Daty potrzebne do klasy 1 gim.

 0    72 fiche    Dverdach
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Pojawienie się w Afryce przodków współczesnego człowieka?
commencer à apprendre
ok. 4 mln rok p.n.e
Najstarsze ślady homo sapiens?
commencer à apprendre
ok. 250 tyś rok p.n.e
Ślady odkrycia w Jaskini Ciemnej neandertalczyków?
commencer à apprendre
ok. 120 rok p.n.e
Pozostałości paleolitycznej osady homo sapiens w Jaskini Nietoperzowej?
commencer à apprendre
ok. 40 tyś rok p.n.e
Powstanie malowideł w jaskini Lascaux.
commencer à apprendre
ok. 20 tyś p.n.e
Koniec epoki lodowcowej.
commencer à apprendre
ok. 10 tyś p.n.e
Początek epoki neolitu?
commencer à apprendre
8000 r.p.n.e
Początki cywilizacji Sumerów i wynalezienie pisma.
commencer à apprendre
ok 4000 r.p.n.e
Początek epoki brązu. Zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu.
commencer à apprendre
ok. 3000 r.p.n.e
Powstanie piramid w Gizie.
commencer à apprendre
ok. 2500 r.p.n.e
Powstanie miasta Babilon.
commencer à apprendre
ok. 2000 r.p.n.e
Powstanie Hammurabiego w Babilonii. Powstanie Kodeksu Hammurabiego.
commencer à apprendre
XVIII w.p.n.e
Zjednoczenie pałacu w Knossos na Krecie.
commencer à apprendre
ok. 1375 r.p.n.e
Przybycie z Egiptu do Palestyny Hebrajczyków pod wodzą Mojżesza.
commencer à apprendre
XII w.p.n.e
Upadek kultury Mykeńskiej w Gracji.
commencer à apprendre
ok. 1200 r.p.n.e
Wynalezienie przez Fenicjan pisma alfabetycznego.
commencer à apprendre
ok. 1100 r.p.n.e
Początek epoki żelaza
commencer à apprendre
ok. 1000 r.p.n.e
Królestwo żydowskie Dawida i Salomona.
commencer à apprendre
X w.p.n.e
Opracowanie alfabetu Greckiego.
commencer à apprendre
IX w.p.n.e
Powstanie "Iliady" i "Odysei" Homera
commencer à apprendre
VIII w.p.n.e
Pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji.
commencer à apprendre
776. r p.n.e
Legendarna data założenia Rzymu.
commencer à apprendre
753.r.p.n.e
Powstanie osady w Biskupinie.
commencer à apprendre
738.r.p.n.e
Początek spisywanie Biblii. Rozpoczęcie kolonizacji greckiej.
commencer à apprendre
VII w.p.n.e
Objęcie rządów przez Nabuchodonozora II
commencer à apprendre
VI w.p.n.e
Zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków-początek niewoli babilońskiej.
commencer à apprendre
589.r.p.n.e
Upadek Babilonu. Koniec niewoli babilońskiej Żydów
commencer à apprendre
539 r.p.n.e
Początki teatru greckiego
commencer à apprendre
534 r.p.n.e
Obalenie króla w Rzymie-powstanie republiki
commencer à apprendre
509 r.p.n.e
Wprowadzenie demokracji w Atenach
commencer à apprendre
508 r.p.n.e
Powstanie Greków w Jonii zakończenie zdobyciem i zniszczeniem Miletu przez Persów.
commencer à apprendre
499-494 r.p.n.e
Bitwa pod Maratonem zakończona zwycięstwem przez Graków
commencer à apprendre
490 r.p.n.e
Wyprawa Kserksesa na Grecję. Bitwy pod Termopilami i Salaminą.
commencer à apprendre
480 r.p.n.e
Bitwa pod platejami i wyparcie Persów z Grecji
commencer à apprendre
479 r.p.n.e
Ogłoszenie w Rzymie prawa XII tablic
commencer à apprendre
449 r.p.n.e
Wojna peloponeska pomiędzy Atenami a Spartą
commencer à apprendre
431-404 r.p.n.e
Założenie akademii Platońskiej
commencer à apprendre
387 r.p.n.e
Zwycięstwo Filipa II nad Grekami w bitwie pod Cheroneą
commencer à apprendre
338 r.p.n.e
Wstąpienie na tron syna Filipa II, Aleksandra
commencer à apprendre
336 r.p.n.e
Początek wyprawy perskiej Aleksandra Macedońskiego. Bitwa nad rzeką Granikos
commencer à apprendre
334 r.p.n.e
Zwycięstwo Aleksandra nad Dariuszem III w bitwie pod Issos
commencer à apprendre
333 r.p.n.e
Bitwa pod Gaugamelą i opanowanie Persji przez Aleksandra
commencer à apprendre
331 r.p.n.e
Wyprawa Aleksandra Macedońskiego do Indii
commencer à apprendre
326-325 r.p.n.e
Śmierć Aleksandra Wielkiego i rozpad jego imperium. Początek epoki hellenistycznej
commencer à apprendre
323 r.p.n.e
I wojna punicka
commencer à apprendre
264-241 r.p.n.e
II wojna punicka
commencer à apprendre
218-201 r.p.n.e
Początek wyprawy Hannibala do Italii
commencer à apprendre
218 r.p.n.e
Klęska Hannibala pod Zamą
commencer à apprendre
202 r.p.n.e
III wojna punicka
commencer à apprendre
149-146
Zdobycie i zburzenie Kartaginy. Zniszczenie Koryntu i podporządkowanie Grecji władzy rzymskiej
commencer à apprendre
146 r.p.n.e
Powstanie niewolników pod władzą Spartakusa
commencer à apprendre
73-70 r.p.n.e
Bitwa pod Alezją i podporządkowanie Galii przez Cezara
commencer à apprendre
52 r.p.n.e
Początek wojny Cezara z Pompejuszem
commencer à apprendre
49 r.p.n.e
Zamordowanie Cezara
commencer à apprendre
44 r.p.n.e
Klęska Marka Antoniusza i Kleopatry pod Akcjum
commencer à apprendre
31 r.p.n.e
Zajęcie Egiptu. Przejęcie pełni władzy nad imperium przez Oktawiana Augusta. Koniec Epoki helleistycznej
commencer à apprendre
30 r.p.n.e
Przyjęcie przez Oktawiana Augusta tytułu "princepsa"
commencer à apprendre
28 r.p.n.e
Narodziny Jezusa
commencer à apprendre
ok. 7-4 r.p.n.e
Śmierć Oktawiana Augusta
commencer à apprendre
14 r. ne
Śmierć Jezusa
commencer à apprendre
30 r. ne
Pożar Rzymu i prześladowanie chrześcijan przez Narona
commencer à apprendre
64 r. ne
Zdobycie Jerozolimy przez Tytusa i zburzenie świątyni jerozolimskiej
commencer à apprendre
70 r. ne
Wybuch Wezuwiusza i zniszczenie Pompejów
commencer à apprendre
79 r. ne
Ukończenie budowy Koloseum
commencer à apprendre
82 r. ne
Wzniesienie wału Hadriana w Brytanii
commencer à apprendre
122 r. ne
Powstanie Rzymskiego Panteonu
commencer à apprendre
125 r. ne
Prześladowanie chrześcijan przez cesarza Dioklecjana
commencer à apprendre
303-304 r. ne
Wydanie Edyktu mediolańskiego o tolerancji religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego
commencer à apprendre
313 r. ne
Założenie Konstantynopola
commencer à apprendre
330 r. ne
Początek wędrówki ludów w Europie
commencer à apprendre
375 r. ne
Wydanie przez Teodozjusza Wielkiego edyktu nakazującego przyjęcie chrześcijanom wyznania katolickiego
commencer à apprendre
380 r. ne
CDN...
commencer à apprendre
CDN...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.