pnjh rok 1 uwr semestr 2 / semana 12 / La compra

 0    283 fiche    angie1988
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
distribuir
commencer à apprendre
wykładać
la mercancía
commencer à apprendre
towar
el reparto
commencer à apprendre
dostawa
la alarma
commencer à apprendre
zabezpieczenie
la talla
commencer à apprendre
rozmiar
las etiquetas
commencer à apprendre
metki
la distrbución
commencer à apprendre
dystrybucja
el libro de reclamaciones
commencer à apprendre
książka reklamacji
la prenda
commencer à apprendre
ubranie
el recibo de compra
commencer à apprendre
dowód zakupu
apretado
commencer à apprendre
mocno
flojo
commencer à apprendre
luźny
descoserse
commencer à apprendre
pruć się
encogerse
commencer à apprendre
kurczyć się
darse de sí
commencer à apprendre
rozciągać się
el consumidor
commencer à apprendre
konsument
el comprador
commencer à apprendre
nabywca
el comerciante
commencer à apprendre
handlowiec
el establecimiento
commencer à apprendre
sklep, centrum handlowe
bajar los precios
commencer à apprendre
obniżyć ceny
rebajar
commencer à apprendre
obniżać
el escaparte
commencer à apprendre
witryna
la temporada
commencer à apprendre
sezon
perjudicado
commencer à apprendre
poszkodowany
ver escapartes
commencer à apprendre
oglądać witryny
echar un vistazo
commencer à apprendre
rzucić okiem
hacerse una idea
commencer à apprendre
wyrobić sobie zdanie
salir un artículo gratis
commencer à apprendre
wyjść z artykułem za darmo
el comercio
commencer à apprendre
sklep
dos por el precio de uno
commencer à apprendre
dwa w cenie jednego
el precio rebajado
commencer à apprendre
obniżona cena
pagar a plazos
commencer à apprendre
płacić w ratach
pagar al contado
commencer à apprendre
płacić gotówką
la devolución
commencer à apprendre
zwrot
la factura
commencer à apprendre
faktura
el recibo
commencer à apprendre
rachunek
reclamar
commencer à apprendre
składać reklamację
el consumismo excesivo
commencer à apprendre
nadmierny konsumpcjonizm
la cadena de tiendas
commencer à apprendre
sieć sklepów
adquirido
commencer à apprendre
nabyty
la ganga
commencer à apprendre
okazja
hacer un cambio
commencer à apprendre
dokonać zamiany
hacer un presupuesto
commencer à apprendre
ustalić budżet
abaratar
commencer à apprendre
obniżyć
encargado
commencer à apprendre
odpowiedzialny
comprar por catálogo
commencer à apprendre
kupować z katalogu
comprar por Internet
commencer à apprendre
zakupy przez internet
dejar una señal
commencer à apprendre
zostawić zaliczkę
solicitar tarjeta de cliente
commencer à apprendre
ubiegać się o kartę stałego klienta
horario continuo
commencer à apprendre
ciągłe godziny pracy
horario comercial
commencer à apprendre
godziny handlowe
hacer una devolución
commencer à apprendre
dokonać zwrotu
entretenerse
commencer à apprendre
rozrywka
la bata
commencer à apprendre
szlafrok
la sábana
commencer à apprendre
prześcieradło
el albornoz
commencer à apprendre
kąpielowy szlafrok
la manta
commencer à apprendre
koc
el camisón
commencer à apprendre
koszula nocna
el pijama
commencer à apprendre
piżama
ensancharse
commencer à apprendre
poszerzać się
la oferta
commencer à apprendre
okazja, promocja
sin intereses
commencer à apprendre
bez odsetek
la garantía
commencer à apprendre
gwarancja
dinero contante y sonante
commencer à apprendre
gotówka
el descuento
commencer à apprendre
rabat
pagar en libras
commencer à apprendre
płacić w funtach
aumentar el coste
commencer à apprendre
podnieść koszt
subir el precio
commencer à apprendre
podnieść cenę
ventajoso
commencer à apprendre
ventajos
cobrar
commencer à apprendre
pobierać, obciążać
pedir el crédito
commencer à apprendre
ubiegać się o kredyt
provocar el colapso
commencer à apprendre
spowodować załamanie się
arriesgarse
commencer à apprendre
ryzykować
molestar
commencer à apprendre
przeszkadzać, denerwować
el asesor financiero
commencer à apprendre
doradca finansowy
asegurar
commencer à apprendre
zapewniać
acceder a un crédito
commencer à apprendre
otrzymać kredyt
la situación laboral estable
commencer à apprendre
stabilna sytuacja zawodowa
los ahorros
commencer à apprendre
oszczędności
inspirar confianza
commencer à apprendre
natchnąć zaufaniem
el capricho
commencer à apprendre
kaprys
por partes
commencer à apprendre
po koleji
el contrato por tiempo indefinido
commencer à apprendre
umowa na czas nieokreślony
el aval
commencer à apprendre
poręka
obtener el crédito
commencer à apprendre
otrzymać kredyt
el inmueble
commencer à apprendre
nieruchomość
la entrada
commencer à apprendre
wkład własny
deber dinero
commencer à apprendre
być winnym pieniądze
el historial
commencer à apprendre
historia
acudir
commencer à apprendre
zgłosić się
la entidad bancaria
commencer à apprendre
oddział bankowy
apreciar
commencer à apprendre
docenić, zauwazyć
las expectativas
commencer à apprendre
oczekiwania
despachar
commencer à apprendre
spławić
la obligación crediticia
commencer à apprendre
obowiązek kredytowy
satisfacer
commencer à apprendre
spłacić
la lotería
commencer à apprendre
loteria
el bono
commencer à apprendre
los
el sorteo
commencer à apprendre
losowanie
en propiedad
commencer à apprendre
na właściwość
atar
commencer à apprendre
związać
hacer el pino
commencer à apprendre
stawać na głowie
devolver el dinero
commencer à apprendre
zwrócić pieniądze
tomar el préstamo
commencer à apprendre
brać pożyczkę
la deuda
commencer à apprendre
dług
el rédito
commencer à apprendre
stopa oprocentowania
ser fiador de
commencer à apprendre
być poreczycielem
la garantía
commencer à apprendre
poręczenie
negociar las condiciones
commencer à apprendre
negocjować warunki
otorgar el crédito
commencer à apprendre
przyznać kredyt
denegar el crédito
commencer à apprendre
odmówić udzielenia kredytu
la subida del Euribor
commencer à apprendre
wzrost stopy Euribor
pagar la letra
commencer à apprendre
zapłacić ratę
el bancario
commencer à apprendre
bankier
la caja de ahorros
commencer à apprendre
kasa oszczędnościowa
la oficina del banco
commencer à apprendre
oddział banku
abrir una cuenta corriente
commencer à apprendre
otwierać rachunek bierzący
la cuenta de ahorros
commencer à apprendre
rachunek oszczędnościowy
el depósito bancario
commencer à apprendre
depozyt bankowy
poner el depósito
commencer à apprendre
oddać depozyt
invertir en Bolsa
commencer à apprendre
inwestować na giełdzie
la libreta de ahorros
commencer à apprendre
książeczka oszczędnościowa
retirar el dinero del banco
commencer à apprendre
wypłacić pieniądze z banku
sacar dinero del cajero
commencer à apprendre
wypłacić pieniądze z bankomatu
ingresar el dinero en la cuenta
commencer à apprendre
wpłacić pieniądze na konto
consultar el saldo
commencer à apprendre
sprawdzić stan konta
hacer la transfarencia
commencer à apprendre
zrobić przelew
cerrar la cuenta
commencer à apprendre
zamknąć konto
bloquear la cuenta
commencer à apprendre
zablokować konto
el número de cuenta
commencer à apprendre
numer konta
el titular
commencer à apprendre
właściciel
el extracto de cuenta
commencer à apprendre
wyciąg z konta
el orden de pago
commencer à apprendre
polecenie zapłaty
la tarjeta de crédito
commencer à apprendre
karta kredytowa
la tarjeta de débito
commencer à apprendre
karta debetowa
la tarjeta oro
commencer à apprendre
złota karta
emitir la tarjeta
commencer à apprendre
wydać kartę
el cheque en blanco
commencer à apprendre
czek in blanco
estar en números rojos
commencer à apprendre
być na minusie
estar en números negros
commencer à apprendre
być na plusie
montar
commencer à apprendre
stworzyć
la publicidad
commencer à apprendre
reklama
adaptarse
commencer à apprendre
dostosowywać się
en blanco y negro
commencer à apprendre
czarno-biały
la levadura
commencer à apprendre
drożdże
el detergente
commencer à apprendre
proszek do prania
el Arte Pop
commencer à apprendre
pop-art
el lavavajillas
commencer à apprendre
płyn do mycia naczyń
las chuches
commencer à apprendre
słodycze, żelki
el coleccionable
commencer à apprendre
kolekcja
prestar atención
commencer à apprendre
zwracać uwagę
cambiar de canal
commencer à apprendre
zmieniać kanał
las hemorroides
commencer à apprendre
hemoroidy
la dentatura postiza
commencer à apprendre
proteza zębowa
la protagonista
commencer à apprendre
bohaterka
curráselo
commencer à apprendre
wysilić się
colar algo
commencer à apprendre
wcisnąć coś
profundo
commencer à apprendre
głęboki
despertar el interés
commencer à apprendre
wzbudzić zainteresowanie
desde el primer instante
commencer à apprendre
od pierwszej chwili
la anti publicidad
commencer à apprendre
antyreklama
echar una bronca
commencer à apprendre
zrobić awanturę
chocar
commencer à apprendre
szokować
la audiencia
commencer à apprendre
publiczność
la estrategia
commencer à apprendre
strategia
el buen gusto
commencer à apprendre
dobry smak
el escándalo
commencer à apprendre
skandal
ajustarse
commencer à apprendre
pasować do
contratar a alguien
commencer à apprendre
zatrudnić kogoś
la carne fresca
commencer à apprendre
świeże mięso
estar bueno
commencer à apprendre
być ciachem
asegurado
commencer à apprendre
gwarantowany
la población objetivo
commencer à apprendre
populacja docelowa
el grupo clave
commencer à apprendre
grupa kluczowa
el estudio de mercado
commencer à apprendre
badanie rynku
la demanda
commencer à apprendre
popyt
el mercado
commencer à apprendre
rynek
la promoción de ventas
commencer à apprendre
promocja sprzedaży
los hábitos de compra
commencer à apprendre
zwyczaje zakupowe
las relaciones públicas
commencer à apprendre
Public Relations
la presentación de negocios
commencer à apprendre
prezentacja biznesowa
la lluvia de ideas
commencer à apprendre
burza mózgów
la agencia de publicidad
commencer à apprendre
agencja reklamowa
la agencia de medios
commencer à apprendre
dom mediowy
lograr objetivos
commencer à apprendre
osiągnąć cele
la eficacia
commencer à apprendre
skuteczność
la identificación visual de la empresa
commencer à apprendre
identyfikacja wizualna firmy
la creación de imagen
commencer à apprendre
kreowanie wizerunku
el logotipo
commencer à apprendre
logo
el proyecto gráfico
commencer à apprendre
projekt graficzny
el diseño estratégico
commencer à apprendre
projekt strategiczny
el banner - baner
commencer à apprendre
baner - baner
el eslogan
commencer à apprendre
slogan
el lema
commencer à apprendre
hasło
el cartel publicitario
commencer à apprendre
plakat reklamowy
el spot publicitario
commencer à apprendre
spot reklamowy
el buzoneo
commencer à apprendre
roznoszenie ulotek
el bloque de publicidad
commencer à apprendre
blok reklamowy
la prensa gratuita
commencer à apprendre
darmowa prasa
la imagen de marca
commencer à apprendre
wizerunek marki
la fotografía publicitaria
commencer à apprendre
zdjęcie reklamowe
la serie de anuncios
commencer à apprendre
Seria reklam
la táctica
commencer à apprendre
taktyka
la promoción
commencer à apprendre
promocja
el proyecto publicitario
commencer à apprendre
projekt reklamy
la producción de anuncios
commencer à apprendre
produkcja reklam
el posicionamiento
commencer à apprendre
pozycjonowanie
la comunicación
commencer à apprendre
komunikacja
la difusión
commencer à apprendre
promowanie
la distribución
commencer à apprendre
dystrybucja
los medios de comunicación
commencer à apprendre
mdia
el anunciante
commencer à apprendre
ogłoszeniodawca
el jefe de publicidad
commencer à apprendre
szef reklamy
aparecer en los medios
commencer à apprendre
pojawić się w mediach
dar a conocer un producto
commencer à apprendre
wylansować produkt
testar el producto
commencer à apprendre
testować produkt
triunfar
commencer à apprendre
osiągnąć sukces
el diseñador de moda
commencer à apprendre
projektant mody
el diseño
commencer à apprendre
projektowanie
los modales refinados
commencer à apprendre
wyrafinaowane maniery
innato
commencer à apprendre
wrodzony
diplomático
commencer à apprendre
dyplomatyczny
relacionarse
commencer à apprendre
utrzymywać kontakty
el nivel social
commencer à apprendre
klasa społeczna
ganarse la vida
commencer à apprendre
zarobić na życie
el don
commencer à apprendre
umiejętności, talent
la pieza
commencer à apprendre
element, sztuka
combinar prendas
commencer à apprendre
dobierać ubrania
dedicarse a
commencer à apprendre
zająć się, poświecić się czemuś
acudir a alguien
commencer à apprendre
zwracać się do kogoś
montar una página web
commencer à apprendre
stworzyć stronę www
la tendencia
commencer à apprendre
tendencja
el encargo
commencer à apprendre
zlecenie
la cartera de clientes
commencer à apprendre
portfel klientów
gestionar las compras
commencer à apprendre
zarządzać zakupami
contratar servicios
commencer à apprendre
zamówić usługi
la oferta comercial
commencer à apprendre
oferta handlowa
el truco
commencer à apprendre
sztuczka
entablar contactos
commencer à apprendre
nawiązać kontakty
disponer de tiempo
commencer à apprendre
dysponować czasem
surgir
commencer à apprendre
pojawić się
merecer la pena
commencer à apprendre
być warto
el nivel económico
commencer à apprendre
poziom zarobków
mantenerse
commencer à apprendre
utrzymać się
crecer [el negocio]
commencer à apprendre
rozstać się [firma]
asesorar
commencer à apprendre
doradzać
la trayectoria profesional
commencer à apprendre
kariera zawodowa
de regalo
commencer à apprendre
w prezencie
rebajado de precio
commencer à apprendre
po obniżonej cenie
hacer un descuento
commencer à apprendre
robić rabat
el descuento para empleados
commencer à apprendre
rabat dla pracowników
ir de rebajas
commencer à apprendre
iść na przeceny
cazar un chollo
commencer à apprendre
złowić okazję
ir de compras
commencer à apprendre
iść na zakupy
meter en la cesta
commencer à apprendre
włożyć do koszyka
el monedero
commencer à apprendre
portmonetka
la cartera
commencer à apprendre
portfel, teczka
el escaparista
commencer à apprendre
aranżer wystaw
el probador
commencer à apprendre
przymierzalnia
una talla más grande
commencer à apprendre
o rozmiar większy
decidirse por
commencer à apprendre
decydować się na
recorrer la ciudad
commencer à apprendre
przemierzać miasto
mirar los escapartes
commencer à apprendre
oglądać wystawy
probarse algo
commencer à apprendre
przymierzać coś
atender a un cliente
commencer à apprendre
obsługiwać klienta
atraer a los clientes
commencer à apprendre
przyciągnąć klientów
sentarle bien a alguien
commencer à apprendre
pasować komuś
quedar mal
commencer à apprendre
źle leżeć
vestir bien
commencer à apprendre
dobrze się ubierać
ir bien vestido
commencer à apprendre
być dobrze ubranym
a juego con
commencer à apprendre
dopasowany do
hacer juego
commencer à apprendre
pasować
apretar
commencer à apprendre
uciskać
favorecer
commencer à apprendre
faworyzować
estar de moda
commencer à apprendre
być w modzie
estar pasado de moda
commencer à apprendre
wyjść z mody
demasiado estrecho
commencer à apprendre
zbyt wąski
de mi estilo
commencer à apprendre
w moim stylu
la manera de vestir
commencer à apprendre
sposób ubierania
pedir el ticket
commencer à apprendre
prosić o paragon
descambiar
commencer à apprendre
wymienić
regatear
commencer à apprendre
targować
pagar en efectivo
commencer à apprendre
płacić gotówką

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.