upadek starego ładu

 0    40 fiche    kowalskaalexandra
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Rok powstania Wielkiej Encyklopedii Francuskiej.
commencer à apprendre
1751
rok objęcia władzy w Rosji przez Piotra I
commencer à apprendre
1689
rok trwania trzeciej wojny północnej (wielkiej)
commencer à apprendre
1700
starcie Rosji ze Szwecją Pod Połtawą
commencer à apprendre
1709
rok objęcia tronu przez Katarzynę II Wielką
commencer à apprendre
1762
Rok wstąpienia Fryderyka II Wielkiego na tron
commencer à apprendre
1740
rok wprowadzenia opłaty stęplowej
commencer à apprendre
1765
rok uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone
commencer à apprendre
1783
Uchwalenie konstytucji USA
commencer à apprendre
1787
rok w którym miało miejsce wydarzenie, bostońska herbatka"
commencer à apprendre
1773
rok wstąpienia na tron Ludwika XVI
commencer à apprendre
1774
rok zwołania stanu generalnego
commencer à apprendre
1789
okres trwania rewolucji francuskiej
commencer à apprendre
1789-1799
rok zburzenia bastylii
commencer à apprendre
1789
uchwalenie deklaracji praw człowieka i obywatela miało miejsce w roku
commencer à apprendre
1789
uchwalenie konstytucji we Francji (rok)
commencer à apprendre
1791
Bitwa pod Valmy (rok)
commencer à apprendre
1792
ogłoszenie Francji republiką miało miejsce w roku
commencer à apprendre
1792
okres trwania wielkiego terroru
commencer à apprendre
1793-1794
dokonanie zamachu stanu przez Bonaparte(rok)
commencer à apprendre
1799
podpisanie konkordatu(rok)
commencer à apprendre
1801
wydanie kodeksu Napoleona
commencer à apprendre
1804
Bonaparte jako cesarz Francuzów czyli ukoronowanie Napoleona
commencer à apprendre
1804
bitwa pod Austerlits, bitwa 3 cesarzy(rok)
commencer à apprendre
1805
Bitwa pod Jeną(rok)
commencer à apprendre
1806
Pokój w Tylży(rok)
commencer à apprendre
1807
Bitwa pod Borodino(rok)
commencer à apprendre
1812
bitwa pod Lipskiem (rok)
commencer à apprendre
1813
abdykacja Napoleona (rok)
commencer à apprendre
1814
bitwa pod Waterloo (rok)
commencer à apprendre
1815
Pogląd świadczący o tym, że Bóg w prawdzie istnieje ale po stworzeniu świata przestał wywierać wpływ na bieg jego dziejów nazywamy...
commencer à apprendre
deizm
trójpodział władzy: czyli władza... władza... i władza...
commencer à apprendre
ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza
Kto był nazywany Wielkim Elektorem?
commencer à apprendre
Fryderyk Wilhelm
Podział stanów: I- II- III- Kto do nich należał?
commencer à apprendre
I-duchowieństwo II-szlachta III-chłopi i mieszkańcy miast
Hymn Francji to...
commencer à apprendre
marsylianka
Jaki okres nazywamy WIELKIM TERROREM?
commencer à apprendre
okres panowania Maksymiliana Robespierre
Czym jest dyrektoriat?
commencer à apprendre
Jest to władza wykonawcza.
Pierwsze 5 lat panowania Napoleona nazywamy
commencer à apprendre
Konsulat
Co to jest konkordat?
commencer à apprendre
umowa państwowa z papieżem
Czym są wojny napoleońskie?
commencer à apprendre
Są to wojny wypełniające panowanie Napoleona

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.