencer à apprendre
jednocześnie
Jadła i czytała jednocześnie.
afterwards
Afterwards he was sorry for what he had said.
commencer à apprendre
potem
Potem żałował tego. co powiedział wcześniej.
suddenly
Suddenly. I realised that I had forgotten my wallet.
commencer à apprendre
nagle
Nagle zdałem sobie sprawę. że zostawiłem portfel w domu.
immediately
She became ill immediately after she'd given birth.
commencer à apprendre
natychmiast
Zachorowała natychmiast po porodzie.
century
It had happened nearly three centuries before.
commencer à apprendre
wiek. stulecie
To zdarzyło się prawie trzy wieki wcześniej.
period
I was tired – it had been a rough period.
commencer à apprendre
okres
Byłem zmęczony – to był ciężki okres.
time zone
I'd never been to a different time zone before.
commencer à apprendre
strefa czasowa
Nigdy wcześniej nie byłam w innej strefie czasowej.
weekly
You didn't know about it because you hadn't been to any of our weekly meetings.
commencer à apprendre
cotygodniowy
Nie wiedziałeś o tym. bo nie byłeś wcześniej na żadnym z naszych cotygodniowych spotkań.
monthly
I hadn't bought a monthly ticket yet so I took yours.
commencer à apprendre
comiesięczny
Nie kupiłam wtedy jeszcze biletu miesięcznego. więc wzięłam twój.
annual
It was an annual event and I'd been looking forward to it.
commencer à apprendre
roczny. doroczny
Była to doroczna impreza i cieszyłam się na nią.
fortnight
Did you really have three accidents in the fortnight before you got married?
commencer à apprendre
dwa tygodnie
Naprawdę miałeś trzy wypadki w czasie dwóch tygodni przed swoim ślubem?
to burn a CD
I need to burn a CD. Do you have a blank one?
commencer à apprendre
wypalić płytę
Muszę wypalić płytę. Masz jakąś czystą?
to rip a CD
It's illegal to rip CDs like that.
commencer à apprendre
skopiować płytę
Takie kopiowanie płyt jest nielegalne.
to sing out of tune
Is it me or are they singing out of tune?
commencer à apprendre
fałszować
Wydaje mi się. czy oni rzeczywiście fałszują?
to hum
My grandma used to hum songs all day long.
commencer à apprendre
nucić
Moja bacia nuciła sobie piosenki całymi dniami.
anthem
Some politicians don't even know the anthem's words.
commencer à apprendre
hymn
Niektórzy politycy nie znają nawet słów hymnu.
to form a band
We formed a band in college.
commencer à apprendre
założyć zespół
Na studiach założyliśmy zespół.
to sign a record deal
I was hoping to sign a record deal.
commencer à apprendre
podpisać kontrakt nagraniowy
Miałam nadzieję na podpisanie kontraktu nagraniowego.
to release an album
We've played a few gigs but have never released an album.
commencer à apprendre
wydać płytę
Zagraliśmy parę koncertów. ale nigdy nie wydaliśmy płyty.
charts
Which single is at the top of the charts right now?
commencer à apprendre
lista przebojów
Który singiel jest teraz na szczycie listy przebojów?
chorus
The chorus was sung three times.
commencer à apprendre
refren
Refren został zaśpiewany trzy razy.
verse
I think they skipped one verse.
commencer à apprendre
zwrotka
Chyba pominęli jedną zwrotkę.
audience
The audience's reaction was fantastic.
commencer à apprendre
publiczność
Reakcja publiczności była fantastyczna.
orchestra
My dream is to play in an orchestra.
commencer à apprendre
orkiestra
Moim marzeniem jest granie w orkiestrze.
conductor
The musicians refused to play with that conductor.
commencer à apprendre
dyrygent
Muzycy odmówili gry z tym dyrygentem.
string instruments
String instruments have the most beautiful sound.
commencer à apprendre
intrumenty smyczkowe
Instrumenty smyczkowe brzmią najpiękniej.
headphones
The sound in these headphones is awesome.
commencer à apprendre
słuchawki
Dźwięk w tych słuchawkach jest świetny.
microphone
It's a cordless microphone. so you can walk around the stage.
commencer à apprendre
mikrofon
To mikrofon bezprzewodowy. więc możesz chodzić po scenie.
body language
Body language conveys a lot of information.
commencer à apprendre
mowa ciała
Mowa ciała przekazuje wiele informacji.
to frown
She looked at me and frowned.
commencer à apprendre
marszczyć brwi
Popatrzyła na mnie i zmarszczyła brwi.
to shrug
She shrugged as if she didn't care.
commencer à apprendre
wzruszać ramionami
Wzruszyła ramionami. jakby to jej nie obchodziło.
to blink
You can't blink when you put on mascara.
commencer à apprendre
mrugać
Kiedy maluje się rzęsy. nie można mrugać.
to wink
He winked at her! Did you see that?
commencer à apprendre
puszczać oko
Puścił do niej oko! Widziałaś to?
to stare
I sometimes catch myself staring at people.
commencer à apprendre
gapić się
Czasami łapię się na tym. że gapię się na ludzi.
to glance
The headteacher glanced at her watch.
commencer à apprendre
zerkać
Dyrektor szkoły zerknęła na zegarek.
to make eye contact
Try to make eye contact. but not in an agressive way.
commencer à apprendre
nawiązać kontakt wzrokowy
Spróbuj nawiązać kontakt wzrokowy. ale nie agresywnie.
to shake hands
We shook hands and parted ways.
commencer à apprendre
uścisnąć dłoń
Uścisnęliśmy sobie dłonie i rozeszliśmy się.
to click your fingers
It annoys me when you click your fingers like that.
commencer à apprendre
pstrykać palcami
Irytuje mnie. kiedy tak pstrykasz palcami.
to tap your fingers
She tapped her fingers on the side of the couch.
commencer à apprendre
bębnić palcami
Bębniła palcami po oparciu kanapy.
to bite your lips
She bit her lips. trying to concentrate.
commencer à apprendre
przygryzać wargi
Przygryzła wargi. usiłując się skupić.
to wrinkle your nose
My niece looks so cute when she wrinkles her nose.
commencer à apprendre
marszczyć nos
Moja bratanica wygląda tak uroczo. kiedy marszczy nos.
to cross your arms
When you cross your arms. you look less approachable.
commencer à apprendre
krzyżować ramiona
Kiedy krzyżujesz ramiona. wyglądasz mniej przystępnie.
to stick your tongue out
Never stick your tongue out at people.
commencer à apprendre
wystawiać język
Nigdy nie wystawiaj do nikogo języka.
to show someone the finger
He showed me the finger and drove away.
commencer à apprendre
pokazywać komuś środkowy palec
Pokazał mi środkowy palec i odjechał.
to raise your eyebrows
She raised her eyebrows in astonishment.
commencer à apprendre
unosić brwi
Uniosła brwi. zdumiona.
to nod
The midwife nodded in agreement.
commencer à apprendre
kiwać głową. potakiwać
Położna kiwnęła potakująco głową.
to hang your head
The girl hung her head and apologised.
commencer à apprendre
zwieszać głowę
Dziewczynka zwiesiła głowę i przeprosiła.
to lick your lips
She took a bite of the cake and licked her lips.
commencer à apprendre
oblizywać wargi
Ugryzła kawałek ciasta i oblizała wargi.
to cross your legs
It's not very healthy to cross your legs.
commencer à apprendre
zakładać nogę na nogę
Zakładanie nogi na nogę nie jest zbyt zdrowe.
to sit cross-legged
When I sit cross-legged. my legs go to sleep.
commencer à apprendre
siadać po turecku
Kiedy siedzę po turecku. drętwieją mi nogi.
city life
Do you like the anonymity of city life?
commencer à apprendre
życie miejskie
Lubisz anonimowość życia miejskiego?
modern
This modern building was designed by my dad.
commencer à apprendre
nowoczesny
Ten nowoczesny budynek został zaprojektowany przez mojego tatę.
ancient
There are no ancient monuments in Warsaw.
commencer à apprendre
starożytny
W Warszawie nie ma żadnych starożytnych zabytków.
castle
Is admission to the Royal Castle free?
commencer à apprendre
zamek
Czy wstęp do Zamku Królewskiego jest bezpłatny?
tower
Can we go inside the tower?
commencer à apprendre
wieża
Można wejść do środka tej wieży?
ruins
Did you visit the ruins of that castle?
commencer à apprendre
ruiny
Zwiedziliście ruiny tamtego zamku?
pleasant
We had a pleasant walk along the river.
commencer à apprendre
przyjemny
Poszliśmy na przyjemny spacer wzdłuż rzeki.
urban
Don't worry. it's just an urban legend.
commencer à apprendre
miejski
Nie martw się. to tylko taka legenda miejska.
rural
In my department we deal with rural areas.
commencer à apprendre
wiejski
W moim wydziale zajmujemy się terenami wiejskimi.
barn
We found shelter from the rain in a barn.
commencer à apprendre
stodoła
Schroniliśmy się przed deszczem w stodole.
peace and quiet
I love the peace and quiet of the countryside.
commencer à apprendre
cisza i spokój
Uwielbiam wiejską ciszę i spokój.
nightlife
Is there any nightlife at all in this town?
commencer à apprendre
życie nocne
Czy w tym mieście jest w ogóle jakieś życie nocne?
vibrant
London is a vibrant city.
commencer à apprendre
tętniący życiem
Londyn to miasto tętniące życiem.
traffic jam
I'm running late. I'm stuck in a traffic jam.
commencer à apprendre
korek uliczny
Spóźnię się. Utknąłem w korku.
to surround
The square is surrounded by high-rise buildings.
commencer à apprendre
otaczać
Skwer otaczają drapacze chmur.
speed limit
The road has a 30 mph speed limit.
commencer à apprendre
ograniczenie prędkości
Na tej ulicy jest ograniczenie prędkości do 30 mil na godzinę.
speed camera
Watch out for the speed cameras.
commencer à apprendre
fotoradar
Uważaj na fotoradary.
cycle path
We need more cycle paths in our city.
commencer à apprendre
ścieżka rowerowa
W naszym mieście potrzeba więcej ścieżek rowerowych.
roadworks
The roadworks caused a traffic jam.
commencer à apprendre
roboty drogowe
Roboty drogowe spowodowały korek.
seat belt
Have you fastened the seat belt?
commencer à apprendre
pas bezpieczeństwa
Zapiąłeś pas bezpieczeństwa?
taxi rank
Let's walk up to the taxi rank.
commencer à apprendre
postój taksówek
Podejdźmy do postoju taksówek.
pedestrian zone
What's this car doing here? It's a pedestrian zone!
commencer à apprendre
deptak
Co tu robi ten samochód? To deptak!
concrete jungle
This city's a real concrete jungle.
commencer à apprendre
betonowa dżungla
To miasto to istna betonowa dżungla.
drain
I saw the earring disappear in the drain.
commencer à apprendre
studzienka kanalizacyjna
Widziałam. jak kolczyk znika w studzience.
alley
I saw him running towards this alley.
commencer à apprendre
boczna uliczka. zaułek
Widziałam. jak biegł w kierunku tego zaułka.
therefore
You didn't tell me the whole truth. therefore you lied.
commencer à apprendre
dlatego. zatem
Nie powiedziałeś mi całej prawdy. a zatem skłamałeś.
even if
I'll get there. even if I have to walk.
commencer à apprendre
nawet jeśli
Dotrę tam. nawet jeśli będę musiał iść pieszo.
either... or...
Either we sell the car or we take out a loan.
commencer à apprendre
albo... albo...
Albo sprzedajemy samochód. albo bierzemy pożyczkę.
neither... nor...
I neither have cash nor a debit card on me.
commencer à apprendre
ani... ani...
Nie mam przy sobie ani gotówki. ani karty płatniczej.
both... and...
Both my brother and my mum support me in this.
commencer à apprendre
zarówno... jak i...
Wspierają mnie w tym zarówno brat. jak i mama.
instead
I have a motor scooter now instead of a car.
commencer à apprendre
zamiast
Mam teraz skuter zamiast samochodu.
besides
I don't want to go out. Besides. it's raining.
commencer à apprendre
poza tym
Nie chcę wychodzić. Poza tym pada.
except for
She wrote all the stories. except for the first one.
commencer à apprendre
oprócz. poza
Napisała wszystkie te opowiadania oprócz pierwszego.
in addition
She speaks French fluently. In addition. she also knows German.
commencer à apprendre
w dodatku
Płynnie mówi po francusku. W dodatku zna też niemiecki.
for example
I like jazz music. for example Miles Davis.
commencer à apprendre
na przykład
Lubię jazz. na przykład Milesa Davisa.
perhaps
– Why is he still not here? – Perhaps he's forgotten.
commencer à apprendre
być może
– Dlaczego jeszcze go tu nie ma? – Być może zapomniał.
first of all
First of all let me thank you for inviting me.
commencer à apprendre
przede wszystkim
Przede wszystkim chcę podziękować za zaproszenie.
secondly
Firstly. we need a car. and secondly. it's a bargain!
commencer à apprendre
po drugie
Po pierwsze. potrzebujemy samochodu. a po drugie. to prawdziwa okazja!
mainly
Raw vegans eat mainly fruit.
commencer à apprendre
głównie
Witarianie jedzą głównie owoce.
unfortunately
Unfortunately. I can't offer you a discount.
commencer à apprendre
niestety
Niestety nie mogę zaoferować pani rabatu.
luckily
Luckily this jacket is on sale.
commencer à apprendre
na szczęście
Na szczęście ta kurtka jest na wyprzedaży.
in reality
She seems confident but is really shy in reality.
commencer à apprendre
tak naprawdę
Wydaje się pewna siebie. ale tak naprawdę jest bardzo nieśmiała.
in fact
I don't like this party. In fact. I'm going home.
commencer à apprendre
właściwie
Nie podoba mi się ta impreza. Właściwie to idę do domu.
rather
He's rather sensible most of the time.
commencer à apprendre
raczej
Na ogół jest raczej rozsądny.
completely
This was completely unnecessary.
commencer à apprendre
zupełnie
To było zupełnie niepotrzebne.
absolutely
I absolutely understand what you mean.
commencer à apprendre
absolutnie. całkowicie
Całkowicie cię rozumiem.
generally
I don't generally support the Labour Party.
commencer à apprendre
ogólnie
Ogólnie nie popieram Partii Pracy.
creature
All creatures deserve to live.
commencer à apprendre
stworzenie
Wszystkie stworzenia zasługują na to. żeby żyć.
hen
The hen was surrounded by little chickens.
commencer à apprendre
kura
Kurę otaczały małe kurczaki.
rooster
The rooster crows very early in the morning.
commencer à apprendre
kogut
Kogut pieje bardzo wcześnie rano.
bull
Bulls aren't really attracted to red.
commencer à apprendre
byk
Byków tak naprawdę nie przyciąga czerwony kolor.
foal
Foals are extremely adorable.
commencer à apprendre
źrebię
Źrebięta są niesamowicie urocze.
lamb
Would you like to feed the lambs with me?
commencer à apprendre
jagnię. owieczka
Chciałabyś pokarmić ze mną owieczki?
peacock
The peacock was promenading on the grass.
commencer à apprendre
paw
Paw przechadzał się po trawie.
claw
The cat scratched me with its claw.
commencer à apprendre
pazur
Kot zadrasnął mnie pazurem.
fang
Fangs allow animals to bite better.
commencer à apprendre
kieł
Kły pozwalają zwierzętom lepiej gryźć.
to feed
I feed my puppy three times a day.
commencer à apprendre
karmić
Mojego szczeniaka karmię trzy razy dziennie.
wasp
Oh no! A wasp has just stung Sam!
commencer à apprendre
osa
O nie! Osa właśnie użądliła Sama!
to sting
Hornets can sting and it's dangerous.
commencer à apprendre
żądlić
Szerszenie mogą użądlić i jest to niebezpieczne.
seal
Seals are in danger of extinction.
commencer à apprendre
foka
Foki są zagrożone wyginięciem.
to hunt
Wild animals hunt for their food.
commencer à apprendre
polować
Dzikie zwierzęta polują na swoje jedzenie.
nest
This bird builds its nest from mud and clay.
commencer à apprendre
gniazdo
Ten ptak buduje sobie gniazdo z błota i gliny.
ape
A chimpanzee is an example of an ape.
commencer à apprendre
małpa naczelna
Szympans to przykład małpy naczelnej.
insect
Insects can be disgusting.
commencer à apprendre
owad
Owady bywają obrzydliwe.
tail
Look. the dog is wagging its tail. It's happy.
commencer à apprendre
ogon
Popatrz. pies macha ogonem. Jest zadowolony.
wing
The bird can't fly because its wing is broken.
commencer à apprendre
skrzydło
Ten ptak nie może latać. bo ma złamane skrzydło.
paw
Look at the paws on this tiger. They are huge!
commencer à apprendre
łapa
Popatrz na łapy tego tygrysa. Są ogromne!
feather
Peacocks have beautiful feathers.
commencer à apprendre
pióro
Pawie mają piękne pióra.
to get down to
Stop mucking about. You need to get down to work.
commencer à apprendre
zabierać się do
Przestań się obijać. Musisz zabrać się do pracy.
to hand out
The teacher handed out the certificates to the students.
commencer à apprendre
rozdawać (ręcznie)
Nauczyciel rozdał uczniom świadectwa.
to call off
I was supposed to see her but she called it off.
commencer à apprendre
odwołać
Miałem się z nią zobaczyć. ale odwołała spotkanie.
to give away
Just don't give me away. OK? It's a secret.
commencer à apprendre
wydawać (np. sekret)
Tylko mnie nie wydaj. dobra? To tajemnica.
to figure out
You'll just need to figure it out somehow.
commencer à apprendre
pojąć. połapać się
Jakoś będziesz musiał się w tym połapać.
to fall behind
I was ill for a month and fell behind with schoolwork.
commencer à apprendre
zrobić sobie zaległości
Byłem chory przez miesiąc i zrobiłem sobie zaległości w szkole.
to keep up with
They walked so fast I could hardly keep up with them.
commencer à apprendre
nadążać za
Szli tak szybko. że ledwo za nimi nadążałem.
to catch up with
You need to catch up with the rest of the class.
commencer à apprendre
nadrobić. dogonić
Musisz nadrobić zaległości i dogonić resztę klasy.
to fill in for
Miss Rye is filling in for your maths teacher today.
commencer à apprendre
zastępować kogoś
Panna Rye zastąpi dziś waszą panią od matematyki.
to back up
Can you back me up on this? I'm counting on you.
commencer à apprendre
popierać
Możesz mnie w tym poprzeć? Liczę na ciebie.
to carry on
Sorry about the noise. please. carry on.
commencer à apprendre
kontynuować
Przepraszam za hałas. kontynuuj. proszę.
to come across
I came across a strange plant in the forest today.
commencer à apprendre
natknąć się na
Dziś w lesie natknąłem się na dziwną roślinę.
art
Art has always been my passion.
commencer à apprendre
sztuka
Sztuka zawsze była moją pasją.
ornament
I'd like to buy some table ornaments for Christmas.
commencer à apprendre
ozdoba
Chciałabym kupić jakieś świąteczne ozdoby na stół.
decorative
The mirror is both functional and decorative.
commencer à apprendre
ozdobny
To lustro jest zarówno funkcjonalne. jak i ozdobne.
interior design
I want to study interior design.
commencer à apprendre
projektowanie wnętrz
Chcę studiować projektowanie wnętrz.
crayon
I used to love drawing with crayons when I was a kid.
commencer à apprendre
kredka
Kiedy byłem mały. uwielbiałem rysować kredkami.
paintbrush
The artist dipped the paintbrush in water.
commencer à apprendre
pędzel
Artysta zanurzył pędzel w wodzie.
abstract
Not everyone understands abstract art.
commencer à apprendre
abstrakcyjny
Nie każdy rozumie sztukę abstrakcyjną.
sculpture
There was a beautiful scuplture in the hall.
commencer à apprendre
rzeźba
W przedpokoju stała piękna rzeźba.
exhibition
Would you like to go to that exhibition with me?
commencer à apprendre
wystawa
Chciałbyś pójść ze mną na tę wystawę?
picture frame
This picture frame is a family keepsake.
commencer à apprendre
ramka na zdjęcie
Ta ramka na zdjęcie to rodzinna pamiątka.
balloon
The room was filled with balloons and confetti.
commencer à apprendre
balon
Pokój wypełniony był balonami i konfetti.
ribbon
She wrapped up the gift in paper and ribbon.
commencer à apprendre
wstążka
Zapakowała prezent w papier i obwiązała wstążką.
poster
I have a collection of film posters from the 1960s.
commencer à apprendre
plakat
Mam kolekcję plakatów filmowych z lat 60.
jewellery
I keep my jewellery in this drawer.
commencer à apprendre
biżuteria
Biżuterię przechowuję w tej szufladzie.
tasteful
I like it. it looks tasteful.
commencer à apprendre
gustowny
Podoba mi się. wygląda gustownie.
kitschy
I didn't approve of the kitschy sequins.
commencer à apprendre
kiczowaty
Nie podobały mi się te kiczowate cekiny.
tacky
Did they really pay someone for that tacky design?
commencer à apprendre
tandetny
Naprawdę zapłacili komuś za ten tandetny wystrój?
handmade
I'm a big fan of handmade furniture.
commencer à apprendre
ręcznie robiony
Jestem ogromnym wielbicielem ręcznie robionych mebli.
still life
We drew still life in class today.
commencer à apprendre
martwa natura
Dziś na zajęciach rysowaliśmy martwą naturę.
clay
You can make beautiful things out of clay.
commencer à apprendre
glina
Z gliny można robić piękne rzeczy.
pottery
I've recently taken up pottery.
commencer à apprendre
garncarstwo
Ostatnio zająłem się garncarstwem.
canvas
This painting is oil paint on canvas.
commencer à apprendre
płótno
Ten obraz namalowano farbą olejną na płótnie.
china
I only take this china out for special guests.
commencer à apprendre
porcelana
Tę porcelanę wyjmuję tylko dla wyjątkowych gości.
income
Does your income exceed this amount?
commencer à apprendre
dochody
Czy pana dochody przekraczają tę kwotę?
loan
She took out a student loan to pay the tuition fees.
commencer à apprendre
pożyczka
Wzięła pożyczkę studencką. żeby opłacić czesne.
amount
You can repay the debt in small amounts.
commencer à apprendre
kwota
Możesz spłacać dług w małych kwotach.
interest rate
What's the interest rate on this loan?
commencer à apprendre
oprocentowanie
Jakie jest oprocentowanie tej pożyczki?
exchange rate
What's the exchange rate of the dollar to the pound?
commencer à apprendre
kurs wymiany walut
Jaki jest kurs wymiany dolara na funt brytyjski?
currency
What currency do they have in Croatia?
commencer à apprendre
waluta
Jaką walutę mają w Chorwacji?
bureau de change (l.mn. bureaux de change)
Where's the nearest bureau de change?
commencer à apprendre
kantor
Gdzie jest najbliższy kantor?
to withdraw money
I'd like to withdraw £100 from my account. please.
commencer à apprendre
podejmować pieniądze
Chciałabym podjąć z mojego konta sto funtów.
can't afford
I'm afraid we can't afford it this month.
commencer à apprendre
nie móc sobie pozwolić
Obawiam się. że w tym miesiącu nie możemy sobie na to pozwolić.
tax
You have to pay taxes. it's the law.
commencer à apprendre
podatek
Trzeba płacić podatki. takie jest prawo.
net worth
You don't have to give me the net worth.
commencer à apprendre
wartość netto
Nie musisz mi podawać kwoty netto.
gross
She had to tell them her gross income.
commencer à apprendre
brutto
Musiała im podać kwotę brutto swojego dochodu.
mortgage
I must pay off the mortgage by myself.
commencer à apprendre
hipoteka
Muszę spłacić hipotekę sam.
to be worth
You mustn't sell it! It'll be worth a fortune in the future!
commencer à apprendre
być wartym
Nie wolno ci go sprzedać! W przyszłości będzie wart fortunę!
value
You must choose a house that won't drop in value.
commencer à apprendre
wartość
Musisz wybrać taki dom. który nie straci na wartości.
to inherit
You mustn't waste the money you've inherited.
commencer à apprendre
odziedziczyć
Nie wolno ci zmarnować pieniędzy. które odziedziczyłeś.
to charge someone
I think they charged you too much.
commencer à apprendre
policzyć komuś
Wydaje mi się. że za dużo ci policzyli.
to reduce your spending
We didn't have to reduce our spending.
commencer à apprendre
ograniczyć wydatki
Nie musieliśmy ograniczać wydatków.
to donate
You can donate this money. but you don't have to.
commencer à apprendre
darować. przekazać
Możesz przekazać te pieniądze na jakiś cel. ale nie musisz.
to increase
The rate of inflation increased by 1%.
commencer à apprendre
wzrastać
Stopa inflacji wzrosła o 1%.
to decrease
The average income decreased slightly.
commencer à apprendre
obniżać się
Wysokość średniego dochodu nieznacznie się obniżyła.
to pay off
In the end the investment paid off.
commencer à apprendre
opłacać się
Ostatecznie inwestycja się opłaciła.
expenses
Will they cover our travel expenses?
commencer à apprendre
wydatki
Czy pokryją nasze wydatki na podróż?
social movement
This social movement started in the 1970s.
commencer à apprendre
ruch społeczny
Ten ruch społeczny narodził się w latach 70.
march
The protest marches caused a major change.
commencer à apprendre
marsz
Marsze protestacyjne przyniosły dużą zmianę.
to be against
I'm strongly against any kind of discrimination.
commencer à apprendre
być przeciwnym
Jestem zdecydowanie przeciwna wszelkiej dyskryminacji.
to be in favour of
Are you in favour of same-sex marriage?
commencer à apprendre
być za
Czy jesteś za małżeństwami osób tej samej płci?
to demand
They wouldn't have given it to you if you hadn't demanded it.
commencer à apprendre
żądać
Nie daliby wam tego. gdybyście tego nie zażądali.
to demonstrate
If we hadn't demonstrated. nothing would have changed.
commencer à apprendre
manifestować
Gdybyśmy nie manifestowali. nic by się nie zmieniło.
to support
I wouldn't have won if you hadn't supported me.
commencer à apprendre
popierać. wspierać
Nie wygrałbym. gdybyście mnie nie wsparli.
to go on strike
We wouldn't have gone on strike if we hadn't had to.
commencer à apprendre
strajkować
Nie strajkowalibyśmy. gdybyśmy nie musieli.
to care about
I ran for President because I care about our country.
commencer à apprendre
troszczyć się o
Kandydowałem na prezydenta. ponieważ troszczę się o nasz kraj.
monarchy
The United Kingdom is a constitutional monarchy.
commencer à apprendre
monarchia
Zjednoczone Królestwo to monarchia konstytucyjna.
nation
The entire nation was glued to their TVs.
commencer à apprendre
naród
Cały naród nie odchodził od telewizorów.
member state
The EU has recently gained new member states.
commencer à apprendre
państwo członkowskie
Unia Europejska ostatnio zyskała nowe państwa członkowskie.
independence
My grandpa fought for the independence of our country.
commencer à apprendre
niepodległość
Mój dziadek walczył o niepodległość naszego kraju.
conservative
He has a very conservative outlook on life.
commencer à apprendre
konserwatywny
On ma bardzo konserwatywny światopogląd.
liberal
I share your liberal views on this matter.
commencer à apprendre
liberalny
Podzielam twoje liberalne zdanie w tej kwestii.
right-wing
I'm going to vote for a right-wing politician.
commencer à apprendre
prawicowy
Zagłosuję na jakiegoś prawicowego polityka.
left-wing
The left-wing position is to support social equality.
commencer à apprendre
lewicowy
Stanowisko lewicowe zakłada wspieranie równości społecznej.
hostile
He's very hostile to this idea.
commencer à apprendre
wrogi
Jest bardzo wrogo nastawiony do tego pomysłu.
war
Germany declared war on Poland in the same year.
commencer à apprendre
wojna
W tym samym roku Niemcy wypowiedziały Polsce wojnę.
soldier
The soldiers attacked the enemy.
commencer à apprendre
żołnierz
Żołnierze zaatakowali wroga.
army
I joined the army after leaving school.
commencer à apprendre
wojsko
Po ukończeniu szkoły poszedłem do wojska.
space
Are we alone in space?
commencer à apprendre
kosmos
Czy jesteśmy sami w kosmosie?
astronomer
Astronomers are scientists who study stars.
commencer à apprendre
astronom
Astronomowie to naukowcy badający gwiazdy.
astronaut
Astronauts must be immune to stress.
commencer à apprendre
astronauta
Astronauci muszą być odporni na stres.
spacecraft (l.mn. spacecraft / synonim: spaceship)
It costs a fortune to build a spacecraft.
commencer à apprendre
statek kosmiczny
Zbudowanie statku kosmicznego kosztuje fortunę.
rocket
What kind of fuel do rockets use?
commencer à apprendre
rakieta
Jakiego paliwa używa się do rakiet?
galaxy (l.mn. galaxies / galactic)
Do you know the name of our galaxy?
commencer à apprendre
galaktyka
Wiesz. jak nazywa się nasza galaktyka?
Milky Way
The Milky Way contains the Solar System.
commencer à apprendre
Droga Mleczna
Układ słoneczny zawiera się w Drodze Mlecznej.
constellation
This constellation is called the Little Bear.
commencer à apprendre
konstelacja
Ta konstelacja nazywa się Mała Niedźwiedzica.
telescope
Astronomers look at the stars through telescopes.
commencer à apprendre
teleskop
Astronomowie oglądają gwiazdy przez teleskopy.
light year
This star is about 4 light years from earth.
commencer à apprendre
rok świetlny
Ta gwiazda jest oddalona od ziemi o jakieś 4 lata świetlne.
alien
Those surely weren't alien beings from outer space.
commencer à apprendre
obcy
To na pewno nie były obce stworzenia z kosmosu.
UFO
He claims he has seen a UFO.
commencer à apprendre
ufo
On twierdzi. że widział ufo.
satellite
Is the moon a satellite of earth?
commencer à apprendre
satelita
Czy księżyc jest satelitą ziemi?
comet
A comet looks like a bright star with a tail.
commencer à apprendre
kometa
Kometa wygląda jak jasna gwiazda z ogonem.
gravity
Gravity is what keeps us on the ground.
commencer à apprendre
grawitacja
Na ziemi trzyma nas grawitacja.
black hole
Not even light can escape from a black hole.
commencer à apprendre
czarna dziura
Nawet światło nie jest w stanie wydostać się z czarnej dziury.
churchgoer
Churchgoers probably won't vote for him.
commencer à apprendre
praktykujący
Osoby praktykujące raczej na niego nie zagłosują.
bishop
The bishop is visiting our parish this Sunday.
commencer à apprendre
biskup
W tę niedzielę naszą parafię odwiedzi biskup.
mosque
There's only one mosque in our town.
commencer à apprendre
meczet
W naszym mieście jest tylko jeden meczet.
synagogue
Have you ever been inside a synagogue?
commencer à apprendre
synagoga
Byłeś kiedyś wewnątrz synagogi?
atheist
He's proud of being an atheist.
commencer à apprendre
ateista
Jest dumny z tego. że jest ateistą.
Christianity
Christianity is roughly 2000 years old.
commencer à apprendre
chrześcijaństwo
Chrześcijaństwo ma około dwóch tysięcy lat.
Judaism
Judaism is a lot older than Islam.
commencer à apprendre
judaizm
Judaizm to religia o wiele starsza od islamu.
Buddhism
Is Buddhism a religion or a philosophical system?
commencer à apprendre
buddyzm
Buddyzm to religia czy system filozoficzny?
monk
The monk meditated in silence.
commencer à apprendre
mnich
Mnich medytował w ciszy.
demon
Demons are evil spirits from Hell.
commencer à apprendre
demon
Demony to złe duchy z piekła.
baptism
Thank you for coming to my son's baptism.
commencer à apprendre
chrzest
Dziękuję. że przyjechaliście na chrzest mojego syna.
first communion
Did you get any gifts for your first communion?
commencer à apprendre
pierwsza komunia
Dostałeś jakieś prezenty z okazji pierwszej komunii?
chalice
The priest raised the chalice and the faithful knelt down.
commencer à apprendre
kielich
Ksiądz uniósł kielich. a wierni uklękli.
pulpit
The priest gave the sermon from the pulpit.
commencer à apprendre
ambona
Ksiądz wygłosił kazanie z ambony.
stained glass window
The stained glass windows in this church are magnificent.
commencer à apprendre
witraż
Witraże w tym kościele są wspaniałe.
preacher
That preacher is famous for his inspiring sermons.
commencer à apprendre
pastor
Ten pastor słynie z inspirujących kazań.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.