Rozdział 12, pobieżnie

 0    14 fiche    mayaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Teoria warunkowości.
commencer à apprendre
Przyczyną zmiany w świecie zewnętrznym jest suma warunków koniecznych - J. Stuart Mill
Teoria ekwiwalencji.
commencer à apprendre
Powiązanie przycznowe zachodzi już wtedy, gdy badany czyn jest warunkiem koniecznym wystąpienia skutku - M. Burie, TEST WARUNKU SINE QUA NON
Test warunku właściwego.
commencer à apprendre
Czy jeżeli wystąpi takie samo działanie to iperając się na prawach rządzących w przyrodzie i danych statystycznych można stwierdzić taki sam skutek?
Rodzaje zamiaru.
commencer à apprendre
Dolus directus - sprawca chce czyn popełnić, dolus eventualis - sprawca przewwiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego i godzi się na to.
Koncepcja zgody.
commencer à apprendre
Czy sprawca działałby gdyby wiedział, że czyn zabroniony wystąpi? Tak - zamiar, nie - nie można mu przypisać zamiaru.
Koncepcja obojętności woli.
commencer à apprendre
W. Wolter. Godzenie się polega na tym, że sprawca ani chce żeby czyn zabroniony nastąpił ani chce aby nie nastąpił.
Koncepcja nietolerowanego ryzyka.
commencer à apprendre
J. Woszczyński. Godzenie się polega na tym, że sprawca popełnia jakiś czyn choć wie, że niesie on ze sobą nietolerowany społecznie stopień ryzyka dla dobra prawnego.
Koncepcja wysokiego prawdopodobieństwa.
commencer à apprendre
K. Buchała. Sprawca wie o wysokim prawdopodobieństwie.
Teoria obiektywnej manifestacji.
commencer à apprendre
Nie można przyjąć zamiaru wynikowego jeżśeli sprawca swoim zachowaniem przejawia chęć, aby czyn zabroniony nie nastąpił.
Dolus praemeditatis.
commencer à apprendre
Zamiar bezpośredni. Sprawca przed podjęciem decyzji wyobraża sobie dokładnie cel, a następnie drogę do jego osiągnięcia.
Affectdolus.
commencer à apprendre
Zamiar afektywny. Emocje przeważają nad stroną intelektualną. Skrajnie silny afekt może prowadzić do zakwestionowania odpowiedzialności karnej.
Klauzula nieumyślności.
commencer à apprendre
Zaznaczenie, że czyn może być popełniony nieumyślnie.
Rodzaje nieumyślności.
commencer à apprendre
Swiadoma - uświadamiał sobie, ale nie chciał i nie godził się. Nieświadomo - nie uświadamiał sobie możliwości popełnienia czynu zabronionego mimo obiektywnej możliwości uświadomienia sobie.
Limitowana nieumyślność.
commencer à apprendre
Np. ktoś nabywa rzecz, ale nnie ma świadomości, że została ona uzyskana za pomocą czynu zabronionego (choć powinien i mógł mieć taką świadomość). Limitowaną nieumyślność traktuje się jak nieumyślność.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.