Dzieje Polski w latach 960-1138

 0    51 fiche    lenka1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Czy Mieszko I był królem Polski?
commencer à apprendre
Nie
Kto był ojcem Mieszka I?
commencer à apprendre
Siemomysł
W którym roku rozpoczął swoje panowanie Mieszko I?
commencer à apprendre
ok. 960 r.
Ojcem którego władcy z dynastii piastowskiej był Siemomysł?
commencer à apprendre
Mieszka I
W którym roku zmarł Mieszko I?
commencer à apprendre
W 992 r.
W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?
commencer à apprendre
W 966 r.
Jak nazwyła się pierwsza żona Mieszka I?
commencer à apprendre
Dobrawa (z dynastii Przemyślidów)
W którym roku miała miejsce bitwa pod Cedynią?
commencer à apprendre
W 972 r.
Rezultatem czyjego najzadu była bitwa pod Cedynią?
commencer à apprendre
Margrabiego saskiego Hodona
Za czyim pośrednictwem chrześcijaństwo zostało przyjęte w państwie Polan?
commencer à apprendre
Czech
Czyim synem był Bolesław I Chrobry?
commencer à apprendre
Mieszka I
Jak nazwyał się dokument oddający Polskę w opiekę papieżowi?
commencer à apprendre
Dagome Iudex
W którym roku Bolesław Chrobry został władcą?
commencer à apprendre
W 992 r.
W którym roku Bolesław Chrobry został królem?
commencer à apprendre
W 1025 r.
W którym roku zginął biskup Wojciech?
commencer à apprendre
W 997 r.
W którym roku odbył się Zjazd Gnieźnieński?
commencer à apprendre
W 1000 r.
W którym roku zmarł Otton III?
commencer à apprendre
W 1002 r.
Jakie rejony związane z cesarstwem zostały zajęte przez Bolesława Chrobrego w 1002 r.?
commencer à apprendre
Miśnia, Łużyce, Milsko
W którym roku powstała archidiecezja gnieźnieńska?
commencer à apprendre
W 1000 r.
Kto został królem Niemiec w 1002 r.
commencer à apprendre
Henryk II
W którym roku zawarto pokój między Bolesławe Chrobrym i Henrykiem II w Budziszynie?
commencer à apprendre
W 1018 r.
Podaj lata w których panował Bolesław I Chrobry?
commencer à apprendre
992-1025
Kto był następcą Bolesława I Chrobrego?
commencer à apprendre
Mieszko II
Czyim synem był Mieszko II?
commencer à apprendre
Bolesława I Chrobrego
Kto był pierwszym królem Polski?
commencer à apprendre
Bolesław I Chrobry
Kto był królem Polski w latach 1025-1031?
commencer à apprendre
Mieszko II
Kto był najstarszym synem Bolesława I Chrobrego?
commencer à apprendre
Bezprym
Kto był księciem Polski w latach 1031-1032?
commencer à apprendre
Bezprym
Na jakie terytorium w 1028 r. najechał Mieszko II?
commencer à apprendre
Na Saksonię
W którym roku Mieszko II został zmuszony do ucieczki z Polski?
commencer à apprendre
W 1031 r.
W jakich latach panował Kazimierz I Odnowiciel?
commencer à apprendre
W latach 1034-1058 (z przerwami)
Jaki władca czeski najehał ziemie polskie pod koniec lat 30-tych XI wieku?
commencer à apprendre
Brzetysław I
W którym roku Kazimierz I Odnowiciel przyłączył Mazowsze?
commencer à apprendre
W 1047 r.
Kto był ojcem Kazimierza I Odnowiciela?
commencer à apprendre
Mieszko II
W jakich latach Bolesław II Śmiały był królem Polski?
commencer à apprendre
W latach 1076-1079
Czyim synem był Bolesław II Śmiały?
commencer à apprendre
Kazimierza I Odnowiciela
Kto był władcą Polski przed Bolesławem II Śmiałym?
commencer à apprendre
Kazimierz I Odnowiciel
W którym roku doszło do konfliktu pomiędzy biskupem Stanisławem i Bolesławem II Śmiałym?
commencer à apprendre
W 1079 roku
W którym roku Bolesław II Śmiały został księciem Polski?
commencer à apprendre
W 1058 roku
W którym roku Władysław I Herman został księciem Polski?
commencer à apprendre
W 1079 roku (choć są też przypuszczenia, że w 1081 lub 1082)
W którym roku zmarł Władysław I Herman?
commencer à apprendre
W 1102 roku
Kto był ojcem Władysława I Hermana?
commencer à apprendre
Kazimierz I Odnowiciel
Kto był władcą Polski przed Władysławem I Hermanem?
commencer à apprendre
Bolesław II Śmiały
Czy Władysław I Herman był królem?
commencer à apprendre
Nie
Jak nazywał się palatyn Władysława I Hermana?
commencer à apprendre
Sieciech
Z kim rywalizował Bolesław III Krzywousty o panowanie w Polsce po śmierci Władysława I Hermana?
commencer à apprendre
Ze Zbigniewem
W jakich latach panował Bolesław III Krzywousty?
commencer à apprendre
W latach 1102-1138 r. (od 1102 do 1107 r. dzielił się władzą ze Zbigniewiem)
Czyim bratem był Zbigniew (1070-1113?)?
commencer à apprendre
Bolesława III Krzywoustego
W którym roku król niemiecki Henryk V podjął wyprawę na Polskę?
commencer à apprendre
W 1109 r.
W którym roku miał miejsce zjad w Merseburgu?
commencer à apprendre
W 1135 r.
W którym roku zmarł Bolesław III Krzywousty?
commencer à apprendre
W 1138 r.

commentaires:

il a écrit: 2010-09-30 20:01:43
kto panował w latach 1076 (król polski)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.