podstawy psychologii-pamięć

 0    24 fiche    zgredek4000
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
amnezja następcza
commencer à apprendre
niezdolność do trwałego zapamiętywania nowych wydarzeń i faktów
pamięć dowolna
commencer à apprendre
świadome przypominanie sobie zdarzeń lub informacji
pamięć mimowolna
commencer à apprendre
nieświadome pamiętanie, które ujawnia się przez oddziaływanie wcześniejszych doświadczeń lub wcześniej uzyskanych informacji na obecne myśli i działania
kodowanie
commencer à apprendre
przekształcanie informacji w formę, którą mózg może przetworzyć i zachować
powtarzanie równoległe rozproszone
commencer à apprendre
alternatywny do modelu przetwarzania informacji model pamięci; wiedza nie jest reprezentowana w postaci sądów lub wyobrażeń, lecz jako połączenia tysięcy współdziałających jednostek przetwarzania rozproszonych w ogromnej sieci i działających jednocześnie
pamięć sensoryczna
commencer à apprendre
system pamięci, który przechowuje chwilowo niezwykle dokładne wyobrażenia informacji sensorycznych
pamięć krótkotrwała
commencer à apprendre
w modelu trzech magazynów system pamięci o ograniczonej pojemności uczestniczący w przechowywaniu informacji przez krótki okres; jest również wykorzystywany do zatrzymywania informacji przywołanych z pamięci długotrwałej do chwilowego wykorzystania
porcja
commencer à apprendre
porcja le polonais
znacząca jednostka informacji; może się składać z mniejszych jednostek
pamięć długotrwała
commencer à apprendre
system pamięci uczestniczący w długotrwałym przechowywaniu informacji
pamięć proceduralna
commencer à apprendre
pamięć wykonywanych czynności lub sprawności
pamięć deklaratywna
commencer à apprendre
pamięć faktów, reguł, pojęć, zdarzeń
pamięć epizodyczna
commencer à apprendre
pamięć osobiście przeżytych zdarzeń i kontekstów, w których nastąpiły
pamięć semantyczna
commencer à apprendre
pamięć wiedzy ogólnej czyli faktów, reguł, pojęć, sądów
efekt pozycji seryjnej
commencer à apprendre
tendencja do łatwiejszego odtwarzania pierwszych i ostatnich elementów z listy niż elementów środkowych
powtarzanie zachowawcze
commencer à apprendre
wyłącznie mechaniczne powtarzanie materiału w celu utrzymania jego dostępności w pamięci
powtarzanie elaboracyjne
commencer à apprendre
kojarzenie nowych informacji ze zgromadzoną już wiedzą i analizowanie nowego materiału w celu lepszego zapamiętania
przetwarzanie głębokie
commencer à apprendre
w kodowaniu informacji przetwarzanie przede wszystkim znaczenia, a nie jedynie fizycznych lub sensorycznych właściwości bodźca
metapamięć
commencer à apprendre
zdolność kontrolowania i uświadamiania sobie procesu zachowywania informacji
interferencja retroaktywna
commencer à apprendre
zapominanie, które następuje, gdy świeżo wyuczony materiał zaburza pamięć zachowanego wcześniej podobnego materiału
interferencja proaktywna
commencer à apprendre
zapominanie, które następuje, gdy uprzednio zachowany materiał zaburza pamięć wyuczonego później podobnego materiału
niepamięć wsteczna
commencer à apprendre
utrata zdolności pamiętania zdarzeń lub doświadczeń, które zaszły przed określonym momentem w czasie
zapominanie na skutek braku klucza
commencer à apprendre
niezdolność do przypomnienia sobie informacji przechowywanej w pamięci ze względu na brak wystarczających wskazówek do odtwarzania
pamięć zależna od stanu
commencer à apprendre
tendencja do pamiętania czegoś, czego nauczyliśmy się lub doświadczyliśmy, będąc w takim samym fizycznym lub psychicznym, w jakim jesteśmy obecnie
amnezja dziecięca
commencer à apprendre
niezdolność pamiętania zdarzeń i doświadczeń, które się wydarzyły w pierwszych dwóch lub trzech latach życia

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.