Udtrykker-Sidde 6

 0    39 fiche    hamidirani
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Birger er ikke pivet overfor kulde.
commencer à apprendre
Birger is not squeamish to cold.
er ikke bange.
commencer à apprendre
is not afraid.
spæne.
commencer à apprendre
Speeding.
løbe meget stærkt.
commencer à apprendre
run very fast.
er vildt efter.
commencer à apprendre
is wildly after.
ønsker meget.
commencer à apprendre
want much.
er vild med.
commencer à apprendre
love.
meget glad for.
commencer à apprendre
very happy.
forbløffet over.
commencer à apprendre
amazed.
forbavset.
commencer à apprendre
surprised.
at holde til.
commencer à apprendre
to keep to.
klar.
commencer à apprendre
clear.
erindringer.
commencer à apprendre
souvenirs, memories
omdrejningspunktet i deres liv bliver hvor dygtige de er i skolen.
commencer à apprendre
the focal point in their lives is how good they are at school.
drivkraften kommer ikke fra eleverne selv.
commencer à apprendre
the driving force does not come from the students themselves.
at man bilder eleverne ind.
commencer à apprendre
that they tell the students in.
at de kan.
commencer à apprendre
they can.
at forstille sig.
commencer à apprendre
to imagine.
Han har ikke meget til overs for det.
commencer à apprendre
He does not care much for it.
kan ikke lide det.
commencer à apprendre
I dont like it.
sensationel.
commencer à apprendre
sensational.
De 15årige skodder smøgerne.
commencer à apprendre
The 15year old shutters alleys.
De ældste generationer trives.
commencer à apprendre
The oldest generations thrive.
har det godt.
commencer à apprendre
feel good.
har sandsynlighed for
commencer à apprendre
are likely
har chance for
commencer à apprendre
has chance
De giver større overskud til samvær med andre.
commencer à apprendre
They provide greater profits for the company of others.
interview fortaget
commencer à apprendre
interview subsided
I Danmark udgør skatteindtægterne omkring halvdelen af BNP.
commencer à apprendre
In Denmark, tax revenues about half of GDP.
social forskel
commencer à apprendre
social gap
Derfor har Danmark igangsat Projekt Skattely.
commencer à apprendre
Consequently, Denmark has launched Project Tax havens.
at igangsætte
commencer à apprendre
initiate
bortset fra.
commencer à apprendre
except.
med undtagelse af.
commencer à apprendre
with the exception of.
undtagen.
commencer à apprendre
except.
men det givende i dette samvær forudsætter, at landene har deres egen identitet.
commencer à apprendre
but it is rewarding in this session assumes that countries have their own identity.
være betinget af.
commencer à apprendre
be conditional.
De offentlige udgifter
commencer à apprendre
Public spending
gårsdagen: igår
commencer à apprendre
yesterday's: Yesterday

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.