Słówka specjalistyczne

 0    54 fiche    atyborczyk1992
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
der Sozialstaat/ der Wohlfahrtsstaat
commencer à apprendre
państwo socjalne / państwo opiekuńcze
sozial
commencer à apprendre
społeczny, socjalny
das soziale Netz
commencer à apprendre
ubezpieczenia społeczne
sozial abgesichert sein
commencer à apprendre
mieć ubezpieczenia społeczne
der Sozialabbu
commencer à apprendre
redukcja świadczeń socjalnych
der Arbeitgeberanteil
commencer à apprendre
składki opłacone przez pracodawce
der Arbeitnehmeranteil
commencer à apprendre
skłądki opłacone przez pracobiorcę
die Sozialleistung (-en)
commencer à apprendre
świadczenie społęczne
kürzen
commencer à apprendre
zredukować
anheben
commencer à apprendre
podnieść
streichen
commencer à apprendre
znieść
das Kindergeld
commencer à apprendre
zasiłek rodzinny
die Familienbeihilfe
commencer à apprendre
zasiłek rodzinny
das Amt
commencer à apprendre
urząd
das Sozialamt
commencer à apprendre
wydział opieki społecznej
das Wohnungsamt
commencer à apprendre
urząd mieszkaniowy
Anspruch auf Sozialleistungen haben
commencer à apprendre
mieć praco do świadczeń socjalnych
Sozialhilfe
commencer à apprendre
dodatek społeczny/ pomoc społeczna
Sozialhilfe beantragen/ einen Antrag auf Sozialhilfe stellen
commencer à apprendre
wioskować / złożyć wniosek o pomoc społeczną
Er bezieht Sozialhilfe
commencer à apprendre
Pobiera dodatek socjalny
die Beihilfe
commencer à apprendre
zapomoga
eine Versicherung abschließen
commencer à apprendre
zawrzeć umowę o ubezpieczenie
eine Versicherung kündigen
commencer à apprendre
rozwiązać umowę o ubezpieczenie
Versicherungsvertreter/ -in
commencer à apprendre
Ubezpieczenie agenta / agentka ubezpieczeniowa
(sich) versichern (gegen)
commencer à apprendre
ubezpieczyć (się) (od)
Sind wir gegen Einbruch versichert?
commencer à apprendre
Czy jesteśmy ubezpieczeni od włamania?
Sind wir ausreichend versichert?
commencer à apprendre
Czy jesteśmy odpowiednio ubezpieczeni?
der Versicherungsschutz
commencer à apprendre
ochrona ubezpieczeniowa
der Verschierungsfall
commencer à apprendre
sytuacja przewidziana w umowie ubezpieczenia
durch höhere Gewalt verursachte Schäden
commencer à apprendre
Szkód spowodowanych przez siły wyższej
Schadenersatz leisten
commencer à apprendre
odszkodowanie
der Reichtum
commencer à apprendre
bogactwo
der Wohlstand
commencer à apprendre
dobrobytu
das Elend
commencer à apprendre
nędza
die Not
commencer à apprendre
bieda, nedza
arm
commencer à apprendre
biedny
mittellos
commencer à apprendre
bez środków do życia
reich
commencer à apprendre
bogaty
wohlhabend
commencer à apprendre
zamożny
in Armut leben
commencer à apprendre
żyjć w biedzie
in Armut geraten
commencer à apprendre
popaść w biedę
Im Alter ist er langsam verarmt
commencer à apprendre
Z wiekiem zubożał.
die sozial Schwachen
commencer à apprendre
osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej
der/ die Arme
commencer à apprendre
biedny
Bedürfitige
commencer à apprendre
potrzebujący
am Rand des Existenzminimums leben
commencer à apprendre
żyć na skraju egzystencji
die versteckte Armut
commencer à apprendre
ukryta bieda
die Armutsfalle
commencer à apprendre
błędne koło biedy
Sie haben einen extrem niedrigen Lebensstandard
commencer à apprendre
Ich standard życia jest wyjątkowo niski.
Sie sind auf Sozialhilfe angewiesen.
commencer à apprendre
Są zdani na opiekę społeczną.
Er ist ein Fall für die Sozialhilfe.
commencer à apprendre
Jego przypadek należy zgłosić opiece społecznej.
ein Almosen geben
commencer à apprendre
dać jałmużnę
die Spende
commencer à apprendre
datek
für einen karitativen Zweck spenden
commencer à apprendre
dac datek na cel charytatywny

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.